EET systém

Modul EET představuje virtuální pokladnu pro elektronickou evidenci tržeb v rámci aplikace eIntranet. Povinnost evidovat tržby nařizuje zákon o evidenci tržeb a další související předpisy. Hlavní výhodou modulu EET v rámci aplikace eIntranet je jeho jednoduché ovládání, spolehlivost a dostupnost; pro jeho zavedení nejsou třeba investice do zvláštních zařízení.

K čemu můžete využít modul EET


  • Zavedení modulu EET nevyžaduje žádné investice do speciálních zařízení - nutné je pouze připojení na internet, resp. přístup do aplikace eIntranet, a funkční tiskárna pro tisk účtenek.
  • Modul umožňuje nastavení neomezeného počtu provozoven dle potřeby a práci s libovolným množstvím pokladen.
  • V rámci modulu je možné přednastavení rychlých položek – pro zrychlení vydávání účtenek je možné položky, které jsou evidovány nejčastěji, zapsat do sekce Rychlé položky.
  • V případě vracení platby v hotovosti je možné účtenky stornovat.
  • Modul umožňuje export vydaných účtenek do přehledu v Excelu (v rámci Pokladní knihy) a následný tisk.
  • Ve všech účtenkách je umožněno pokročilé vyhledávání, např. dle ID provozovny, ID pokladny, data vydání či typu účtenky.