Elektronická kniha jízd a GPS sledování vozidel

Modul GPS sledování vozidel umožňuje sledování pohybu vozidel na mapě v reálném čase a záznam tohoto provozu do knihy jízd. Dále je možná identifikace řidiče a přepínání mezi soukromou a služební jízdou.
Modul GPS automaticky generuje knihy jízd, jeho využitím ušetříte spoustu času a peněz za ruční vedení knihy jízd a výpočet diet (tuzemských i zahraničních). Tyto diety jsou generovány do excelu jako jednoduchý podklad pro mzdovou účetní.
Výpisy z knihy jízd je možné exportovat do různých formátů souborů nebo zpřístupnit více uživatelům. Sledování historie provozních dat je samozřejmostí.
Naše elektronická kniha jízd je bez výhrad akceptována finančními úřady.

Základní vlastnosti a možnosti GPS knihy jízd


 • Rychlá instalace svépomocí (v případě pořízení jednotky do OBD konektoru či na autobaterii) - obdrženou přednastavenou GPS jednotku pouze zapojíte do OBD zásuvky/na autobaterii vozidla (instalace zabere pár minut a již můžete vozidlo sledovat).
 • Automatický záznam místa (ve formátu: ulice, číslo popisné, obec, stát) a času zahájení a ukončení jízdy.
 • Automatický výpočet ujeté vzdálenosti.
 • Možnost rozlišení typu jízdy (soukromá x služební) - automatické (dle času a pracovního dne) nebo ruční.
 • Možnost zadávání účelu jízdy - např. pracovní schůzka, obchodní jednání, apod..
 • Možnost nahrání dokladů souvisejících s jízdou (tankování, parkování...), případně dalších poznámek.
 • Přiřazení řidičů k jednotlivým vozidlům.
 • Anonymizování soukromých jízd.
 • Nastavení vlastních oblastí.
 • Výpočet diet pro ČR i zahraničí.
 • Zabezpečení vozidel - máte přehled o jejich pohybu, možnost nastavení upozornění na pohyb mimo povolenou dobu (například v noci).
 • Výběr typu ikony a barvy pro každé vozidlo.
 • Možnost sledování napětí na baterii a upozornění při poklesu formou SMS/Email (vhodné též jako prevence proti odcizení).
 • Možnost informace na SMS/Email při vjezdu/výjezdu do/z nastavených oblastí (vhodné též jako prevence proti odcizení). Toto nastavení lze využít i v jen definovaný čas a hlídat tak například noční výjezdy u vozidel s kterými v noci běžně nejezdíte.
GPS kniha jízd, automatické diety Sledování vozidel
Měsíční platba za provoz: 159,-Kč bez DPH pro celou EU Instalace OBD GPS jednotky do auta - PDF dokument - výhodou této jednotky je velice snadná instalace a jednoduchá možnost případné výměny do jiného vozidla v případě prodeje/leasingu.

GPS jednotky do vozidla

GPS do OBD

 • Jednoduché zapojení
 • Přenos do jiného vozidla
 • Rozšíření (např. čtečka čipů pro identifikaci řidičů)

GPS na autobaterii

 • Jednoduché zapojení
 • Přenos do jiného vozidla
 • Rozšíření (např. čtečka čipů pro identifikaci řidičů)

GPS napevno s možností připojení CAN

 • Jednoduché zapojení
 • Přenos do jiného vozidla
 • Rozšíření (např. čtečka čipů pro identifikaci řidičů)

Rozšiřující moduly pro GPS napevno

Modul pro napojení CAN

 • Čtení údajů z CAN

Přepínač služební/soukromá

 • HW přepínač typu jízdy

Identifikace čipy

 • Identifikace řidičů čipy

Identifikace RFID

 • Identifikace řidičů RFID