Ankety elektronicky

Modul ankety umožňuje snadné vytváření firemních anket, dotazníků a hodnocení a získávání informací o názorech, postojích či znalostech nejen uživatelů firemního intranetu, ale i externích subjektů.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

Jednoduchá tvorba anket online


  • Rychlé, přehledné a efektivní získávání informací.
  • Při vytváření nové ankety si správce ankety zadá termín, kdy bude anketa aktivní (od-do) a komu bude přístupná (všem uživatelům eIntranetu ve firmě, vybraným uživatelům eIntranetu, komukoliv)
  • Vyplňování vytvořených anket, dotazníků, hodnocení může probíhat anonymně.
  • V rámci modulu je možné získávat odpovědi jak na otevřené, tak i uzavřené typy otázek.
  • U jednotlivých otázek lze nastavit podmínku zobrazení (tj. zobrazí se, pokud respondent v předchozí otázce odpověděl určitým způsobem).
  • Vytvořenou anketu je možné za pomoci vygenerovaného odkazu zpřístupnit nejen uživatelům firemního intranetu, ale i dalším subjektům (např. zákazníkům, dodavatelům, klientům či dalším obchodním partnerům).
  • Výsledky ankety se generují automaticky a je možné si je nechat utříděně zobrazit v přehledných statistikách.