14.8. 2017 - Doplnili jsme možnost hromadného rozesílání e-mailů v modulu CRM

V modulu CRM je nyní možné v rámci sekce Mailing hromadně rozesílat e-mailové zprávy klientům či zákazníkům (např. newslettery). Najednou je možné rozeslat zprávu na 50 e-mailových adres. Více informací o nové funkci naleznete v nápovědě k tomuto modulu.

9.8. 2017 - Spustili jsme modul evidence řidičů

Modul evidence řidičů možňuje efektivně a přehledně evidovat základní informace o řidičích vozidel ve firmách (čísla řidičských průkazů, skupiny, pro které má řidič oprávnění, případná omezení) a hlídat aktuálnost souvisejících termínů (platnost řidičských průkazů, zdravotních prohlídek či školení řidičů). Více informací o modulu naleznete v sekci Moduly a Nápověda.

31.7. 2017 - Datové zprávy

Dnes bylo dosaženo stažení 100 000 datových zpráv naším systémem ze systému datových schránek našich zákazníků. Děkujeme za Vaši důvěru.

10.7. 2017 - Doplnění nových funkcí v modulu CRM

V modulu CRM je nově možné zapnout či vypnout zobrazení vybraných sloupců s evidovanými informacemi či přehazovat pořadí jednotlivých sloupců. K původnímu nastavení tabulek se lze vrátit pomocí tlačítka "Resetovat nastavení tabulek". Bližší informace o těchto funkcích naleznete v nápovědě k tomuto modulu.

27.6. 2017 - Rozšíření modulu zaměstnanci

V modulu zaměstnanci je nově možné evidovat další údaje o zaměstnancích dle firemních potřeb a zároveň nastavit, zda se budou evidované údaje zobrazovat všem nebo jen vybraným pracovníkům (lze tak evidovat např. „citlivé“ údaje - datum narození či číslo bankovního účtu zaměstnance).
Bližší informace o této funkci naleznete v nápovědě k tomuto modulu.

14.6. 2017 - Nová funkce v modulu úkoly

V modulu úkoly je nyní možné zadávat opakované vytvoření stejného typu úkolu; stejný úkol se může pro relevantní uživatele automaticky zapsat dle potřeby např. každý den, každý druhý den, každý týden apod. Bližší informace o této funkci naleznete v nápovědě k tomuto modulu.

7.6. 2017 - Modul žádosti je zprovozněn

Tento modul umožňuje vytváření různých typů formulářů pro předkládání žádostí (žádost o kurz, pracovní pomůcky, neplacené volno, finance) a nastavení procesu jejich schvalování (v rámci jednoho či více kol) v elektronické podobě dle konktrétních potřeb firmy.
Více informací o modulu naleznete v sekci Moduly a Nápověda.

23.5. 2017 - Spustili jsme modul evidence vozidel

Tento modul slouží k efektivní a přehledné správě všech podstatných údajů souvisejících s provozem firemních vozidel (informace o vozidle, technických průkazech, řidičích, smlouvách apod.) a upozorňuje na důležité termíny (konec platnosti STK, pojištění, tankovací karty, lékárničky apod.).
Více informací o modulu naleznete v sekci Moduly a Nápověda.

16.5. 2017 - Možnost nastavení automatického stahování DZ

V modulu datové zprávy je nyní možné nechat si povolit automatické stahování datových zpráv (zprávy se pak včetně příloh stahují automaticky každé 3 hodiny) a je možné nechat si zaslat kopii zpráv na e-mail. Tuto funkci si zprovozníte v rámci „Editace/vytvoření připojení k datové schránce“.

10.5. 2017 - Nová funkce v modulu nástěnky

Nyní můžete v modulu nástěnky měnit pozice umístění příspěvků dle potřeby - například tak, aby na prvním místě byl vždy ten nejdůležitější příspěvek nebo aby skupiny stejných typů příspěvků byly pohromadě. Více informací ke zprovoznění této funkce naleznete v nápovědě k tomuto modulu.

4.5. 2017 - Připravujeme modul evidence vozidel

V rámci tohoto modulu bude možné evidovat všechny důležité údaje související s provozem firemních vozidel.
Modul by měl být připraven do poloviny května.

2.5. 2017 - Možnost sledování historie přihlášení ve Vašem intranetu

Nyní si máte možnost v sekci Nastavení, záložka Zabezpečení zobrazit přehled přístupů do Vašeho firemního intranetu za posledních 7 dní.
Tím získáte podrobnosti o přístupech jednotlivých uživatelů Vašeho firemního intranetu.

25.4. 2017 - Nové funkce v modulu úkoly

V modulu úkoly jsme doplnili možnost pokročilého vyhledávání pomocí funkce filtr a možnost hromadného zadávání úkolů.
Bližší informace o těchto funkcích naleznete v nápovědě k tomuto modulu.

21.4. 2017 - Připravujeme modul žádosti

Díky tomuto modulu si vytvoříte formuláře pro předkládání různých typů žádostí a nastavíte možnosti jejich schvalování dle Vašich firemních potřeb.
Modul bude v plné verzi spuštěn v průběhu měsíce května.

11.4.2017 - Nové funkce v modulu dokumenty

Dokumenty je možné nově mezi jednotlivými složkami přesouvat (tuto funkci mohou využívat uživatelé s příslušnými uživatelskými právy) a každý nově vložený dokument má, pro snazší vyhledávání, automaticky přidělené ID (pro vyhledání příslušného dokumentu stačí pak vložit ID do pole pro rychlé vyhledávání).

5.4.2017 - Spustili jsme modul insolvence

V rámci tohoto modulu můžete automaticky ověřovat, zda vybraný subjekt (zákazník, dodavatel, zaměstnanec) není v insolvenci nebo zda se případně nejedná o nespolehlivého plátce DPH (pro plátce DPH).

4.4.2017 - Zvyšujeme zabezpečení Vašeho intranetu

V případě potřeby má správce intranetu možnost omezení přístupu do firemního intranetu, a to nastavením IP adres, ze kterých bude povolen přístup.
Díky této funkci je například možné povolit přístup do firemního intranetu pouze z firemních kanceláří.

22.3.2017 - Připravujeme modul insolvence

Tento modul zajistí automatické hlídání insolvencí (nejen firem, ale i fyzických osob), a také hlídání nespolehlivých plátců DPH (pro plátce DPH).
Spuštění modulu plánujeme do konce tohoto měsíce.

16.3.2017 - Vylepšili jsme modul docházka

V modulu docházka jsme doplnili možnost evidence nočních či víkendových směn a práce o svátcích.
Dále je možné nově k jednotlivým pracovním pozicím zadávat i hodinové sazby, čímž získáte, po exportu do Excelu, komplexnější podklad pro zpracování mezd.

14.3.2017 - Možnost hromadného zadávání v modulu CRM

V modulu CRM jsme přidali možnost hromadného zadávání úkolů nebo záznamů, díky níž můžete doplňovat potřebné u více záznamů najednou.

7.3.2017 - Možnost dvoukolového schvalování

V modulu schvalování jsme doplnili možnost nastavení schvalování dokumentů ve 2 úrovních.

3.3.2017 - Modul datové zprávy - nahlížení jako pověřená osoba

V modulu datové zprávy jsme přidali funkci, pomocí které je možné si nechat zobrazit přehled doručených datových zpráv bez toho, aniž by se zprávy označili jako doručené – tím získáte čas na řešení datových zpráv.

1.3.2017 - Modul CRM je spuštěn

Spustili jsme základní verzi modulu CRM.
V nejbližší době bude modul ještě rozšířen o možnosti zadávání hromadných úkonů.

7.2.2017 - Připravujeme modul CRM

Programujeme nový modul CRM, který bude sloužit k podpoře shromažďování, zpracovávání a využívání informací o zákaznících firmy.

26.1.2017 - Modul EET spuštěn

Spustili jsme nový modul EET, jehož hlavní výhodou je jeho jednoduché ovládání, dostupnost a spolehlivost.

16.1.2017 - Připravujeme modul EET

Připravujeme modul EET - virtuální pokladnu pro elektronickou evidenci tržeb v rámci aplikace eIntranet.
Spuštění tohoto modulu plánujeme do konce tohoto měsíce.

11.1.2017 - Možnosti modulu datové zprávy

V modulu datové zprávy máte možnost vyhledávat nejen dle nadpisu dokumentů, ale i v jejich obsahu.
Dále připomínáme, že v rámci tohoto modulu můžete také pracovat s více datovými schránkami najednou.

4.1.2017 - Modul evidence majetku je zprovozněn

Tento modul umožňuje jednoduchým a přehledným způsobem evidovat pořízený majetek ve firmě, jeho zápůjčky, reklamace a jiné důležité události.

22.12.2016 - Spustili jsme modul testy

Zprovoznili jsme modul testy, který slouží k vytváření online testů nejen pro uživatele aplikace s následným automatickým vyhodnocením odpovědí.

21.12.2016 - Nové možnosti vyhledávání v dokumentech a přijatých fakturách

Díky této funkci je možné vyhledávat přímo uvnitř dokumentů, a to ve více jak šedesáti typech souborů (jako například: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .csv), včetně pdf a ocr nad naskenovanými dokumenty. Podrobnější informace zde

6.12.2016 - Programujeme modul evidence majetku

Připravujeme nový modul evidence majetku, který bude sloužit k evidování majetku ve firmách.

30.11.2016 - Modul pozice zprovozněn

Spustili jsme modul pozice, díky kterému je možné sledovat aktuální pozici uživatelů aplikace.

23.11.2016 - Připravujeme nový modul pozice

Do konce tohoto měsíce plánujeme zprovoznění modulu pozice, který umožňuje zjišťování aktuální pozice uživatelů aplikace za pomoci GPS z android zařízení.

16.11.2016 - Spuštěn nový modul ankety

Zprovoznili jsme nový modul ankety, který umožňuje vytváření anket, dotazníků, hodnocení a jejich automatické vyhodnocování v elektronické podobě.

10.11.2016 - Víceúrovňová struktura modulu dokumenty

V modulu dokumenty jsme doplnili možnost vytváření víceúrovňové struktury, tj. složek a podsložek (počet úrovní není omezen), s možností nastavování různých přístupových práv do jednotlivých složek.

4.11.2016 - Spuštěna nová služba Implementace u Vás

Služba nabízející podporu při spouštění aplikace ve firmách a vkládání úvodních dat. Více informací zde https://www.eintranet.net/cs/cenik.

2.11.2016 - Připravujeme nový modul ankety

Programujeme nový modul ankety, který umožní vytváření anket, hodnocení, dotazníků, testů apod., včetně jejich automatického vyhodnocení.

1.11.2016 - Modul přijaté faktury spuštěn

Spustili jsme provoz nového modulu přijaté faktury, který usnadňuje kompletní proces evidence, schvalování a zpracování došlých faktur.

12.10.2016 - Rychlý náhled

U všech uložených souborů typu .PDF, .JPG, .PNG, .GIF či .BMP máte nyní možnost využít rychlého náhledu pro zobrazení obsahu souboru:

11.10.2016 - Pracujeme na novém modulu přijaté faktury

Na základě poptávky našich zákazníků programujeme nový modul přijaté faktury, který firmám usnadní přijetí, evidenci a zpracování faktur.

9.10.2016 - Rozšíření zabezpečení přihlašování

Rozšířili jsme pro uživatele možnost zabezpečení přihlášení pomocí autorizační SMS s kódem zaslaným při přihlašování.

3.10.2016 - Spuštěn nový modul výkazy práce

Přidali jsme modul výkazy práce, který slouží k přehlednému zaznamenávání odpracovaných hodin.

24.9.2016 - Spuštěn nový modul cestovní příkazy

Spustili jsme modul cestovní příkazy, který usnadňuje zpracování potřebné dokumentace ke služebním cestám.

14.9.2016 - Spuštěn nový modul SMS

Přidali jsme nový modul SMS, který umožňuje zaslání rychlých zpráv všem uživatelům aplikace.

4.9.2016 - Spuštění eIntranetu verze 3.0

Spustili jsme úplně novou verzi intranetu pro naše zákazníky s mnoha novými moduly a zcela přepracovaným designem. Stávající zákazníci jsou dle dohody přemigrováni do této nové verze.