Systém pro elektronickou evidenci informací o zaměstnancích

Modul umožňuje přehledné uchovávání kontaktních údajů týkajících se vlastních zaměstnanců. Informace o zaměstnancích zobrazované v rámci tohoto modulu se automaticky nahrávají ze sekce Nastavení, záložka Uživatelé, které sem vkládá správce aplikace. Modul umožňuje vložení fotografie zaměstnance a rychlé dohledání potřebné informace.

K čemu můžete využít modul zaměstnanci


 • Přehledné uchování kontaktních údajů o vlastních zaměstnancích, jako je:
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefon (mobil, pevná linka)
  • kancelář
  • další personální data (osobní číslo, středisko, organizační jednotka)
 • Lepší orientace ve struktuře firmy – modul umožňuje vložení fotografie zaměstnance, což je výhodné například ve větších firmách nebo pro nově příchozí zaměstnance.
 • Rychlé vyhledávání a třídění kontaktů napomáhá snadnějšímu dohledání potřebného údaje.
 • Data obsažená v modulu je možné v případě potřeby stáhnout do Excelu nebo vytisknout.
Modul adresář v intranetu