Poptávky

Modul poptávky umožňuje vytváření a elektronickou evidenci poptávek dodavatelům. Přehledné zpracování poptávek pro potenciální dodavatele, nastavení různých skupin poptávek dle firemních potřeb.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul poptávky


  • Vytvoření různých skupin poptávkových formulářů dle potřeb firmy.
  • Možnost evidence interních poznámek/příloh.
  • Návaznost na související dokumenty – propojenost na vydané nabídky.
  • Možnost vytvoření objednávky vydané z vytvořené poptávky.
  • Propojení s modulem zakázky (výběr z evidovaných zakázek).
  • Propojení s modulem CRM – evidence údajů o dodavatelích.
  • Vyhledávání poptávek dle různých kritérií – datum, firma apod.

Elektronické požadavky v softwaru eIntranet.net jsou skvělým nástrojem pro organizace, který zefektivňuje jejich pracovní postupy a zvyšuje efektivitu. Jedná se o webovou aplikaci, která zjednodušuje a automatizuje transakční procesy organizace. Centralizuje celý proces poptávek a schvalování a umožňuje snadný přístup všem oprávněným členům. Tento článek pojednává o výhodách používání elektronických poptávek v systému eIntranet.net. 1. Zefektivnění pracovního postupu: Elektronické poptávky v eIntranet.net pomáhají organizacím zefektivnit jejich pracovní postupy a automatizovat poptávkové procesy. Odstraňuje nutnost ručního zpracování požadavků a umožňuje oprávněným členům rychle a efektivně zadávat a schvalovat transakce. 2. Snadný přístup: eIntranet.net poskytuje oprávněným členům snadný přístup do systému zpracování poptávek. Všechny požadavky jsou uloženy v jedné centralizované databázi a oprávnění členové je mohou kdykoli a odkudkoli snadno prohlížet, sledovat a schvalovat. 3. Automatizovaný schvalovací proces: Elektronické poptávky v systému eIntranet.net využívají automatizovaný schvalovací proces, kdy je každá poptávka směrována ke schválení příslušným orgánem. Tím je zajištěno, že všechny požadavky jsou přezkoumány a zpracovány včas. 4. Větší transparentnost: Systém elektronických žádostí v eIntranet.net poskytuje úplnou auditní stopu všech žádostí a jejich stavu. Organizace tak může sledovat a kontrolovat celý proces vyřizování požadavků a zajistit, aby byly všechny požadavky řádně vyřízeny. 5. Větší přesnost: Díky automatizovanému schvalovacímu procesu zajišťuje systém elektronických poptávek eIntranet.net přesnost a konzistenci v celém procesu vyřizování poptávek. To snižuje počet chyb a omylů a pomáhá organizacím poskytovat lepší služby zákazníkům. Celkově lze říci, že systém elektronických poptávek společnosti eIntranet.net představuje pro organizace účinný způsob, jak zefektivnit jejich pracovní postupy, zvýšit efektivitu a zajistit přesnost. Poskytuje oprávněným členům snadný přístup k procesu poptávkových transakcí a umožňuje organizacím sledovat a kontrolovat celý proces poptávek. Automatizací schvalovacího procesu mohou organizace snížit počet chyb a omylů, a tím zlepšit kvalitu služeb zákazníkům.