Sdílené obrázky a fotografie

Modul galerie slouží jako společný prostor pro přehledné uchovávání obrázků a fotografií, umožňuje jednoduše publikovat a sdílet obrázky, například jednotlivých firemních produktů, z firemních akcí a dalších firemních úspěchů.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul galerie


  • Fotografie lze nahrát hromadně a konkrétní obrázky lze třídit do jednotlivých typů galerií, tj. do složek, které zakládá správce intranetu.
  • Složky je možné vytvářet podle oddělení, obsahu, událostí apod. Dále je možné je rozdělovat do jednotlivých podsložek.
  • Ke každému obrázku lze doplnit popis a zobrazit si jeho náhled.
  • Přístup do galerií lze omezit přístupovými právy jednotlivým uživatelům.
  • Na vložené soubory je v případě potřeby možné vygenerovat přímý odkaz pro stažení souboru osobami, které nejsou uživateli eIntranetu.

eIntranet.net je elektronický systém pro správu dokumentů, který firmám usnadňuje ukládání, správu a sdílení důležitých firemních dokumentů. Jeho funkce elektronické galerie usnadňuje manažerům i zaměstnancům snadný přístup k digitálním obrazům dokumentů a obrázků, jejich prohlížení a sdílení. Zde se podívejte na některé výhody používání elektronické Galerie společnosti eIntranet.net: 1. Lepší dostupnost dokumentů: Elektronické galerie umožňují vašim zaměstnancům snadný přístup k dokumentům, což jim šetří čas a umožňuje jim soustředit se na naléhavější úkoly. Manažeři mohou mít také důležité dokumenty přístupné všem členům svého týmu, čímž odpadá nutnost neustálého prohledávání fyzických zásuvek nebo kartoték. 2. Zjednodušená správa obrázků: Může být obtížné udržet si přehled o více digitálních snímcích, zejména pokud jsou v různých formátech. Díky funkci elektronické galerie služby eIntranet.net mohou uživatelé snadno ukládat a organizovat své obrázky na jednom místě, aby k nim měli snadný přístup. 3. Lepší spolupráce: Elektronická galerie usnadňuje týmům spolupráci na projektech sdílením dokumentů a obrázků na jednom centrálním místě. Odpadá tak potřeba oddělených složek nebo e-mailů, což umožňuje členům týmu rychlý a snadný přístup k potřebným souborům. 4. Zabezpečení: Elektronické galerie poskytují další úroveň zabezpečení citlivých dokumentů. Všechny soubory uložené v galerii jsou šifrovány, což zajišťuje, že k nim mají přístup pouze oprávnění uživatelé. Důvěrná data vaší firmy jsou tak chráněna před škodlivými útoky. Celkově lze říci, že funkce elektronické galerie služby eIntranet.net usnadňuje podnikům ukládání, správu a sdílení důležitých dokumentů a obrázků. Díky lepší dostupnosti, zefektivněné správě obrázků, lepší spolupráci a lepšímu zabezpečení si mohou být podniky jisté, že jejich důležité soubory jsou chráněné a snadno dostupné.