Nespolehlivý plátce DPH v intranetu

Modul nespolehlivý plátce DPH umožňuje automatické sledování informací o tom, zda Váš dodavatel není zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH. Informace jsou sledovány u subjektů, které si uživatel zadá do seznamu firem pro sledování. Pokud firma, která je plátcem DPH, odebere zboží nebo službu od nespolehlivého plátce DPH, ručí za nezaplacenou DPH z tohoto zdanitelného plnění za svého dodavatele, pokud byl v okamžiku uskutečnění plnění na seznamu nespolehlivých plátců DPH.

K čemu můžete využít modul nespolehlivý plátce DPH


  • Automatické sledování informací o tom, zda není určený dodavatel veden v registru nespolehlivých plátců DPH (s aktualizací každý 24 hodin).
  • Informace se automaticky stahují k dodavatelům, které zaregistrujete do seznamu za pomoci jejich IČ.
  • O novém údaji v registru nespolehlivých plátců DPH, která se týká Vašeho dodavatele, je automaticky zasílán upozorňující e-mail.
  • Uživatel také získává informace o tom, zda jeho dodavatel není zapsán v rejstříku insolvencí.
  • Dále je uživatel informován, zda dodavatel uvedl povolená čísla bankovních účtů vedených u finančního úřadu (pro plátce DPH).