22.10.2021 - Novinka v modulu datové zprávy

V modulu datové zprávy u odeslaných datových zpráv bylo nově doprogramováno automatické stahování doručenek datových zpráv (doposud se stahovala pouze dodejka, tj. potvrzení o dodání zprávy). Nejprve je u pole "Doručenka" v souboru .zfo uvedena informace o dodání zprávy, informace o doručení zprávy se automaticky doplní, jakmile je odeslaná zpráva na straně příjemce otevřena.

19.10.2021 - Novinka - narozeniny uživatelů

Nově se na úvodní stránce aplikace - v sekci "Obecné" - mohou zobrazovat narozeniny uživatelů aplikace (zobrazuje se jméno zaměstnance, který má dnes narozeniny). Tuto možnost si povolíte v Nastavení, záložka Uživatelé, sekce Obecná nastavení, zaškrtnutím check-boxu "Zobrazovat přání k narozeninám na úvodní stránce". Podmínkou je zadané datum narození zaměstnanců v záložce Uživatelé.

15.10.2021 - Spolupráce v Online editoru

Při využití online editoru můžete na jednom dokumentu spolupracovat s více kolegy najednou - uvidíte jejich kurzor, co upravují, i jejich jméno. Jednoduše tak například můžete vidět a upravovat dokument, o kterém se bavíte při videokonferenci či po telefonu.

14.10.2021 - Novinky v modulu evidence majetku

V nastavení modulu evidence majetku byly doplněny nové typy uživatelských práv a další možnosti nastavení modulu. Nově je možné například přidat uživateli právo „Vidí vše a vlastní svěřený majetek může spotřebovat/přeřadit“ – týká se jakéhokoliv typu majetku. Dále je možné zaškrtnout následující možnosti (hranatý check-box) v nastavení práv jednotlivých uživatelů – vidí žádosti o převod nebo vyřazení svých podřízených či dostává info e-mail o ukončených pohybech (převody/vyřazení) . Novou podobu možného nastavení práv najdete v Nastavení, modul evidence majetku, sekce Uživatelská práva.

12.10.2021 - Novinka on-line editor (Word + Excel)

V nastavení, záložce menu Základní nastavení, je nově doplněna sekce pro nastavení možnosti on-line editace dokumentů – "Typ editoru". Díky této funkci je nově možné editovat či vytvářet dokument přímo v aplikaci eIntranet.net. Při editaci dokumentu se zobrazuje, kolik uživatelů v něm aktuálně pracuje (může v něm pracovat i více uživatelů zároveň – všichni uvidí, co kdo píše), a po skončení práce se dokument uloží jako nová verze dokumentu. Je vhodné i pro využití šablon dokumentů – pokud si vytvoříte v modulu dokumenty složku Šablony, můžete dokumenty v aplikaci vytvářet např. na hlavičkovém papíře Vaší společnosti. Tato možnost je zpřístupněna pouze uživatelům s předplaceným tarifem extra, ostatní uživatelé si ho mohou aktivovat na vyzkoušení.

7.10.2021 - Novinky v modulu eNeschopenka

Nově je v modulu eNeschopenka doplněno automatické načítání informací v případě změny pracovní neschopnosti (z datových zpráv označených „zmenaDpnInfo“). Dále je v přehledu eNeschopenek nově doplněn sloupec „Pracovní úraz“, aby bylo možné odlišit pracovní úrazy a „standardní“ nemoci zaměstnanců.

4.10.2021 - Novinka v modulu novinky

Při zápisu nové novinky v modulu novinky je možné zvolit, kterým skupinám uživatelů (dle pracovní pozice) bude informace o novince rozeslána e-mailem. Tato možnost se nabízí vedle pole „E-mailem všem“, resp. je skryta pod tlačítkem „Poslat pouze skupinám“.

17.9.2021 - Novinka v modulu zakázky

V modulu zakázky byla doplněna nová možnost vyhledávání v evidovaných zakázkách – nově je možné vyhledávat skrz poznámky u zakázek – viz pole „V poznámkách obsaženo“.

14.9.2021 - Novinka v modulu datové zprávy

V modulu datové zprávy je možné nově definovat popisky (tagy) zpráv pro lepší orientaci v přijatých datových zprávách. V nastavení modulu datové zprávy, v sekci Obecná nastavení, je nejprve nutné zaškrtnout možnost „Umožnit přidávat barevné tagy k datovým zprávám“ a následně ve vedlejší sekci „Tagy“ definovat možné popisky (např. Mzdy-exekuce, Pracovní neschopnost apod) a jejich barevné nastavení. U přijaté datové zprávy pak již jen vyberete relevantní tag.

3.9.2021 - Novinky v nastavení správcovských práv

Nově je možné při přidání/editaci uživatele zvolit, zda bude mít daný uživatel globální správcovská práva, tj. pro všechny moduly aplikace, nebo bude mít správcovská práva jen pro vybrané moduly aplikace. Dále je možné v Nastavení, záložka Základní nastavení zvolit (v případě, že je zadáno více správců aplikace), kdo z uživatelů se správcovskými právy se bude zobrazovat ostatním uživatelům jako správce (viz sekce Nastavení – menu).

20.8.2021 - Zobrazení levého menu aplikace (modulů) dle práv/přístupů

V nastavení, záložka Základní nastavení, je nyní možné v části Nastavení – menu využít check-box „Zobrazit v menu i moduly, do kterých nemá uživatel přístup“ – pokud bude tento check-box odškrtnutý, uživateli se zobrazí v levém menu pouze moduly, do kterých má přístupové právo (nebudou se mu zobrazovat moduly, do kterých má přístup někdo jiný z uživatelů firemního eIntranetu, ale do kterých se on nedostane).

11.8.2021 - Novinka v modulu GPS Lokace

V případě potřeby je možné v modulu GPS Lokace aktivovat manuální úpravu jízd. Dostupná je pouze pro uživatele s právy správce. Editace/mazání/přidávání nových záznamů se provádí přes ikonu tužky – naleznete ji v sekci Nástroje (přímo v modulu GPS Lokace) a vyberete možnost „Manuální úprava jízd“. Tuto funkci doporučujeme využívat jen v opravdu nezbytných případech.

9.7.2021 - Novinka v modulu úkoly

V nastavení modulu úkoly je nově možné povolit možnost "Poznámky u úkolů možno smazat". Při zapnutí této volby může poznámky u úkolů mazat hlavní řešitel daného úkolu (kdykoliv) a dále ten, kdo poznámku zapsal - do 15 minut od jejího zapsání (slouží pro případ překlepu/omylu).

30.6.2021 - Nové typy práv v modulech evidence majetku a cestovní příkazy

V nastavení modulu evidence majetku je nově možné přiřadit uživatelům právo „vidět majetek jemu svěřený a může spotřebovat/přeřadit své (jakýkoliv typ majetku)“. V modulu cestovní příkazy přibyla potom v nejvyšším typu přístupového práva možnost odstranění podpisu v podepsaném cestovním příkazu – jedná se o právo „Zadávat, schvalovat, číst vše, mazat i podpisy a obnovovat a měnit stavy u všeho“; při odstranění podpisu je zároveń nutné ručně vrátit cestovní příkaz do příslušného (nižšího) stavu.

3.6.2021 - Novinka v modulu protokoly

V nastavení jednotlivých protokolů v modulu protokoly je nově možné zadávat nový typ pole „Vstup hodnot + matematické vzorce“. Díky tomuto poli pak můžete do protokolu zahrnout i matematické výpočty. Postup pro přesné zadávání výpočtů najdete přímo u daného typu pole.

25.5.2021 - Novinka v modulu wiki

V nastavení modulu wiki je nově možné aktivovat funkci "Vlastní nastavení pořadí složek". Po zaškrtnutí této možnosti je pak možné určovat pořadí jednotlivých složek v modulu wiki dle potřeby (pořadí složek se určuje v nastavení modulu). Pro určení pořadí dokumentů ve složce je třeba při vytvoření/úpravě složky zaškrtnout "Vlastní pořadí dokumentů v této složce".

12.5.2021 - Novinky v modulech žádosti a protokoly

V modulu žádosti byly doplněny nové typy možných polí - seznam (selectbox) a firma (název jedné z modulu CRM). V modulu protokoly je nově možné na závěr protokolu připojit přílohu - pdf soubor (připojí se na konec generovaného protokolu).

30.4.2021 - Novinka v modulu CRM

V nastavení modulu CRM je nově možné vybraným uživatelům přidělit navíc práva pro úpravu či mazání záznamů (lze přidělit obě práva najednou nebo jen 1 vybrané). Práva se přidělují jako dodatečná (hranatý check-box) u jmen jednotlivých uživatelů v nastavení modulu. Dále je možné v nastavení modulu povolit možnost doplnění těchto polí: Název, Vypracoval a Tagy .

20.4.2021 - Novinka v modulu zakázky

V modulu zakázky byla nově doplněna možnost exportu přehledu zakázek s jednotnou měnou (v případě evidence zakázek s různými typy měn) – před exportem do Excelu je třeba kliknout na tlačítko „S přepočtem na CZK“ a následně se vyexportují zakázky v CZK, přičemž v exportovaném souboru je uveden i aktuální kurz přepočtu měny.

15.4.2021 - Možnost zneaktivnění uživatele

V případě odchodu zaměstnance, resp. potřeby zablokování jeho přístupu do aplikace, je možné využít nový check-box „Aktivní“ v sekci „Přidání/editace uživatele“. V případě odškrtnutí tohoto check-boxu (pole zůstane nezaškrtnuté ) se znemožní přístup danému uživateli do aplikace, veškerá jeho data ale zůstávají zachována (stále se tedy počítá mezi uživatele, kteří využívají datový prostor, a je třeba za něj hradit předplatné). Pokud za něj již předplatné hradit nechcete, je třeba odstranit uživatele z aplikace kompletně (před tím doporučujeme stáhnout/zálohovat veškeré relevantní podklady evidované pro daného uživatele v rámci eIntranetu).

12.4.2021 - Možnost nastavení fakturačního e-mailu pro předplatné, automatické generování výzev k platbě

V nastavení, záložka Předplatné (v části Firemní/fakturační údaje), je možné nově zadat fakturační e-mail, na který se odesílají výzvy k platbě pro úhradu předplatného a daňové doklady za úhradu předplatného. Standardně se tyto dokumenty odesílají na toho, kdo si vygeneruje výzvu k platbě (uživatel s právy správce). Nově se také 14 dní před vypršením platnosti předplatného odesílá automatická výzva k platbě pro úhradu předplatného – na správce aplikace a na fakturační e-mail (pokud je zadán). Výzva se generuje dle aktuálního počtu uživatelů, relevantního tarifu a na období 6-ti měsíců. V případě, že v automaticky odesílané výzvě k platbě je třeba upravit počet uživatelů, délku předplatného či tarif, je třeba si vygenerovat v nastavení účtu novou výzvu dle potřeby (tak jako dosud).

9.3.2021 - Možnost evidence provedených antigenních testů v modulu formuláře

Pokud se Vaší firmy týká povinné antigenní testování zaměstnanců, můžete si v modulu formuláře snadno a rychle vytvořit přehlednou evidenci provedených testů. V nastavení modulu si vytvoříte formulář dle stanovených předpisů. V případě samotestování zaměstnance může zaměstnanec vyplnit výsledek testu v aplikaci z domova. Dále je možné v nastavení modulu zadávat upozornění na nutnost vyplnění formuláře zaměstnancem. Vyplněné formuláře si potom můžete vyexportovat do excelovské tabulky.

5.3.2021 - Novinka v modulu kalendáře

V nastavení modulu kalendáře (u konkrétního vytvořeného kalendáře) je možné nově povolit přikládání souborů - je třeba zaškrtnout check-box "Přidávat soubory". Poté je možné při zápisu události do kalendáře připojit k zapisované události i přílohu.

2.3.2021 - Novinky v modulu CRM

V nastavení modulu CRM je možné zaškrtnout, aby se v případě úpravy záznamu (stavu) změnilo i datum vytvoření záznamu. Aktualizací data záznamu lze pak získat relevantnější informace o činnosti/záznamech uživatelů. Dále je nově možné zapsané záznamy za určité období vyfiltrovat a exportovat do Excelu.

26.2.2021 - Novinky v modulu úkoly

V modulu úkoly je doplněna možnost diskuze v rámci poznámek - na 1 poznámku je možnost navázat několik podpoznámek. Tuto možnost je třeba povolit v nastavení zaškrtnutím check-boxu „U poznámek u úkolů umožnit diskuzi“. Dále je možné v případě zápisu úkolů do kalendáře nastavit, aby se vyřešený úkol v kalendáři označil jinou barvou – opět povolíte v nastavení modulu úkoly. V nastavení je také možné zadat, aby se na úvodní stránce aplikace (Rychlý přehled) zobrazovala upozornění na nový úkol, a to včetně poznámek.

22.2.2021 - Novinky v modulu docházka-čipy

V nastavení modulu docházka-čipy je nově možné zadávat délku pauzy, která se automaticky odečte na konci pracovního dne, pokud zaměstnanec během dne neodklikne odchod na oběd. Dále je možné vyjmout ze zápisu docházky pomocí čipů vybrané typy docházky, aby bylo zaměstnanci umožněno zapsat je ručně – např. v případě povolení ručního zápisu služební cesty může zaměstnanec ráno odjet rovnou na služební cestu a zapsat ji do docházky, aniž by musel na své pracoviště odjezd na služební cestu načipovat.

15.2.2021 - Nová funkce „Pamatovat si pole Hledat nad tabulkou“

Po rozkliknutí jména uživatele v pravém horním rohu je možné vypnout/zapnout možnost pamatovat si vyhledávané údaje v okně pro rychlé vyhledávání (pole Hledat nad tabulkou) – můžete si tak zachovat nastavené zobrazení i pro další práci nebo naopak se vyhnout zkoumání, proč se zobrazuje pouze omezená část dat (v případě, že Vám v poli Hledat zůstal nějaký vyhledávaný výraz).

4.2.2021 - Novinky v modulu reklamace

V nastavení modulu reklamace je nově možné zvolit, od jakého stavu reklamace se má počítat počet dní na vyřízení (např. od stavu „nová“ nebo od stavu „přijatá“) a zda bude součástí e-mailu odesílaného zákazníkovi i přehledová tabulka o reklamaci. Dále je možné nastavit, kolik dní před vypršením lhůty na vyřízení reklamace mají být relevantní uživatelé e-mailem upozorněni na konec této lhůty. V samotném modulu je potom možné v sekci Šablony odpovědí využít klíčová slova, která se při odesílání e-mailu s využitím šablony automaticky doplní. V rámci zápisu záznamu/provedení změny je pak možné zaškrtnout, aby se z textu odpovědí vytvořilo pdf, resp. reklamační protokol.

28.1.2021 - Přesnější vyhledávání v modulu wiki

V nastavení modulu wiki je možné zaškrtnout check-box "Vyhledávání s přesnou diakritikou", díky kterému může být vyhledávání určitého výrazu přesnější - např. při zadání slova kóje je běžně vyhledáváno *kóje* i *koje*, pokud je zapnuta tato možnost, vyhledá se pouze *kóje*.

14.1.2021 - Novinka v modulu faktury vydané

V modulu faktury vydané je nově možné vystavovat faktury s razítkem/podpisem na vydané faktuře. Razítko/podpis je třeba nahrát v nastavení modulu, resp. v konkrétním fakturačním středisku - pole "Dodavatel razítko/podpis na faktuře".

14.1.2021 - Novinka v modulu faktury vydané

V modulu faktury vydané byla doplněna nová sekce statistiky, ve které je možné pomocí filtrování zobrazovat statistiky vydaných faktur dle různých kritérií – dle středisek, odběratelů, DUZP – a porovnávat vystavené faktury za určitá období (včetně možnosti grafického znázornění).

21.12.2020 - PF 2021

14.12.2020 - Novinky v modulu GPS lokace

V modulu GPS lokace jsou dvě nové možnosti: - hlídání napětí baterie vozidla (vhodné proti krádeži/vybitá baterie) - upozornění na SMS/Email - hlídat vjezd/výjezd do/z definovaných oblastí v určený čas (například hlídání nočních výjezdů z areálu firmy) - upozornění na SMS/Email Obě tyto možnosti naleznete v sekci Nástroje (musíte pro ně mít patřičná oprávnění v Nastavení modulu).

18.11.2020 - Novinky v dovolených od 1.ledna 2021

V souvislosti s legislativními změnami v čerpání a vykazování dovolených od 1.1.2021 je možné v rámci aplikace eIntranet nově předkládat žádosti o dovolenou i v hodinách (dosud bylo možné pouze ve dnech). Více informací k této změně a postup pro její aktivování najdete zde: - Přepnutí evidence dovolených z dnů na hodiny

5.11.2020 - Novinka v modulu novinky

V modulu novinky nově přibyla možnost rozkliknutí detailu (ikona oka), ve kterém je vidět (v případě odesílání e-mailu informujícího o novince), jaké parametry pro odesílání e-mailu byly zvoleny a komu a kdy se e-mail odeslal.

22.10.2020 - Nová možnost automatického zápisu docházky

V docházce je nově možné automaticky zapisovat přesný čas příchodu/odchodu zaměstnance pomocí rozpoznávání obličeje. Rozšířili jsme tak možnosti modulu docházka - čipy o detekci obličeje a přejmenovali tento modul na docházka - čip/obličej. Více informací o detekci obličeje a nastavení najdete v popisu modulu https://www.eintranet.net/cs/moduly-intranet-dochazka-rozpoznavani-obliceje.

13.10.2020 - Nové typy GPS jednotek

Rozšířili jsme nabídku GPS jednotek, které je možné instalovat ve vozidlech. Mimo jednotku do OBD slotu nyní nově nabízíme GPS na autobaterii (je možné ji instalovat vlastními silami a podporuje využití základních funkcí modulu GPS) nebo GPS na CAN (jednotku je nutné nainstalovat naším technikem, umožňuje ale využití pokročilejších funkcí modulu – např. identifikaci řidičů pomocí čipu). Bližší informace o jednotlivých typech jednotek naleznete v popisu modulu GPS Lokace/Kniha jízd.

9.10.2020 - Novinka v modulu faktury přijaté

V modulu faktury přijaté v sekci „Schválené, k proplacení“ či "Vyřízené" je nově v detailu záznamu přijaté faktury možné vytisknout schvalovací protokol faktury (tlačítko Schvalovací protokol v pravém horním rohu nad fakturou), ve kterém jsou zaznamenány jednotlivé kroky schvalovacího procesu.

1.10.2020 - Novinky v modulu školení zaměstnanců

Ve správě školení, resp. v přehledu vytvořených školení, je nově vložený sloupec „Splněných/Zadaných“, který informuje o počtu zaměstnanců, kteří školení již splnili, resp. o celkovém počtu zaměstnanců, kteří byli na dané školení přiřazeni. U názvu modulu školení zaměstnanců v levém menu aplikace se nově zobrazuje početní údaj v modrém kolečku informující o počtu nově přiřazených školení uživateli přihlášenému do aplikace.

21.9.2020 - Nový modul GPS Lokace

Pro zefektivnění Vaší firemní agendy jsme spustili modul GPS Lokace (elektronická kniha jízd a diety). Tento modul Vám umožní zbavit se agendy ručního vedení knihy jízd a ušetří Váš čas na důležitější práci. Více informací naleznete v popisu modulu GPS Lokace/Knihy jízd. - leták GPS Lokace/Kniha jízd - postup zapojení jednotky do vozidla

1.9.2020 - Nový modul protokoly

Spustili jsme nový modul protokoly, který umožňuje vytvoření vlastních šablon protokolů dle firemních potřeb (např. o měření, kontrole, jednání apod.). Do protokolu je možné vložit podpis zpracovatele (uživatele eIntranetu) a odeslat ho e-mailem. Modul je propojen s moduly CRM, HelpDesk a evidence majetku. Elektronický zápis protokolů výrazně zefektivňuje a zrychluje proces zpracování a evidence protokolů. Více informací o modulu najdete v popisu jednotlivých modulů nebo v sekci nápověda.

17.8.2020 - Novinka v modulu evidence majetku

V nastavení modulu je možné definovat v sekci "Volitelná pole" další položky umožňující evidenci informací o evidovaném majetku dle firemních potřeb. Evidovat lze následující typy údajů – číslo celé, číslo desetinné, ano/ne (checkbox), datum, seznam – výběr (selectbox), text (1 řádek).

21.7.2020 - Novinky v modulu projekty a faktury přijaté

V modulu projekty je možné, kromě zobrazení částí projektu v rámci Ganttova diagramu po dnech, využít i týdenní či měsíční zobrazení. V nastavení modulu faktury přijaté je možné aktivovat, aby součástí informačních e-mailů o faktuře ke schválení byly i vlastní doplněné poznámky.

26.6.2020 - Novinky v modulech úkoly

Při zadávání úkolu je možné zadat jeho čtvrtletní, pololetní či roční opakování – při zápisu úkolu je třeba zadat opakování ve vybrané měsíce roku. Ve filtru v modulu úkoly byla potom vytvořena nová možnost „Opakovat“, u které je třeba zadat v případě potřeby zobrazení opakujících se úkolů možnost „Jen opakující se“.

9.6.2020 - Novinky v modulu zakázky

V nastavení modulu zakázky byla rozšířena sekce „Použité položky u zakázek“ o nové položky – např. manažer zakázky, tým odpovědný za zakázku, seznam dodavatelů, místo realizace, nabídková cena a další (kompletní přehled položek naleznete v nastavení modulu).

1.6.2020 - Novinky v modulech úkoly a novinky

V modulu úkoly je možné v nastavení modulu přidat nový používaný stav úkolu „Ke kontrole“. V nastavení modulu novinky je možné zadat podobu, jak se budou novinky zobrazovat na úvodní stránce modulu – zda vše na jedné stránce nebo bude na úvodní stránce pouze nadpis a obrázek, více se zobrazí až po rozkliknutí.

22.5.2020 - Novinky v modulech rezervace vozidel a novinky

V modulu rezervace vozidel je možné provádět rezervace vozidel s přesností na čas (již ne pouze celodenní rezervace), což umožňuje využití vozidla vícekrát denně, je-li volné. Aktivováním této funkce je možné předkládat a schvalovat rezervace prostřednictvím kalendáře rezervací. V modulu novinky byl doplněn filtr pro vyhledávání dle různých kritérií - např. dle názvu či typu novinky.

13.5.2020 - Možnost úpravy podpisu v odchozím e-mailu

V případě odesílání dokumentů generovaných v rámci jednotlivých modulů aplikace (např. faktury vydané) je možné upravit Váš podpis v e-mailu odesílaném z aplikace, a to prostřednictvím tlačítka "Upravit podpis v e-mailu", které se objeví po kliknutí na Vaše jméno v pravém horním rohu.

20.4.2020 - Novinky v modulu školení zaměstnanců a nástěnky

V modulu školení zaměstnanců v sekci Správa školení je v případě potřeby možné si vytisknout vybrané školení – tedy základní údaje o školení, jeho konkrétní obsah a kdo ze zaměstnanců (uživatelů) školení ne-/splnil. V modulu nástěnky je možné v nastavení modulu povolit přidávání komentářů uživatelů aplikace k jednotlivým příspěvkům na nástěnce.

23.3.2020 - Rozšíření modulu VIDEO KONFERENCE

V modulu video konference můžete nyní sdílet svou plochu a ukázat tak ostatním například dokument, na kterém pracujete, prezentaci, grafiku atd.Toto není apríl. :-).

23.3.2020 - Rozšíření modulu VIDEO KONFERENCE

V modulu video konference můžete nyní získat odkaz na připojení externích spolupracovníků (zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů), kteří nemají zařízen přístup do aplikace eIntranet.net. Můžete se tak i v době karantény spojit rychle s těmi, s kterými potřebujete pracovně komunikovat.

23.3.2020 - Rozšíření modulu VIDEO KONFERENCE

Video konference jsme rozšířili o možnost zasílání souborů a rozeslání pozvánek na schůzku pomocí emailů či SMS.

23.3.2020 - Rozšíření modulu VIDEO KONFERENCE

Video konference jsme rozšířili o možnost zasílání zpráv - v rámci zvolené konferenční skupiny mohou její účastníci zasílat i písemné informace všem členům skupiny – např. webové odkazy či jiné údaje, které je efektivnější předat písemně. Zároveň byla technologie pro videokonferenci upravena tak, aby videokonference fungovala i za restriktivnějšími firewally.

20.3.2020 - Nový modul VIDEO KONFERENCE

Pro usnadnění práce z domova jsme vytvořili a spustili nový modul VIDEO KONFERENCE. Fungování modulu video konference vyžaduje pouze prohlížeč CHROME, nic dalšího nemusíte instalovat. Modul je třeba povolit v Nastavení –> Povolené moduly a následně přidělit uživatelům relevantní práva pro využívání modulu. Konkrétní týmové diskuze jsou potom zakládány ve vlastním modulu v návaznosti na přidělená přístupová práva. V příštím týdnu bude modul rozšířen i o možnost chatu.

4.3.2020 - Novinky v modulech datové zprávy a úkoly

V modulu datové zprávy je nově možné povolit odesílání datových zpráv více příjemcům najednou. V modulu úkoly je možné uzamknout úkoly ve stavu „Vyřešené“ pro další editaci a dále nastavit, aby pouze schvalovatel daného úkolu mohl úkol označit jako vyřešený. Více informací najdete v popisech jednotlivých modulů v sekci Nápověda.

25.2.2020 - Nový modul kurzy měn

Modul obsahuje kurzy jednotlivých měn od roku 2000 a umožňuje zobrazení vývoje měny v přehledných grafech. Kurzy se stahují automaticky z ČNB každý pracovní den. Modul je propojen s modulem faktury vydané - při vystavení faktury v cizí měně se zobrazí aktuální kurz na vystavené faktuře.

12.2.2020 - Zvýšení zabezpečení aplikace

Pro zvýšení bezpečnosti aplikace je nyní nově možné omezit přístup do eIntranetu podle zemí (dosud bylo možné pouze dle IP adres). Konkrétní země, ze kterých se může uživatel přihlásit, je možné zadat v Nastavení, záložka Zabezpečení

6.2.2020 - Novinky v modulech dovolené, docházka a formuláře

V modulu dovolené je možné nechat zaslat informaci o schválené dovolené dalším uživatelům aplikace (dalším kolegům z firmy) dle potřeby. V modulu docházka je možné nastavit zaslání připomínky uživatelům, kteří nepotvrdí svou docházku do určitého dne v měsíci, a zároveň zaslat určenému uživateli přehled ne-/potvrzených docházek uživatelů. V modulu formuláře je možné zvolit typ pole datum s hlídáním termínu – koho upozornit i kdy se zadává pro každý záznam zvlášť (tj. u jednoho typu formuláře lze nastavit různé uživatele i různé časové požadavky pro zasílání upozornění). Více informací naleznete v popisu jednotlivých modulů v sekci Nápověda.

27.1.2020 - Novinky v modulech CRM a wiki

Nově je možné v sekci Firmy v modulu CRM aktualizovat data u firmy, která je již v modulu zavedena. V modulu wiki je nově doplněna podpora pro vložení videí, takže je možné v rámci jednotlivých příspěvků uveřejňovat i videa. Více informací naleznete v popisu jednotlivých modulů v sekci Nápověda.

21.1.2020 - Zpracování eNeschopenek v eIntranetu

Díky novému modulu eNeschopenka máte nyní nově možnost automatického zpracování eNeschopenek. Modul je propojen s modulem datové zprávy (v rámci kterého probíhá příjem eNeschopenky od ČSSZ) a modulem docházka (automatický zápis pracovní neschopnosti uživatele do docházky). Vlastní modul eNeschopenka potom nabízí přehled o neschopenkách uživatelů eIntranetu (aktivní i proběhlé neschopnosti, vyhledávání, stažení originálních informací o pracovní neschopnosti od ČSSZ). Postup pro aktivaci automatického zpracování eNeschopenek naleznete zde: eNeschopenky.pdf

15.1.2020 - Novinky v modulech faktury přijaté a úkoly

V modulu faktury přijaté je nově možné vypnout zasílání informace o nespolehlivých plátcích DPH a z insolvenčního rejstříku na e-mail uživatelů tohoto modulu – provedete v nastavení modulu. V modulu úkoly je doplněna možnost hromadného mazání úkolů – nejprve je třeba vyfiltrovat úkoly, které se mají smazat, a pak kliknout na tlačítko „Smazat zobrazené“.

15.1.2020 - Novinky v modulech faktury přijaté a úkoly

V modulu faktury přijaté jsme v sekci "Vyřízené" doplnili možnost výběru kalendářního roku pro rychlejší zobrazení vyřízených faktur. V modulu úkoly jsme doplnili možnost editace úkolu pouze zadavatelem daného úkolu. Více informací naleznete v popisu jednotlivých modulů v sekci Nápověda.

23.12.2019 - PF 2020

Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a celkově úspěšný rok 2020. Doufáme, že naše aplikace bude i v roce 2020 Vaším pomocníkem.

13.12.2019 - Novinka v modulu HelpDesk

V nastavení modulu HelpDesk je nově možné definovat volitelná pole dle potřeby. Do jednotlivých helpdeskových projektů si můžete doplnit údaje, které byste v rámci jednotlivých tiketů ještě potřebovali. Volitelná pole zapíšete v nastavení, modul HelpDesk, sekce Volitelná pole. Zadávat je možné pole s odpovědí typu např. text – 1 řádek i více, check-box, datum, číslo.

13.12.2019 - Novinka v modulu HelpDesk

V modulu HelpDesk je nově možné v rámci vyhledávací sekce Filtr vyhledávat i "V poznámce" nebo "V popisu". Více informací naleznete v modulu HelpDesk v dokumentu Nápověda (sekce Nápověda).

15.11.2019 - Přenesení souboru z eIntranetu na místní počítač bez stažení

Pro Vaší pohodlnější práci jsme připravili funkci, která umožňuje v prohlížeči CHROME (ostatní bohužel tuto funkci nepodporují) přenést soubor přímo do složky (nebo např. na plochu), do které potřebujete, bez nutnosti mezistažení a kopírování.

13.11.2019 - Novinky v modulu evidence majetku

V modulu evidence majetku je nově možné v případě evidování majetku s jednotkou „sada“ doplnit i obsah balení, vytvářet předávací protokoly (zápůjčky) pro více majetku najednou a k evidovanému majetku ukládat jeho obrázky. Více informací naleznete v popisu modulu evidence majetku v dokumentu Nápověda (sekce Nápověda).

7.11.2019 - Novinka v modulu testy

V modulu testy je nově možné při vytváření testu zadávat časový limit na splnění jednotlivých testových otázek (dosud bylo možné zadávat limit pouze na celý test). Více informací naleznete v popisu modulu testy v dokumentu Nápověda (sekce Nápověda).

25.10.2019 - Odstávka Czech POINTu

Z důvodu odstávky Czech POINTu v termínu od 25.října od 20.0 do 29.října do 6.0 nebude možné žádat o výpisy z OR a TR od Czech POINTu s využitím modulu datové zprávy aplikace eIntranet.net. Děkujeme za pochopení.

24.10.2019 - Novinky v modulu faktury vydané

V modulu faktury vydané byly doplněny 2 nové možnosti usnadňující práci s vystaveným fakturami. Po kliknutí na číslo dokladu se rozbalí položky, které doklad obsahuje. Kliknutím na variabilní symbol faktury se zobrazí detail dané faktury (stále ale platí, že detail faktury se zobrazí i kliknutím na ikonu oka na konci řádku v přehledu faktur).

24.10.2019 - Novinky v modulu faktury vydané

V modulu faktury vydané se nově při odesílání faktury do poznámky přiloží i formou přílohy soubor s odeslanou fakturou (je tak snadno dohledatelné, jaká verze faktury byla odeslána). V případě, že dojde k úpravě faktury, je o této skutečnosti zapsána poznámka a přílohou se opět uloží soubor původní faktury. Více informací naleznete v popisu modulu faktury vydané v dokumentu Nápověda (sekce Nápověda).

30.9.2019 - Propojení modulů evidence majetku a úkoly

V modulu evidence majetku je možné nastavit, aby se automaticky určitou dobu před datem příští revize evidovaného majetku vytvořil úkol v modulu úkoly a zapsal se také do kalendáře. Více informací najdete v popisu modulu evidence majetku v dokumentu Nápověda (sekce Nápověda).

11.9.2019 - Upozornění dlužníků na neuhrazené faktury v modulu faktury vydané

Nově je možné v nastavení modulu faktury vydané povolit, aby se dlužným odběratelům automaticky zasílala informace o neuhrazené faktuře, a to prostřednictvím e-mailu či sms. Vydané faktury se kontrolují každý den v 11 hod a následně se pak automaticky odesílají dlužníkům notifikace u faktur po splatnosti (dle nastaveného počtu dní po splatnosti). Více informací najdete v popisu modulu faktury vydané v dokumentu Nápověda (sekce Nápověda).

6.9.2019 - Propojení modulu úkoly s modulem výkazy práce

Nově je možné povolit v nastavení modulu úkoly vykazování práce na jednotlivých úkolech. Po aktivování této možnosti je v přehledu výkazů práce možné povolit/skrýt zobrazení názvů úkolů, pro které byla práce vykázána. Více informací najdete v popisu modulu úkoly v dokumentu Nápověda (sekce Nápověda).

27.8.2019 - Novinky v modulech formuláře a plánování schůzek

V modulu formuláře jsme doplnili nový typ pole „DATUM S HLÍDÁNÍM TERMÍNU“, které umožňuje hlídání vypršení termínu, např. hlídání platnosti smluv – u tohoto pole je možné nastavit dle potřeby, který uživatel a kolik dní předem bude upozorněn na konec platnosti. V modulu plánování schůzek může vyzvaný hlasující při hlasování o termínu schůzky nově hlasovat i přímo v aplikaci eIntranet.net (dříve bylo možné pouze prostřednictvím výzvy k hlasování). Více informací naleznete v popisu jednotlivých modulů v dokumentu Nápověda (sekce Nápověda).

20.8.2019 - Novinky v modulech helpDesk a rozpis prací

V nastavení modulu helpDesk je nově možné povolit zadávání vlastního ID tiketu a automatické uzavírání tiketu. Dále je možné nastavit, aby se název tiketu automaticky zapisoval také jako předmět e-mailu. V modulu rozpis prací je možné v nastavení zvolit, zda bude možné při vyplňování rozpisu také rezervovat vozidla, případně přidat pole pro doplňování dalších informací dle potřeby. Více informací najdete v popisu jednotlivých modulů v dokumentu Nápověda (sekce Nápověda).

15.8.2019 - Získejte výpis z OR a TR od CzechPointu s využitím modulu datové zprávy

V modulu datové zprávy je nově možné, díky propojení aplikace eIntranet s CzechPointem, získat elektronicky podepsaný výpis z obchodního rejstříku nebo rejstříku trestů právnických osob. Konkrétní postup pro získání výpisů najdete v kapitole modul Datové zprávy v nápovědě v sekci Nápověda.

13.8.2019 - Novinky v modulech úkoly a docházka

V modulu úkoly je přidána možnost filtrování "dle stavu" a doplněna nová kategorie "nevyřešené". V modulu docházka je nově možné sledovat provedené změny v docházce u jednotlivých uživatelů - tuto možnost je třeba povolit v nastavení modulu. Více informací o doplněných funkcích najdete v sekci Nápověda.

1.8.2019 - Menší odsazení řádků v textovém editoru v aplikaci eIntranet.net

Pokud Vám přijde, že se při stisknutí klávesy "Enter" při práci s textovým editorem (v rámci aplikace eIntranet.net je použitý všude stejný textový editor) dělá moc velké odsazení, je to tím, že se vytváří nový odstavec. Potřebujete-li menší odsazení řádku, použijte, prosím, kombinaci kláves "Shift" + "Enter".

31.7.2019 - Ukázkové video z modulu REKLAMACE

19.7.2019 - Nový modul REKLAMACE

Spustili jsme nový modul reklamace, který umožňuje přehledné a efektivní řízení reklamačního procesu. Výhodou využití tohoto modulu je přehlednost, efektivnost a rychlost práce s jednotlivými reklamacemi zákazníků v případě předávání požadavků mezi více řešiteli. Více informaci naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

28.6.2019 - Vylepšování cizojazyčných verzí aplikace

Vylepšujeme uživatelský komfort a převádíme aplikaci také do cizích jazyků. Přeložené moduly jsou označeny v Nastavení -> Povolené moduly vlaječkami příslušných jazyků. V případě, že se Vám překlad jeví jako nejasný či nepřesný, budeme rádi, když tuto skutečnost sdělíte našemu programátorskému týmu. Konkrétní postup naleznete zde: Preklad.pdf.

25.6.2019 - Novinky v modulech faktury přijaté, žádosti a listinná pošta

V modulu faktury přijaté je možné při ručním vkládání faktury povolit možnost přesunutí vložené faktury rovnou do stavu "Vyřízené". V modulu žádosti (verze 2) byla doplněna možnost kopírování jednotlivých žádostí pro rychlejší předkládání podobných žádostí. V modulu listinná pošta je nově možné načítat adresáta/odesílatele z modulu CRM. Více informací o doplněných funkcích najdete v popisu jednotlivých modulů nebo v sekci Nápověda.

4.6.2019 - Novinky v modulu faktury přijaté

V nastavení modulu faktury přijaté je možné nově aktivovat funkci evidování data splatnosti. Následně se v detailu záznamu faktury přijaté objeví pole pro zápis data splatnosti faktury, červeně jsou pak v přehledu faktur označovány termíny faktur po splatnosti. Ve filtru modulu je zároveň možné nově vyhledávat faktury i podle data splatnosti.

4.6.2019 - Novinky v modulu faktury přijaté

V modulu faktury přijaté je nově možné omezit čtení přijatých faktur jen pro schvalovatele dané faktury, zakázat možnost změn údajů, pokud je faktura ve stavu Vyřízené, přidat název zakázky z modulu zakázky či zakázat zobrazení možnosti fakturu zamítnout. Více informací naleznete v modulu faktury přijaté v dokumentu Nápověda (sekce Nápověda).

4.6.2019 - Novinky v modulu faktury přijaté

V modulu faktury přijaté se nově v detailu faktury zobrazuje automaticky celá faktura a je možné na ni dopisovat poznámky (např. ke kterému středisku položka patří). Dále byly rozšířeny možnosti v nastavení modulu - např. o povolení možnosti zadávání čísla objednávky či mazání příloh. Více informací naleznete v sekci Nápověda, kapitola Faktury přijaté.

27.5.2019 - Možnost editace vlastního profilu uživatelem

V nastavení modulu zaměstnanci je nyní možné povolit, aby si uživatelé své údaje spravovali sami (je možné editovat jak svoje kontaktní a další identifikační údaje, tak i fotografie). Více informací naleznete v sekci Nápověda, kapitola Zaměstnanci.

13.5.2019 - Snadnější registrace uživatelů do aplikace

Uživatelům, kteří mají být zaregistrováni do aplikace, je nyní možné nechat zaslat unikátní odkaz, přes který vyplní požadované identifikační údaje a vytvoří si tak přístup do aplikace. Správce aplikace pak již jen nastaví požadovaná přístupová práva v jednotlivých modulech. Více informací naleznete v sekci Nápověda, v části Zadávání uživatelů.

25.4.2019 - Novinka v modulu nástěnky

V modulu nástěnky je nově možné nastavit si výchozí nástěnku, která se bude uživateli automaticky zobrazovat při kliknutí na modul nástěnky (v případě, že si systém nebude pamatovat poslední navštívenou nástěnku). Nastavení výchozí nástěnky provedete zaškrtnutím check-boxu "Má výchozí nástěnka" přímo na dané nástěnce.

25.4.2019 - Novinka v modulu nástěnky

V modulu nástěnky je možné povolit potvrzování přečtení jednotlivých příspěvků uživateli, resp. zobrazovat seznam uživatelů, kteří příspěvek již přečetli. Více informací naleznete v sekci Nápověda v části Modul nástěnky.

18.4.2019 - Novinka v modulu výkazy práce

V modulu výkazy práce je nově možné povolit ve filtrování výkazů práce zobrazení výkazů z více zakázek najednou. Více informací naleznete v sekci Nápověda v části Modul výkazy práce.

10.4.2019 - Revize evidovaného majetku

V modulu evidence majetku je nově u evidovaného majetku přidána možnost provádění revizí. Aplikace hlídá termín platnosti revize a po provedení revize je možné vytisknout revizní protokol. Pro provádění revizí je nutné mít evidovaný majetek označen pomocí QR kódů. Více informací naleznete v sekci Nápověda v části Modul evidence majetku.

29.3.2019 - Možnost přijímání faktur pro více firem

V modulu faktury přijaté je možné nově nastavit možnost přijímání faktur pro více firem (rozlišení, pro jakou firmu byla faktura zaslána). Více informací naleznete v sekci Nápověda.

21.3.2019 - Novinky v modulu docházka

V modulu docházka jsme doplnili nový typ docházky „Náhrada mzdy“. Tento nový typ docházky je možné zvolit při zápisu docházky, resp. počet hodin souvisejících s tímto typem docházky se pak vykazuje jak v měsíčním přehledu v hodinách (dnech), tak i v exportovaných souborech v excelu. Dále je ve vyplněné docházce nově doplněna ikona pro kopírování zapsané docházky včetně poznámek – ikona 2 listů přes sebe s tečkou.

21.3.2019 - Novinky v modulu docházka

V modulu docházka je nově možné pro jednotlivé uživatele nastavit automatické předvyplnění různé pracovní doby pro jednotlivé pracovní dny. Více informací naleznete v sekci Nápověda.

15.3.2019 - Vícekolové schvalování přijatých faktur

V modulu faktury přijaté je možné nastavit schvalování faktur více schvalovateli (v přesném pořadí) dle firemních potřeb - poslední schvalovatel je definován jako finální a po jeho schválení se faktura přesune do složky "Schválené, k proplacení". Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

8.3.2019 - Připomenutí zadaných úkolů

V modulu úkoly je nově možné při vytváření úkolu zadat také připomínku jeho splnění - připomínku je možné nechat zaslat hlavnímu řešiteli nebo všem řešitelům, a to formou e-mailu či sms. Více informací najdete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

22.2.2019 - Přílohy k vydaným fakturám

V modulu faktury vydané jsme nově doplnili možnost přidání přílohy k vystavené faktuře. Přílohy (např. podrobný rozpis prací či další potřebné dokumenty) je možné připojit před odesláním faktury.

18.2.2019 - Novinky v modulu cestovní příkazy

Rozšířili jsme počet stavů, do kterých se cestovní příkaz během vyplňování a schvalování může dostat, na 6 (založen - čeká na schválení k cestě - schválen, cesta povolena - schválen, čeká na proplacení - vyřízen - zamítnut) a doplnili možnost schvalování předloženého cestovního příkazu schvalovatelem přímo ze zaslaného informačního e-mailu (bez nutnosti přihlášení do aplikace). Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

12.2.2019 - Možnost automatického načítání údajů ve fakturách přijatých

V rámci přijatých faktur od ověřených e-mailů je možné automaticky načítat tyto údaje: variabilní symbol výše částky bez DPH Při přijetí faktury se uvedené údaje automaticky zapíší do relevantních polí v detailu záznamu přijaté faktury. Postup pro zprovoznění automatického načítání uvedených údajů najdete v popisu modulu faktury přijaté v sekci Nápověda.

6.2.2019 - Nový modul PLÁNOVÁNÍ SCHŮZEK

Modul plánování schůzek umožňuje snadné plánování termínů schůzek on-line a usnadňuje tak organizaci termínů jednání, schůzek, porad či setkání. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

28.1.2019 - QR kódy ve fakturách vydaných

V modulu faktury vydané jsou veškeré vystavené faktury nově opatřeny QR kódy pro snazší realizaci platby ze strany Vašich zákazníků. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

21.1.2019 - Nový modul ROZPIS PRACÍ

Modul rozpis prací slouží jako jednoduchý nástroj pro přehledné plánování pracovní činností zaměstnanců ve firmách ve zvoleném časovém období (přiřazení zaměstnanců na plnění pracovních zakázek v jednotlivých pracovních dnech). Jednotlivé typy pracovních událostí je možné si přednastavit dle potřeb firmy. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

7.1.2019 - Bezpečnější přihlášení do aplikace eIntranet.net

Ve spolupráci s Google jsme implementovali možnost přihlašovat se do aplikace dvoufázovým ověřením pomocí Google Authenticator. Postup pro zprovoznění tohoto přihlašování naleznete zde: Dvoufazove_overeni_Google_Authenticator.pdf.

11.12.2018 - Novinky v modulech testy a školení zaměstnanců

V modulu testy jsme doplnili nový typ otázky "Výběr několika možností ze zadaných s omezením počtu vybrání na maximální počet správných" a možnost započítávání bodů za každou dílčí správnou odpověď. V modulu školení zaměstnanců jsme přidali možnost k absolvovanému školení připojit přílohy - např. certifikáty, diplomy, potvrzení.

4.12.2018 - Nový modul WSDL

Modul WSDL (SOAP) služby pro externí aplikace podporuje tyto služby: eIAccess.wsdl - pro přesměrování a přístup uživatele z jiné aplikace bez nutnosti přihlášení. V nastavení modulu WSDL jsou k dispozici další informace.

29.11.2018 - Novinky v modulu zaměstnanci

V uživatelských právech modulu zaměstnanci je nově možné přidělit nadstavbové právo „vidět interní poznámky u uživatelů“ – je třeba zvolit jména uživatelů, u nichž může osoba s tímto právem poznámky vidět. Dále je možné při přidání/editaci uživatele skrýt pro ostatní zobrazení pole e-mail a mobil (např. v případě, že zaměstnanci nemají firemní e-mail/telefon a jedná se o jejich soukromé údaje).

29.11.2018 - Novinky v modulu zaměstnanci

Vylepšili jsme nastavení modulu zaměstnanci a zpřehlednili evidenci údajů o zaměstnancích (uživatelích aplikace). Nově je možno: definovat bližší práva pro přístup do modulu zaměstnanci zobrazit detail zaměstnance přidávat k zaměstnancům relevantní dokumenty (smlouvy, benefity atd.) Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

23.11.2018 - Poštovní datové zprávy

Připravili jsme pro Vás přehledný dokument o tom, co jsou a jak využívat poštovní datové zprávy (tzv. PDZ)

21.11.2018 - Novinky v modulu dokumenty a faktury přijaté

V modulu dokumenty je nyní možné povolit, aby se po vložení nového dokumentu nabídla možnost vytvoření novinky v modulu Novinky o vložení nového dokumenty. V modulu faktury přijaté je nově možné při zadávání nové firmy do seznamu firem zaškrtnout, že budou informace o firmě zadány ručně (v případě, že nelze načíst údaje dle IČ - např. u zahraničních subjektů). Více informací naleznete v sekci Nápověda.

16.11.2018 - Novinky v modulu žádosti

V modulu žádosti jsme doplnili nový typ odpovědi "uživatel eIntranetu" - při vyplňování formuláře se pak v nabídce zobrazí jména uživatelů eIntranetu ve firmě. Dále jsme přidali možnost zaškrtnutí, zda se vybraný typ pole žádosti zobrazí v hlavní přehledové tabulce nebo jen v detailu žádosti. Více informací naleznete v sekci Nápověda.

13.11.2018 - Aplikace eIntranet.net také v anglické či slovenské verzi

Aplikace eIntranet.net je postupně převáděna také do anglického a slovenského jazyka. V Nastavení -> základní nastavení může správce povolit využití těchto jazykových verzí a následně si každý uživatel zvolí jazyk, ve kterém se mu bude aplikace zobrazovat. Momentálně je přeloženo základní menu aplikace a některé vybrané moduly - např. dokumenty. O postupu překladu Vás budeme průběžně informovat.

7.11.2018 - Novinky v modulech listinná pošta a faktury přijaté

V modulu odeslaná listinná pošta je nyní možné si stáhnout podací arch pro Českou poštu pro odesílání doporučených zásilek. V nastavení modulu faktury přijaté je možné zadat e-mailovou adresu, na kterou se odešle informace v případě, že faktura nebyla přijata do systému (neověřený/nepovolený e-mail). Více informací naleznete v popisu jednotlivých modulů nebo v sekci Nápověda.

30.10.2018 - Novinka v modulu datové zprávy

V nastavení modulu datové zprávy je nová sekce Pravidla, ve které je nově možné nastavovat pravidla pro automatické zpracování datových zpráv – nastavují se podmínky při přijetí zprávy a akce následně provedené. Před použitím pravidel doporučujeme nejprve jejich důkladné otestování – viz část „Vyzkoušet pravidla“. Pravidla se spouštějí i testují pouze na zprávách ve složce Doručené.

30.10.2018 - Novinka v modulu datové zprávy

V modulu datové zprávy je nově možné odesílanou datovou zprávu odeslat „na vědomí“ i vybraným uživatelům eIntranetu. V nastavení modulu je třeba nejprve tuto možnost povolit, následně se u odesílané zprávy objeví tlačítko „Na vědomí“. Uživatelé, kterým je zpráva předávána na vědomí, jsou informování prostřednictvím e-mailu, ve kterém je tlačítko „Beru na vědomí“. Pokud tuto možnost odsouhlasí, zapíše se tato informace do poznámek u dané datové zprávy.

30.10.2018 - Novinka v modulu datové zprávy

V nastavení modulu datové zprávy, resp. v nastavení konkrétní datové schránky byla nově doplněna možnost, aby se stažené zprávy z MojdeDatovaSchranka.cz při stažení do eIntranet.net označily v MojeDatovaSchranka.cz jako přečtené (na MojeDatovaSchranka.cz již nebudou zvýrazněny tučně).

30.10.2018 - Novinka v modulu datové zprávy

V modulu datové zprávy je nyní nově možné přijímat i odesílat poštovní datové zprávy, které jsou elektronickou obdobou doporučených zásilek a slouží k obchodní komunikaci uživatelů datových schránek. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

25.10.2018 - Novinka v modulu plánování směn

V modulu plánování směn je nyní možné povolit přihlášení 1 zdroje na více směn v rámci 1 dne. Podmínkou použitelnosti 1 zdroje na více směn v rámci 1 dne je, že se směny nepřekrývají. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

22.10.2018 - Nový modul PROJEKTY

Modul projekty poskytuje efektivní softwarový nástroj pro řízení projektů. Modul usnadňuje plánování a sledování postupu realizace projektů a dodržování jejich časového harmonogramu (zobrazení v rámci Ganttova diagramu). Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

17.10.2018 - Novinka v modulu listinná pošta

V odeslané listinné poště je nyní možný zápis záznamů na podací arch ČP dle vyfiltrovaných požadavků. Více informací naleznete v sekci Nápověda v části Modul listinná pošta.

17.10.2018 - Novinka v modulu listinná pošta

V rámci odeslané listinné pošty v modulu listinná pošta je nyní nově možné generovat štítky na obálky a vytisknout je. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

8.10.2018 - Novinky v modulu datové zprávy

V modulu datové zprávy je nově možné předat přijatou datovou zprávu více uživatelům k řešení (uživatelé, kteří dostanou zprávu k řešení si musí sami ohlídat možné souběžné řešení zprávy více uživateli najednou). Dále se po kliknutí na tlačítko "Odpovědět" do nově vytvářené datové zprávy automaticky načítá z původní došlé zprávy číslo jednací a spisová značka.

8.10.2018 - Novinky v modulu datové zprávy

V nastavení modulu datové zprávy, resp. v nastavení konkrétních datových schránek, je nově možné nastavit výjimky z automatického stahování datových zpráv. Nastavit lze tyto výjimky ve stahování zpráv – nepracovní dny, den před nepracovním dnem (den před svátkem, den před víkendem) nebo výběr konkrétních dnů v týdnu, kdy nebudou zprávy stahovány automaticky.

8.10.2018 - Novinky v modulu datové zprávy

V modulu datové zprávy je nyní nově možné připravit datovou zprávu pouze k odeslání (připravit ji může uživatel, který má přístup do modulu, odešle ji pak nadřízený pracovník s právem odesílat) nebo přidělovat uživatelům přístupová práva jen do některých datových schránek. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

4.10.2018 - Novinka v modulu docházka

V modulu docházka se v případě nepravidelné pracovní doby zaměstnance svátky či dovolené pro daný den počítají automaticky podle počtu hodin, který v ten den měl zaměstnanec odpracovat. Postup pro aktivování této možnosti najdete v popisu modulu docházka v dokumentu Nápověda (sekce Nápověda).

4.10.2018 - Novinka v modulu docházka

V modulu docházka jsme inovovali způsob zadávání časových záznamů (od - do) pro jednotlivé docházkové události. Po kliknutí do časového pole se objeví ručičkového hodiny a posunutím/kliknutím ručičky se nastaví hodina/minuta. Je též možné kliknout na hodinový/minutový čas a zapsat vykázaný čas ručně. Výhodou je rychlejší zadávání jak na PC tak na mobilním zařízení.

4.10.2018 - Novinka v modulu docházka

V modulu docházka je nyní nově možné vykázat čerpání otcovské dovolené, kterou může po dobu sedmi dnů čerpat otec narozeného dítěte (až do věku šesti týdnů dítěte). Hrazena je z nemocenského pojištění a je nutné o ni požádat zaměstnavatele na zvláštním formuláři ČSSZ.

1.10.2018 - Novinky v modulu dovolené

V nastavení modulu dovolené je možné přidělit nové nadstavbové právo „Vidět všechny neschválené dovolené“(hranatý check-box), díky němuž se uživateli s tímto právem zobrazují neschválené dovolené všech uživatelů (pro zobrazení je nutné mít zároveň v nastavení zaškrtnutou možnost "Zobrazovat zamítnuté/zrušené dovolené"). Dále je možné ve vlastním modulu dovolené v sekci měsíční přehled exportovat do Excelu při výběru možnosti "jen mí podřízení" přehled dovolených svých podřízených.

1.10.2018 - Novinky v modulu dovolené

V modulu dovolené je možné nově nastavit, zda se mají zobrazovat v přehledu i zamítnuté či zrušené dovolené – tuto možnost povolíte v nastavení modulu. Dále je možné v nastavení modulu zadat, jaký typ volna má být při vyplňování žádosti výchozí (žádný/dovolená/sick day/placené volno) a zda se má zbývající dovolená zobrazovat dle uživatelů, jejichž dovolenou může daný uživatel schvalovat nebo dle uživatelů, jejichž dovolenou může daný uživatel vidět (nastavuje se dle příslušných práv v modulu).

1.10.2018 - Novinky v modulu dovolené

V modulu dovolené je nyní možné nastatvit možnost požádat o nové typy dovolených - placené či neplacené volno a sick day. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

27.9.2018 - Cestovní příkazy pro zahraniční služební cesty

V modulu cestovní příkazy je možné vyplňovat i příkazy pro zahraniční služební cesty. Modul umožňuje také automatický výpočet nároku na stravné (je nutné nastavit příslušné sazby v nastavení modulu) s využitím aktuálních kurzů dle ČNB. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

21.9.2018 - Nový modul ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Modul školení zaměstnanců podporuje vytváření efektivního systému vzdělávání ve firmách. Modul umožňuje vypisovat jednotlivá školení, přiřazovat zaměstnance na relevantní školení a evidovat, která školení má zaměstnanec absolvovat nebo je již absolvoval. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

18.9.2018 - Novinky v modulu wiki

Nově je možné v modulu wiki při vytváření/úpravě jednotlivých článků vybírat font, velikost a barvu písma i barvu pozadí. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

12.9.2018 - Organizační struktura v modulu zaměstnanci

V modulu zaměstnanci je nyní možné si zobrazit organizační strukturu uživatelů aplikace. Podmínkou pro zobrazení organizačního diagramu je, aby v Nastavení, záložka Uživatelé, měli jednotliví uživatelé zadaného nejbližšího nadřízeného. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

6.9.2018 - Statistiky ve výkazech v práce

V modulu výkazy práce jsme doplnili sekci „Statistiky“, ve které je možné si zobrazit vykázanou práci v požadovaných obdobích, a to dle jednotlivých zaměstnanců i zakázek. Pro zobrazení statistik musí mít uživatel vyšší typ přístupového práva – minimálně „zapisovat a číst svou práci a vybraných lidí“. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

4.9.2018 - Nový modul REZERVACE VOZIDEL

Modul rezervace vozidel umožňuje vytváření, schvalování a evidenci rezervací firemních vozidel. Vozidla k rezervaci se načítají z modulu evidence vozidel – je možné označit vozidla dostupná pro rezervaci – a o výsledku rezervace je uživatel automaticky informován prostřednictvím e-mailové zprávy. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

29.8.2018 - Nová funkce pro usnadnění práce s aplikací

Doplnili jsme možnost rychlého návratu do modulu, ve kterém uživatelé po přihlášení pracovali - po kliknutí na ikonu ruky se rozbalí nabídka posledních využívaných modulů (posledních 15 záznamů) - a následně stačí kliknout na požadovaný modul:

27.8.2018 - Nový modul FAKTURY VYDANÉ

Nově je v rámci naší aplikace spuštěn modul faktury vydané. Jedná se o jednoduchý a spolehlivý program, který umožňuje plátcům DPH vystavení a evidenci faktur on-line. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

20.8.2018 - Nový modul ZAKÁZKY

Spustili jsme nový modul zakázky, který umožňuje efektivní řízení realizace zakázek. Modul je navázán na modul úkoly (možnost zadání úkolů souvisejících s realizací zakázky) a na modul výkazy práce (možnost vykázání odvedené práce). Více informaci naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

17.8.2018 - Novinka v modulu dokumenty

V modulu dokumenty jsme doplnili možnost stažení více souborů najednou – nejprve pomocí check-boxů označíte dokumenty, které chcete stáhnout, a následně rozbalíte tlačítko „Dokumenty“ a vyberete „Stáhnout označené“. V případě, že se Vám zobrazí okno o zablokování vyskakovacích oken, je nutno je povolit.

17.8.2018 - Novinka v modulu dokumenty

Nyní je v nastavení modulu dokumenty možné si zvolit, kdy se budou zapisovat nové verze vložených dokumentů – zda se bude vytvářet nová verze dokumentů vždy (tj. při změně názvu, popisu či příloh) nebo pouze při změně souborů (příloh).

20.7.2018 - Novinky v modulu dokumenty

V nastavení modulu byly doplněny nové možnosti – vyžadovat zadání jména dokumentu (bez vložení jména dokumentu nelze dokument uložit) a vyžadovat zadání přílohy dokumentu (dokument opět nelze uložit bez zadání přílohy). Dále je možné mazat starší verze dokumentu (pouze uživatel s právem správce) – je třeba povolit v nastavení – a provádět hromadné přesuny označených dokumentů (je třeba zaškrtnout checkbox v sekci „Akce“ u dokumentu, a pak kliknout na tlačítko „Přesunout označené").

20.7.2018 - Novinky v modulu dokumenty

V modulu dokumenty je nově možné vyhledávat ve všech složkách (nejen podsložkách jako dosud) a přiřazovat k vloženým dokumentům klíčová slova (tagy), podle kterých je pak možné dokumenty vyhledávat. Více informací naleznete v modulu dokumenty v dokumentu Nápověda (sekce Nápověda).

20.7.2018 - Novinky v modulu dokumenty

V modulu dokumenty je nyní možné si u vloženého dokumentu zobrazit náhled již celého dokumentu nebo vygenerovat veřejný odkaz na sobour uložený v modulu dokumenty pro osoby, které nejsou uživateli eIntranetu. Více informací naleznete v popisu modulu dokumenty nebo v sekci Nápověda.

2.7.2018 - Novinka v modulu galerie

V modulu galerie je nyní možné si u si vygenerovat veřejný odkaz na sobour uložený v modulu galerie pro osoby, které nejsou uživateli eIntranetu. Více informací naleznete v popisu modulu dokumenty nebo v sekci Nápověda.

26.6.2018 - Novinky v modulech wiki, dovolené a přijaté faktury

V modulu wiki je nyní možné vygenerovat přímý odkaz na uveřejněný dokument/článek a zaslat ho ostatním uživatelům. V modulu dovolené je možné v případě zamítnutí dovolené napsat i zdůvodnění pro žadatele - tuto informaci pak žadatel obdrží e-mailem. V modulu přijaté faktury je možné v jakékoliv fázi schvalování faktury připojit přílohu. Více informací naleznete v popisu jednotlivých modulů nebo v sekci Nápověda.

22.6.2018 - Nový modul STAVBY

Modul stavby umožňuje plánování obsazení jednotlivých staveb potřebnými lidskými i technickými zdroji (stavební nástroje, stroje, vozidla). Nasazení jednotlivých zdrojů na stavbu je možné si nechat zobrazit v přehledných měsíčních či ročních rozpisech. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

19.6.2018 - Editace dokumentů přímo v modulu dokumenty

Nyní je možné dokumenty uložené v rámci modulu dokumenty editovat přímo v aplikaci eIntranet.net. Návod, jak postupovat, naleznete zde: https://www.eintranet.net/data/Editace_souboru_a_ulozeni_primo_v_eIntranetu.pdf

12.6.2018 - Možnost nastavení podmínek pro získání stravenek

V rámci modulu docházka je nyní možné nastavit podmínky pro výpočet nároku na stravenky. Více informací naleznete v popisu modulu docházka nebo v sekci Nápověda.

7.6.2018 - Možnost hromadného importu uživatelů do aplikace

V rámci aplikace je nyní možné zaregistrovat nové uživatele hromadně - relevantní data uživatelů pro evidenci v aplikaci si připravíte v předepsané struktuře v excelovém souboru a následně tento soubor naimportujete. Více informací naleznete v sekci Nápověda.

28.5.2018 - Spustili jsme modul diskuze

Modul diskuze umožňuje vytváření diskuzí v rámci aplikace eIntranet.net a sdílení názorů, námětů, poznatků k různým, nejen firemním, tématům mezi uživateli aplikace. V rámci modulu je možné vytvářet jednoduché (s jedním uživatelem) či hromadné (s více uživateli) diskuze. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

24.5.2018 - Novinky v modulech testy, evidence majetku a evidence vozidel

V modulu testy jsme doplnili možnost zobrazení výsledků testů i dle jednotlivých otázek a možnost exportu těchto výsledků do .pdf. V modulu evidence majetku je možné k evidovanému majetku přikládat přílohy a vytvářet inventární seznamy pomocí QR kódů. V modulu evidence vozidel je možné k evidovanému vozidlu přikládat přílohy a zároveň se v případě uvedení pojištění následného automaticky zaktivuje toto pojištění v případě vypršení platnosti aktuálního pojištění.

22.5.2018 - Zrychlení práce s eIntranetem

Nyní je možné dokumenty/přílohy stažené z eIntranetu otevírat rovnou (není nutné je stáhnout a poté teprve otevřít). Návod, jak postupovat, naleznete zde: https://www.eintranet.net/data/Zrychleni_prace_otevirani_priloh.pdf

10.5.2018 - Možnost přetažení příloh či celého e-mailu z Outlooku do eIntranetu

V rámci aplikace je nyní možné přetáhnout přílohy e-mailu či celý e-mail do jakéhokoliv modulu bez meziukládání na pevný disk. Postup pro zprovoznění této funkce naleznete zde: https://www.eintranet.net/data/Pretazeni_prilohy_emailu_z_outlooku_do_eIntranetu.pdf

2.5.2018 - Spustili jsme modul wiki

Modul wiki poskytuje strukturovaný prostor pro uveřejňování článků/pracovních podkladů a jejich snadné vyhledávání dle definovaných klíčových slov. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

25.4.2018 - Evidence majetku pomocí QR kódů

V modulu evidence majetku jsme doplnili možnost označení majetku pomocí QR kódu - tento kód se vygeneruje v rámci modulu evidence majetku a následně je možné si pomocí čtečky kódů v jakémkoliv mobilním telefonu (Android/Iphone) zobrazit informace o evidovaném majetku.

24.4.2018 - Doplnili jsme možnost přidání volitelných polí v úkolech

V modulu úkoly jsme doplnili možnost přidání volitelných polí při zadávání úkolů dle potřeb uživatelů. Více informací naleznete v popisu modulu v sekci Nápověda.

16.4.2018 - Spustili jsme nový modul formuláře

Nový modul formuláře umožňuje vytváření formulářů dle firemních potřeb, jejich on-line vyplnění a archivaci. V případě potřeby aplikace automaticky hlídá, zda byl daný formulář vyplněn v termínu, a zasílá upozornění relevantním uživatelům o nutnosti vyplnění formuláře. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

4.4.2018 - Novinky v modulech datové zprávy, úkoly, plánování směn

V rámci aplikace eIntranet.net jsme doplnili následující: v modulu datové zprávy je nyní nově možné zadávat čísla jednací a spisové značky (příjemce i odesílatele), v modulu úkoly je možné zadat opakování i pro připomenutí termínu dokončení úkolu a mazat přílohy v zadaných úkolech a v modulu plánování směn je možné zadávat období, za které se mají plánované směny zobrazit.

21.3.2018 - Novinka v modulu evidence vozidel

V rámci modulu evidence vozidel je možné evidovat údaje o elektronických dálničních známkách (údaje o nakoupených známkách je možné hromadně naimportovat ze souboru xls) a hlídat jejich platnost (aplikace upozorní s předstihem na konec platnosti známky). V případě potřeby je možné v evidenci vytisknout štítek s údaji o nakoupené známce (s datem platnosti známky a SPZ vozidla), který je možné mít pro informaci přímo ve vozidle.

21.3.2018 - Novinka v modulu evidence vozidel

V rámci modulu evidence vozidel je nyní možné si pro každé evidované vozidlo vygenerovat předávací protokol pro svěření vozidla zaměstnanci. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

12.3.2018 - Nový modul menu-vlastní odkazy

V rámci eIntranetu je nyní díky modulu menu-vlastní odkazy možné vytvořit si samostatné moduly s odkazem na další pracovní informace - např. modul s odkazem na archiv, videogalerii, fotogalerii apod. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

27.2.2018 - Nová funkce v modulu evidence majetku

V modulu evidence majetku je nyní možné si ke každé evidované položce majetku vygenerovat předávací protokol o svěření majetku konkrétnímu uživateli/zaměstnanci. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

16.2.2018 - Spustili jsme nový modul denní výkazy

Modul denní výkazy umožňuje vytváření jednoduchých formulářů pro různé typy přehledů, jejich vyplňování a evidenci. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

13.2.2018 - Doplněn informativní údaj o počtu nových záznamů, které se vztahují k přihlášenému uživateli

U některých modulů jsme doplnili rychle viditelný údaj informující o počtu úkolů/žádostí/a dalších požadavků vztahujících se k přihlášenému uživateli. Tento informativní údaj se nově zobrazuje v menu hned vedle názvu daného modulu.

6.2.2018 - Úpravy v modulu listinná pošta

V modulu listinná pošta jsme přidali pole pro zápis podacího čísla, rozšířili práva uživatelů o možnost editovat vložené údaje a doplnili možnost pro povolení/zakázání odesílání e-mailů řešitelům informujícím o vložení nového záznamu v modulu listinná pošta k řešení.

31.1.2018 - V modulu úkoly jsme doplnili možnost zasílání informace o zadání nového úkolu

Můžete si nyní nově zvolit zdali bude informace zaslána prostřednictvím e-mailu či sms.

20.1.2018 - V modulu kalendáře jsme doplnili možnost propojení kalendáře s kalendáři Google

Díky novému tlačítku „Stáhnout kalendáře ve formátu CSV pro google“.

8.1.2018 - Nové možnosti nastavení práv v modulu dovolené

V modulu dovolené je nyní možné zadávat v nastavení modulu, kdo může vidět dovolené ostatních uživatelů. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

1.1.2018 - PF 2018

Přejeme všem uživatelům úspěšný rok 2018. Doufáme, že naše aplikace bude i v roce 2018 velkým pomocníkem při organizaci pracovních činností a přinese usnadnění provozu i finanční úspory ve Vašich společnostech.

20.12.2017 - Novinky v modulu výkazy práce

V nastavení modulu výkazy práce je možné zaškrtnout, aby bylo možné při vyplňování výkazu zadávat firmy z modulu CRM (a to včetně poboček). Dále je možné v nastavení modulu nově definovat vlastní volitelná pole, která umožňují přidávat údaje do výkazů práce dle firemních potřeb. Do filtru v modulu pak byla doplněna v poli „Zakázka“ možnost „Bez zakázky“ pro výběr všech výkazů práce.

20.12.2017 - Novinky v modulu výkazy práce

V modulu výkazy práce je nyní možné nastavovat práva pro zobrazení či vyplnění výkazů práce dle jednotlivých zakázek/projektů a filtrovat vyplněné výkazy práce dle měsíce či kalendářního roku. V souborech exportovaných do Excelu se zobrazují celkové součty za jednotlivé vykazované hodnoty. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

8.12.2017 - Zpřesnili jsme možnosti nastavení práv v modulu výkazy práce

V modulu výkazy práce je nyní možné jednotlivým uživatelům nastavit práva pro čtení a zapisování své práce a práce dalších uživatelů. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

21.11.2017 - Zlepšili jsme fungování modulu docházka-čipy

Pro lepší fungování modulu docházka-čipy jsme zajistili nové čtecí zařízení, které je bezpečnější a výkonnější. Pokud Vás již nebaví ruční zapisování odpracované doby do modulu docházka, kontaktujte nás - rádi Vám pomůžeme se zavedením automatického systému.

9.11.2017 - Možnost informování o nové akci v modulu kalendáře

V rámci modulu kalendáře je nyní možné při zadávání nové akce zvolit, zda mají být vybraní uživatelé kalendáře informováni o zadání nové akce. Informovat je možné uživatele prostřednictvím sms či e-mailové zprávy. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

2.11.2017 - Nové možnosti v modulu datové zprávy

Nyní je možné v rámci modulu datové zprávy na přijatou datovou zprávu odpovědět, přeposlat ji či si nechat zobrazit postup pro její konvertování do tištěné verze. Více informací naleznete v popisu modulu nebo v sekci Nápověda.

25.10.2017 - Nová funkce v modulu výkazy práce

V modulu výkazy práce nyní můžete nově omezit počet dní, které je možné zpětně doplnit, a nechat zaslat uživateli prostřednictvím e-mailu či sms upozornění, že je třeba výkaz práce doplnit.

20.10.2017 - Novinky v modulu nástěnky

Nově můžete jednoduše přesouvat záznamy mezi Vašimi nástěnkami jedním kliknutím.

18.10.2017 - Spustili jsme nový modul EVIDENCE ZÁKAZNÍKŮ

Tento modul představuje jednoduchý program pro evidenci všech důležitých informací o firemní klientele. Díky této evidenci budete mít snadný přístup ke všem důležitým informacím o Vašich zákaznících a v případě potřeby můžete být automaticky upozorňováni na konec platnosti relevantních termínů. Základní údaje pro evidenci jsou přednastaveny, další si doplňují uživatelé dle firemních potřeb. Evidence je propojena na modul výkazy práce. Více informací naleznete v popisu modulu evidence zákazníků nebo v sekci Nápověda.

12.10.2017 - Rozšířili jsme možnosti při zadávání nové akce v kalendářích v rámci modulu KALENDÁŘE

Nyní můžete při zapsání či úpravě akce v kalendáři zapsat, zda se akce bude opakovat každý den, týden, měsíc nebo rok. Dále si můžete nastavit zasílání připomenutí zapsaných akcí, a to prostřednictvím e-mailu či sms. Více informací naleznete v modulu Kalendáře nebo v sekci Nápověda.

10.10.2017 - Vkládání odkazů a obrázků v modulech nástěnky a novinky

V modulech nástěnky a novinky nyní můžete vkládat odkazy na webové stránky či obrázky přímo do textu příspěvků na nástěnku či novinky. Více informací naleznete v popisech modulů nebo v sekci Nápověda.

5.10.2017 - Přílohy notifikačních e-mailů v modulu přijaté faktury

V nastavení modulu přijaté faktury je nyní možné zvolit, zda se mají k notifikačním e-mailům připojovat jako přílohy přijaté faktury (tím je umožněna kontrola faktury přímo v e-mailu, není nutné se připojovat do eIntranetu). Přímo z e-mailu je také možné danou fakturu schválit či zamítnout.

3.10.2017 - Nová funkce v modulu evidence vozidel

V modulu evidence vozidel jsme přidali část "pojištění následné" - pokud je zadáno pojištění následné (havarijní pojištění nebo povinné ručení), automaticky nahradí v 1.den platnosti pojištění, které platilo původně. Více informací naleznete v popisu modulu evidence vozidel nebo v sekci Nápověda.

26.9.2017 - Novinky v modulu evidence řidičů

V modulu evidence řidičů jsme doplnili možnost evidence oprávnění pro paletové vozíky a přidali filtr pro vyhledávání uživatelů podle řidičských oprávnění. Upravili jsme typy práv, které může uživatel mít(doplněny varianty číst/upravovat jen sebe) a umožnili evidovat zdravotní prohlídky i pro uživatele bez řidičského oprávnění s možností nastavení periody opakování zdravotních prohlídek (1-6 let) a hlídání platnosti prohlídek. Dále jsme doplnili možnost volby, kolik dní předem mají být relevantní osoby informovány o konci platnosti termínu.

12.9.2017 - V modulu CRM jsme doplnili sekci Kalendář

Tato sekce umožňuje přehledné zobrazení záznamů zadaných jako úkoly v kalendáři (uživatel v kontextu měsíce vidí, jaké úkoly má dořešit). Dále je možné po najetí na záznam zobrazení detailu úkolu a po kliknutí na záznam otevření celého záznamu úkolu a zobrazení podrobností.

7.9.2017 - Spustili jsme modul hlídání obchodního rejstříku

Modul umožňuje automatické sledování změn v zápisech v obchodním rejstříku (OR); o případných změnách jsou relevantní uživatelé informování prostřednictvím e-mailové zprávy. Více informací o modulu naleznete v sekci Moduly a Nápověda.

30.8.2017 - V modulu úkoly je možné přiřadit k zadávanému úkolu prioritu

V modulu úkoly jsme doplnili možnost přiřazování priority k zadávanému úkolu. Nastavené stupně priority jsou nejnižší - nízká - střední - vysoká - nejvyšší. Názvy stupňů priority, stejně tak počet stupňů může správce aplikace upravovat dle firemních potřeb. Bližší informace o této funkci naleznete v nápovědě k tomuto modulu.

25.8.2017 - Přidali jsme nové funkce v modulu kalendáře

V modulu kalendáře jsme doplnili např. možnost zadání nové události pouhým kliknutím na požadované datum nebo možnost změny termínu události pouhým přetažením události na jiné datum. Více informací o nových funkcích naleznete v nápovědě k tomuto modulu.

14.8.2017 - Doplnili jsme možnost hromadného rozesílání e-mailů v modulu CRM

V modulu CRM je nyní možné v rámci sekce Mailing hromadně rozesílat e-mailové zprávy klientům či zákazníkům (např. newslettery). Najednou je možné rozeslat zprávu na 50 e-mailových adres. Více informací o nové funkci naleznete v nápovědě k tomuto modulu.

9.8.2017 - Spustili jsme modul evidence řidičů

Modul evidence řidičů možňuje efektivně a přehledně evidovat základní informace o řidičích vozidel ve firmách (čísla řidičských průkazů, skupiny, pro které má řidič oprávnění, případná omezení) a hlídat aktuálnost souvisejících termínů (platnost řidičských průkazů, zdravotních prohlídek či školení řidičů). Více informací o modulu naleznete v sekci Moduly a Nápověda.

31.7.2017 - Datové zprávy

Dnes bylo dosaženo stažení 100 000 datových zpráv naším systémem ze systému datových schránek našich zákazníků. Děkujeme za Vaši důvěru.

10.7.2017 - Doplnění nových funkcí v modulu CRM

V modulu CRM je nově možné zapnout či vypnout zobrazení vybraných sloupců s evidovanými informacemi či přehazovat pořadí jednotlivých sloupců. K původnímu nastavení tabulek se lze vrátit pomocí tlačítka "Resetovat nastavení tabulek". Bližší informace o těchto funkcích naleznete v nápovědě k tomuto modulu.

27.6.2017 - Rozšíření modulu zaměstnanci

V modulu zaměstnanci je nově možné evidovat další údaje o zaměstnancích dle firemních potřeb a zároveň nastavit, zda se budou evidované údaje zobrazovat všem nebo jen vybraným pracovníkům (lze tak evidovat např. „citlivé“ údaje - datum narození či číslo bankovního účtu zaměstnance). Bližší informace o této funkci naleznete v nápovědě k tomuto modulu.

14.6.2017 - Nová funkce v modulu úkoly

V modulu úkoly je nyní možné zadávat opakované vytvoření stejného typu úkolu; stejný úkol se může pro relevantní uživatele automaticky zapsat dle potřeby např. každý den, každý druhý den, každý týden apod. Bližší informace o této funkci naleznete v nápovědě k tomuto modulu.

7.6.2017 - Modul žádosti je zprovozněn

Tento modul umožňuje vytváření různých typů formulářů pro předkládání žádostí (žádost o kurz, pracovní pomůcky, neplacené volno, finance) a nastavení procesu jejich schvalování (v rámci jednoho či více kol) v elektronické podobě dle konktrétních potřeb firmy. Více informací o modulu naleznete v sekci Moduly a Nápověda.

23.5.2017 - Spustili jsme modul evidence vozidel

Tento modul slouží k efektivní a přehledné správě všech podstatných údajů souvisejících s provozem firemních vozidel (informace o vozidle, technických průkazech, řidičích, smlouvách apod.) a upozorňuje na důležité termíny (konec platnosti STK, pojištění, tankovací karty, lékárničky apod.). Více informací o modulu naleznete v sekci Moduly a Nápověda.

16.5.2017 - Možnost nastavení automatického stahování DZ

V modulu datové zprávy je nyní možné nechat si povolit automatické stahování datových zpráv (zprávy se pak včetně příloh stahují automaticky každé 3 hodiny) a je možné nechat si zaslat kopii zpráv na e-mail. Tuto funkci si zprovozníte v rámci „Editace/vytvoření připojení k datové schránce“.

10.5.2017 - Nová funkce v modulu nástěnky

Nyní můžete v modulu nástěnky měnit pozice umístění příspěvků dle potřeby - například tak, aby na prvním místě byl vždy ten nejdůležitější příspěvek nebo aby skupiny stejných typů příspěvků byly pohromadě. Více informací ke zprovoznění této funkce naleznete v nápovědě k tomuto modulu.

4.5.2017 - Připravujeme modul evidence vozidel

V rámci tohoto modulu bude možné evidovat všechny důležité údaje související s provozem firemních vozidel. Modul by měl být připraven do poloviny května.

2.5.2017 - Možnost sledování historie přihlášení ve Vašem intranetu

Nyní si máte možnost v sekci Nastavení, záložka Zabezpečení zobrazit přehled přístupů do Vašeho firemního intranetu za posledních 7 dní. Tím získáte podrobnosti o přístupech jednotlivých uživatelů Vašeho firemního intranetu.

25.4.2017 - Nové funkce v modulu úkoly

V modulu úkoly jsme doplnili možnost pokročilého vyhledávání pomocí funkce filtr a možnost hromadného zadávání úkolů. Bližší informace o těchto funkcích naleznete v nápovědě k tomuto modulu.

21.4.2017 - Připravujeme modul žádosti

Díky tomuto modulu si vytvoříte formuláře pro předkládání různých typů žádostí a nastavíte možnosti jejich schvalování dle Vašich firemních potřeb. Modul bude v plné verzi spuštěn v průběhu měsíce května.

11.4.2017 - Nové funkce v modulu dokumenty

Dokumenty je možné nově mezi jednotlivými složkami přesouvat (tuto funkci mohou využívat uživatelé s příslušnými uživatelskými právy) a každý nově vložený dokument má, pro snazší vyhledávání, automaticky přidělené ID (pro vyhledání příslušného dokumentu stačí pak vložit ID do pole pro rychlé vyhledávání).

5.4.2017 - Spustili jsme modul insolvence

V rámci tohoto modulu můžete automaticky ověřovat, zda vybraný subjekt (zákazník, dodavatel, zaměstnanec) není v insolvenci nebo zda se případně nejedná o nespolehlivého plátce DPH (pro plátce DPH).

4.4.2017 - Zvyšujeme zabezpečení Vašeho intranetu

V případě potřeby má správce intranetu možnost omezení přístupu do firemního intranetu, a to nastavením IP adres, ze kterých bude povolen přístup. Díky této funkci je například možné povolit přístup do firemního intranetu pouze z firemních kanceláří.

22.3.2017 - Připravujeme modul insolvence

Tento modul zajistí automatické hlídání insolvencí (nejen firem, ale i fyzických osob), a také hlídání nespolehlivých plátců DPH (pro plátce DPH). Spuštění modulu plánujeme do konce tohoto měsíce.

16.3.2017 - Vylepšili jsme modul docházka

V modulu docházka jsme doplnili možnost evidence nočních či víkendových směn a práce o svátcích. Dále je možné nově k jednotlivým pracovním pozicím zadávat i hodinové sazby, čímž získáte, po exportu do Excelu, komplexnější podklad pro zpracování mezd.

14.3.2017 - Možnost hromadného zadávání v modulu CRM

V modulu CRM jsme přidali možnost hromadného zadávání úkolů nebo záznamů, díky níž můžete doplňovat potřebné u více záznamů najednou.

7.3.2017 - Možnost dvoukolového schvalování

V modulu schvalování jsme doplnili možnost nastavení schvalování dokumentů ve 2 úrovních.

3.3.2017 - Modul datové zprávy

V modulu datové zprávy jsme přidali funkci, pomocí které je možné si nechat zobrazit přehled doručených datových zpráv bez toho, aniž by se zprávy označili jako doručené – tím získáte čas na řešení datových zpráv.

1.3.2017 - Modul CRM je spuštěn

Spustili jsme základní verzi modulu CRM. V nejbližší době bude modul ještě rozšířen o možnosti zadávání hromadných úkonů.

7.2.2017 - Připravujeme modul CRM

Programujeme nový modul CRM, který bude sloužit k podpoře shromažďování, zpracovávání a využívání informací o zákaznících firmy.

26.1.2017 - Modul EET spuštěn

Spustili jsme nový modul EET, jehož hlavní výhodou je jeho jednoduché ovládání, dostupnost a spolehlivost.

16.1.2017 - Připravujeme modul EET

Připravujeme modul EET - virtuální pokladnu pro elektronickou evidenci tržeb v rámci aplikace eIntranet. Spuštění tohoto modulu plánujeme do konce tohoto měsíce.

11.1.2017 - Možnosti modulu datové zprávy

V modulu datové zprávy máte možnost vyhledávat nejen dle nadpisu dokumentů, ale i v jejich obsahu. Dále připomínáme, že v rámci tohoto modulu můžete také pracovat s více datovými schránkami najednou.

4.1.2017 - Modul evidence majetku je zprovozněn

Tento modul umožňuje jednoduchým a přehledným způsobem evidovat pořízený majetek ve firmě, jeho zápůjčky, reklamace a jiné důležité události.

22.12.2016 - Spustili jsme modul testy

Zprovoznili jsme modul testy, který slouží k vytváření online testů nejen pro uživatele aplikace s následným automatickým vyhodnocením odpovědí.

21.12.2016 - Nové možnosti vyhledávání v dokumentech a přijatých fakturách

Díky této funkci je možné vyhledávat přímo uvnitř dokumentů, a to ve více jak šedesáti typech souborů (jako například: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .csv), včetně pdf a ocr nad naskenovanými dokumenty. Podrobnější informace zde

6.12.2016 - Programujeme modul evidence majetku

Připravujeme nový modul evidence majetku, který bude sloužit k evidování majetku ve firmách.

30.11.2016 - Modul pozice zprovozněn

Spustili jsme modul pozice, díky kterému je možné sledovat aktuální pozici uživatelů aplikace.

23.11.2016 - Připravujeme nový modul pozice

Do konce tohoto měsíce plánujeme zprovoznění modulu pozice, který umožňuje zjišťování aktuální pozice uživatelů aplikace za pomoci GPS z android zařízení.

16.11.2016 - Spuštěn nový modul ankety

Zprovoznili jsme nový modul ankety, který umožňuje vytváření anket, dotazníků, hodnocení a jejich automatické vyhodnocování v elektronické podobě.

10.11.2016 - Víceúrovňová struktura modulu dokumenty

V modulu dokumenty jsme doplnili možnost vytváření víceúrovňové struktury, tj. složek a podsložek (počet úrovní není omezen), s možností nastavování různých přístupových práv do jednotlivých složek.

4.11.2016 - Spuštěna nová služba Implementace u Vás

Služba nabízející podporu při spouštění aplikace ve firmách a vkládání úvodních dat. Více informací zde https://www.eintranet.net/cs/cenik.

2.11.2016 - Připravujeme nový modul ankety

Programujeme nový modul ankety, který umožní vytváření anket, hodnocení, dotazníků, testů apod., včetně jejich automatického vyhodnocení.

1.11.2016 - Modul přijaté faktury spuštěn

Spustili jsme provoz nového modulu přijaté faktury, který usnadňuje kompletní proces evidence, schvalování a zpracování došlých faktur.

12.10.2016 - Rychlý náhled

U všech uložených souborů typu .PDF, .JPG, .PNG, .GIF či .BMP máte nyní možnost využít rychlého náhledu pro zobrazení obsahu souboru:

11.10.2016 - Pracujeme na novém modulu přijaté faktury

Na základě poptávky našich zákazníků programujeme nový modul přijaté faktury, který firmám usnadní přijetí, evidenci a zpracování faktur.

9.10.2016 - Rozšíření zabezpečení přihlašování

Rozšířili jsme pro uživatele možnost zabezpečení přihlášení pomocí autorizační SMS s kódem zaslaným při přihlašování.

3.10.2016 - Spuštěn nový modul výkazy práce

Přidali jsme modul výkazy práce, který slouží k přehlednému zaznamenávání odpracovaných hodin.

24.9.2016 - Spuštěn nový modul cestovní příkazy

Spustili jsme modul cestovní příkazy, který usnadňuje zpracování potřebné dokumentace ke služebním cestám.

14.9.2016 - Spuštěn nový modul SMS

Přidali jsme nový modul SMS, který umožňuje zaslání rychlých zpráv všem uživatelům aplikace.

4.9.2016 - Spuštění eIntranetu verze 3.0

Spustili jsme úplně novou verzi intranetu pro naše zákazníky s mnoha novými moduly a zcela přepracovaným designem. Stávající zákazníci jsou dle dohody přemigrováni do této nové verze. Stávající verze 2. bude ukončena po přemigrování všech zákazníků - nejpozději do 31.12.2016. Děkujeme všem za využití a těšte se na novou verzi 3., která přináši spoustu zlepšení a zefektivnění Vašich procesů.

1.5.2012 - Spuštění eIntranetu verze 2.0

V roce 20012 jsme spustili druhou verzi eIntranetu a zmigrovali uživatele z první verze.

1.7.2008 - Spuštění eIntranetu verze 1.0

V roce 2008 jsme spustili první verzi eIntranetu ještě pod starým názvem nasintranet.cz.