Poptávky

Modul poptávky umožňuje vytváření a elektronickou evidenci poptávek dodavatelům. Přehledné zpracování poptávek pro potenciální dodavatele, nastavení různých skupin poptávek dle firemních potřeb.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul poptávky


  • Vytvoření různých skupin poptávkových formulářů dle potřeb firmy.
  • Možnost evidence interních poznámek/příloh.
  • Návaznost na související dokumenty – propojenost na vydané nabídky.
  • Možnost vytvoření objednávky vydané z vytvořené poptávky.
  • Propojení s modulem zakázky (výběr z evidovaných zakázek).
  • Propojení s modulem CRM – evidence údajů o dodavatelích.
  • Vyhledávání poptávek dle různých kritérií – datum, firma apod.

Elektronické zpracování poptávek pro potenciální dodavatele má mnoho výhod oproti tradičním papírovým metodám. Zde jsou některé klíčové výhody:

Rychlost a efektivita -  rychlé vytvoření, odeslání a zpracování poptávek výrazně zkracuje celkový časový rámec; mnoho rutinních úkonů může být automatizováno, což snižuje potřebu manuální práce a minimalizuje lidské chyby

Lepší komunikace - centrální systém umožňuje snadnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami, což usnadňuje koordinaci a řešení případných dotazů či problémů

Transparentnost a sledovatelnost - všechny interakce jsou zaznamenávány, což umožňuje snadný přístup k historii poptávek a odpovědí, zvyšuje transparentnost a umožňuje audity

Nákladová efektivita - elektronické zpracování eliminuje potřebu tisku, poštovného a dalších administrativních nákladů; rychlejší proces znamená méně času stráveného na zpracování poptávek, což může snížit celkové náklady na pracovní sílu

Flexibilita a přizpůsobitelnost -  aplikaci lze přizpůsobit specifickým potřebám organizace, což umožňuje optimalizaci procesu poptávky

Elektronické zpracování poptávek tedy nejen zvyšuje efektivitu a transparentnost, ale také poskytuje řadu strategických výhod, které mohou vést ke zlepšení celkového výkonu organizace.