Docházkový systém s čipy

Modul docházka – čipy usnadňuje využívání modulu docházka. Evidence docházky je zaznamenávána prostřednictvím čipů a čtecího zařízení. Docházku zaměstnance je možné díky tomu automaticky zapisovat do přehledu docházky.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul docházka – čipy


  • Snadné ovládání systému – záznam se provede přiložením čipu ke čtecímu zařízení. Následně zaměstnanec zvolí příchod/odchod, případně typ odchodu (služební cesta, lékař).
  • V rychlém přehledu na úvodní straně je pak zobrazeno, kdo je/není přítomen na pracovišti, případně proč není přítomen.
  • Bezpečný, spolehlivý a přesný způsob evidence pracovní doby zaměstnanců.
  • Modul docházka - čipy je v ceně aplikace, pro provoz potřebujete pouze čtecí zařízení a čip pro každého zaměstnance. Aktuální cena čtecího zařízení je 10.800,- Kč bez DPH, cena čipu v podobě plastové karty je 100,-Kč bez DPH a v podobě nálepky 90,- Kč bez DPH.
  • V případě potřeby je možné čipový docházkový systém možné kombinovat s docházkovým systémem založeným na rozpoznávání obličeje (jedná se o stejný typ čtecího zařízení).
  • Při příchodu, odchodu či pauze na oběd zaměstnanec přiloží čip ke čtecímu zařízení a zvolí požadovanou akci - čas je poté zapsán do modulu docházky.
  • Čtecí zařízen a čipy představují doplňkovou službu aplikace – kontaktujte nás prosím na e-mailu info@eintranet.net pro zavedení čipového systému.
  • Podrobné informace pro instalaci, zprovoznění a ovládání čtecího zařízení naleznete zde: