Ankety elektronicky

Modul ankety umožňuje snadné vytváření firemních anket, dotazníků a hodnocení a získávání informací o názorech, postojích či znalostech nejen uživatelů firemního intranetu, ale i externích subjektů.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

Jednoduchá tvorba anket online


  • Rychlé, přehledné a efektivní získávání informací.
  • Při vytváření nové ankety si správce ankety zadá termín, kdy bude anketa aktivní (od-do) a komu bude přístupná (všem uživatelům eIntranetu ve firmě, vybraným uživatelům eIntranetu, komukoliv)
  • Vyplňování vytvořených anket, dotazníků, hodnocení může probíhat anonymně.
  • V rámci modulu je možné získávat odpovědi jak na otevřené, tak i uzavřené typy otázek.
  • U jednotlivých otázek lze nastavit podmínku zobrazení (tj. zobrazí se, pokud respondent v předchozí otázce odpověděl určitým způsobem).
  • Vytvořenou anketu je možné za pomoci vygenerovaného odkazu zpřístupnit nejen uživatelům firemního intranetu, ale i dalším subjektům (např. zákazníkům, dodavatelům, klientům či dalším obchodním partnerům).
  • Výsledky ankety se generují automaticky a je možné si je nechat utříděně zobrazit v přehledných statistikách.

V dnešním digitálním světě existuje jen málo účinnějších nástrojů než elektronické průzkumy, které pomáhají organizacím zjistit, co si jejich zákazníci a zaměstnanci myslí. Díky eIntranet.net mohou podniky rychle a snadno vytvářet průzkumy, shromažďovat data a analyzovat výsledky. Tento článek se bude zabývat výhodami používání elektronických průzkumů v eIntranet.net. Jednou z hlavních výhod používání eIntranet.net je jeho snadné použití. Tento software umožňuje uživatelům vytvářet a odesílat průzkumy s pouhými několika kliknutími. Kromě toho eIntranet.net umožňuje uživatelům přizpůsobit své průzkumy tak, aby vyhovovaly potřebám jejich společnosti a cílového publika. Tato funkce umožňuje cílenější přístup, který přináší lepší a přesnější výsledky. Další výhodou využití eIntranet.net je možnost efektivnějšího sběru dat od respondentů. Automatizací celého procesu mohou geodeti ušetřit čas a zdroje zasíláním průzkumů prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy, sledováním odpovědí a exportem dat v reálném čase. Software navíc umožňuje uživatelům nastavit odpovědi předem, takže průzkumy mohou být odeslány a zodpovězeny bez jakéhokoli ručního úsilí. A konečně, eIntranet.net usnadňuje analýzu výsledků průzkumu. Software obsahuje několik pokročilých funkcí, jako jsou tabulky, tabulky a grafy, které lze použít k vizualizaci dat a interpretaci výsledků. Uživatelé mohou také exportovat data do aplikace Excel nebo jiného tabulkového procesoru pro další analýzu. To umožňuje inspektorům rychle a snadno získat přehled a transformovat data na informace, na jejichž základě lze jednat. Závěrem lze říci, že elektronické průzkumy v eIntranet.net nabízejí řadu výhod pro podniky, které se snaží zlepšit spokojenost svých zákazníků a zaměstnanců. Snadné použití softwaru, efektivní sběr dat a výkonné funkce analýzy dat umožňují organizacím získat podrobný přehled o svých zákaznících a zaměstnancích a poskytovat kritickou zpětnou vazbu, která může pomoci zlepšit jejich obchodní postupy.