Elektronická kniha jízd a GPS sledování vozidel

Modul GPS sledování vozidel umožňuje sledování pohybu vozidel na mapě v reálném čase a záznam tohoto provozu do knihy jízd. Dále je možná identifikace řidiče a přepínání mezi soukromou a služební jízdou.
Modul GPS automaticky generuje knihy jízd, jeho využitím ušetříte spoustu času a peněz za ruční vedení knihy jízd a výpočet diet (tuzemských i zahraničních).
Výpisy z knihy jízd je možné exportovat do různých formátů souborů nebo zpřístupnit více uživatelům. Sledování historie provozních dat je samozřejmostí.
Naše elektronická kniha jízd je bez výhrad akceptována finančními úřady.

Základní vlastnosti a možnosti GPS knihy jízd


 • Rychlá instalace svépomocí - obdržený přednastavený GPS modul pouze zapojíte do OBD zásuvky vozidla (instalace zabere pár minut a již můžete vozidlo sledovat).
 • Automatický záznam místa a času zahájení a ukončení jízdy.
 • Automatický výpočet ujeté vzdálenosti.
 • Možnost rozlišení typu jízdy (soukromá x služební) - automatické (dle času a pracovního dne) nebo ruční.
 • Možnost nahrání dokladů souvisejících s jízdou (tankování, parkování...), případně dalších poznámek.
 • Přiřazení řidičů k jednotlivým vozidlům.
 • Anonymizování soukromých jízd.
 • Nastavení vlastních oblastí.
 • Výpočet diet pro ČR i zahraničí.
 • Zabezpečení vozidel - máte přehled o jejich pohybu, možnost nastavení upozornění na pohyb mimo povolenou dobu (například v noci).
 • Výběr typu ikony a barvy pro každé vozidlo.
GPS kniha jízd, automatické diety Sledování vozidel
Měsíční platba za provoz: 159,-Kč bez DPH pro celou EU Instalace OBD GPS jednotky do auta - PDF dokument - výhodou této jednotky je velice snadná instalace a jednoduchá možnost případné výměny do jiného vozidla v případě prodeje/leasingu.

GPS jednotky do vozidla

GPS do OBD

 • Jednoduché zapojení
 • Přenos do jiného vozidla
 • Rozšíření (např. čtečka čipů pro identifikaci řidičů)

GPS na autobaterii

 • Jednoduché zapojení
 • Přenos do jiného vozidla
 • Rozšíření (např. čtečka čipů pro identifikaci řidičů)

GPS na CAN

 • Jednoduché zapojení
 • Přenos do jiného vozidla
 • Rozšíření (např. čtečka čipů pro identifikaci řidičů)