Evidence informací o zaměstnancích

Modul umožňuje přehledné uchovávání kontaktních údajů týkajících se vlastních zaměstnanců. Informace o zaměstnancích zobrazované v rámci tohoto modulu se automaticky nahrávají ze sekce Nastavení, záložka Uživatelé, které sem vkládá správce aplikace. Modul umožňuje vložení fotografie zaměstnance a rychlé dohledání potřebné informace.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul zaměstnanci


 • Přehledné uchování kontaktních údajů o vlastních zaměstnancích, jako je:
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefon (mobil, pevná linka)
  • kancelář
  • další personální data (osobní číslo, středisko, organizační jednotka)
 • Zobrazení organizační struktury - diagram je automaticky generovaný na základě nastavení nadřízenéhu u každého uživatele
 • Lepší orientace ve struktuře firmy – modul umožňuje vložení fotografie zaměstnance, což je výhodné například ve větších firmách nebo pro nově příchozí zaměstnance.
 • V případě potřeby je možné v nastavení modulu přidat volitelná pole s přístupem jen pro vybrané uživatele - to umožňuje evidenci i citlivějších dat jako např. datum narození zaměstnance, číslo bankovního účtu apod.
 • U jednotlivých zaměstnanců je také možné evidovat dokumenty ve formě přílohy - např. pracovní smlouvy či jiná potvrzení.
 • Rychlé vyhledávání a třídění kontaktů napomáhá snadnějšímu dohledání potřebného údaje.
 • Data obsažená v modulu je možné v případě potřeby stáhnout do Excelu nebo vytisknout.
 • Po zadání nejbližšího nadřízeného zaměstnance (v Nastavení, záložka Uživatelé) je možné si v modulu nechat zobrazit organizační diagram uživatelů.

Výhody elektronických zaměstnanců v eIntranet.net S tím, jak podniky po celém světě stále více využívají technologie, roste poptávka po efektivních a spolehlivých řešeních pro správu dat zaměstnanců a usnadnění komunikace mezi zaměstnanci. eIntranet.net poskytuje komplexní sadu funkcí a nástrojů, které organizacím umožňují efektivně a bezpečně spravovat veškeré informace o zaměstnancích. Díky elektronickým zaměstnancům mohou organizace využít sílu eIntranet.net k efektivnějšímu řízení svých zaměstnanců. Zde jsou některé z klíčových výhod, které elektroničtí zaměstnanci poskytují: 1. Zlepšení efektivity: Elektroničtí zaměstnanci umožňují organizacím rychle a přesně ukládat, spravovat a zpřístupňovat údaje o zaměstnancích. To zajišťuje vyšší efektivitu při správě různých aspektů evidence zaměstnanců, jako jsou mzdy, docházka a hodnocení výkonnosti. Odpadá tak nutnost ručního sledování a zadávání údajů, což pomáhá šetřit čas a peníze. 2. Zlepšení komunikace: Elektroničtí zaměstnanci poskytují efektivní komunikační kanály mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, které umožňují zaměstnancům snadno předkládat dotazy, získávat aktualizace a být v kontaktu se svými kolegy. Odpadá tak potřeba fyzických dokumentů, což zvyšuje rychlost a přesnost odesílání a přijímání zpráv a aktualizací. 3. Zvýšená bezpečnost: Veškerá data a komunikace zaměstnanců jsou bezpečně uloženy na platformě eIntranet.net a citlivé informace jsou šifrovány a chráněny heslem. To pomáhá chránit důvěrná data před neoprávněným přístupem a poskytuje organizacím větší klid. 4. Flexibilita: Elektroničtí zaměstnanci umožňují organizacím snadno sledovat a řídit své pracovníky bez ohledu na to, kde se zaměstnanci nacházejí. To je mimořádně výhodné pro společnosti se vzdálenými pracovníky nebo pro ty, jejichž zaměstnanci často cestují. Využitím možností systému eIntranet.net a jeho elektronických zaměstnanců mohou organizace výrazně zlepšit správu dat zaměstnanců, komunikaci, bezpečnost a flexibilitu. Jedná se o jednoduché a nákladově efektivní řešení, které lze implementovat rychle a snadno a které organizacím poskytuje nebývalou úroveň efektivity a výkonnosti.