Systém pro elektronickou evidenci výkazů práce

Modul výkazy práce umožňuje zaznamenávání vykonané práce podle jednotlivých odpracovaných hodin. Za pomoci tohoto modulu je možné průběžně sledovat a vyhodnocovat jednotlivé zakázky a projekty, jednoduše fakturovat provedené práce a získávat přehledné podklady pro mzdy.

K čemu můžete využít modul výkazy práce

 • Díky vedení výkazů práce mají vedoucí zaměstnanci, ale i mzdoví pracovníci, přehled, kolik hodin zaměstnanec odpracoval:
  • za den
  • za týden
  • za měsíc
  • za vyrovnávací období
  • kolik z toho připadlo na práci přesčas, případně noční práci apod.
 • V rámci modulu je možné nechat si vyhledat již vložené výkazy práce, a to podle jména zaměstnance, kalendářního roku nebo zakázky, na které zaměstnanec pracuje či pracoval.
 • V případě, že uživatel nemá vyplněný výkaz práce za X dní zpětně (nastavuje správce aplikace), aplikace zašle uživateli automaticky upozornění prostřednictvím e-mailu či sms, že je nutné výkazy práce doplnit.
 • Jednotlivým uživatelům modulu je možné nastavit různé typy práv - např. zapisování a čtení své práce, zapisování a čtení práce vybraných uživatelů nebo zapisování a čtení práce všech.
 • Data obsažená v modulu je možné v případě potřeby stáhnout do Excelu nebo vytisknout.