Evidence informací o zaměstnancích

Modul umožňuje přehledné uchovávání kontaktních údajů týkajících se vlastních zaměstnanců. Informace o zaměstnancích zobrazované v rámci tohoto modulu se automaticky nahrávají ze sekce Nastavení, záložka Uživatelé, které sem vkládá správce aplikace. Modul umožňuje vložení fotografie zaměstnance a rychlé dohledání potřebné informace.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul zaměstnanci


 • Přehledné uchování kontaktních údajů o vlastních zaměstnancích, jako je:
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefon (mobil, pevná linka)
  • kancelář
  • další personální data (osobní číslo, středisko, organizační jednotka)
 • Zobrazení organizační struktury - diagram je automaticky generovaný na základě nastavení nadřízenéhu u každého uživatele
 • Lepší orientace ve struktuře firmy – modul umožňuje vložení fotografie zaměstnance, což je výhodné například ve větších firmách nebo pro nově příchozí zaměstnance.
 • V případě potřeby je možné v nastavení modulu přidat volitelná pole s přístupem jen pro vybrané uživatele - to umožňuje evidenci i citlivějších dat jako např. datum narození zaměstnance, číslo bankovního účtu apod.
 • U jednotlivých zaměstnanců je také možné evidovat dokumenty ve formě přílohy - např. pracovní smlouvy či jiná potvrzení.
 • Rychlé vyhledávání a třídění kontaktů napomáhá snadnějšímu dohledání potřebného údaje.
 • Data obsažená v modulu je možné v případě potřeby stáhnout do Excelu nebo vytisknout.
 • Po zadání nejbližšího nadřízeného zaměstnance (v Nastavení, záložka Uživatelé) je možné si v modulu nechat zobrazit organizační diagram uživatelů.