Přehledné on-line úložiště informací o firemních výrobcích

Modul výrobky umožňuje přehlednou a efektivní evidenci výrobků a výrobkových sestav, včetně veškeré výrobní dokumentace, s možností tisku QR kódů, kontroly cen a převedení do skladového hospodářství.

Dostupné v jazycích:
CZ

On-line archiv informací a dokumentace k výrobkům


  • Evidence informací k vyráběným produktům – název, čísla, jednotky, ceny, kompletní výrobní dokumentace, obrázky
  • Možnost generování a tisku QR kódů pro označení výrobků
  • Automatické přepočtení nákupní ceny v cizí měně do CZK
  • Možnost přepočtu různých cen výrobků (prodejní/pořizovací/nákupní)
  • Možnost synchronizace výrobků s modulem skladové hospodářství
  • Možnost nastavení volitelných polí pro evidenci informací o výrobcích dle firemních potřeb
  • Evidence typů práce nutné pro výrobu výrobků umožňuje sledování nákladů na výrobu
  • Možnost automatické kontroly cen (prodejní cena musí být vyšší než pořizovací)

Nastala éra digitální revoluce a změnila způsob podnikání, usnadnila a urychlila. Zavedení elektronických produktů, jako je eIntranet.net, do podniků přináší spoustu výhod. Tento článek se zabývá hlavními výhodami implementace elektronických produktů, jako je eIntranet.net, do vaší organizace. Za prvé, eIntranet.net poskytuje podnikům bezpečnou, pohodlnou a nákladově efektivní metodu správy podnikových informací. Zabezpečení je pro společnosti zásadní a eIntranet.net poskytuje ochranu dat a řízení přístupu v reálném čase, čímž zabraňuje neoprávněnému přístupu škodlivých aktérů. Kromě toho eIntranet.net podporuje lepší spolupráci mezi zaměstnanci a odděleními, což jim umožňuje snadno sdílet dokumenty, data a další zdroje. To může usnadnit rychlejší rozhodování, což umožní rychlé řešení problémů a vyšší produktivitu. Dále mohou podniky využít eIntranet.net k vybudování komplexní knihovny zdrojů. To eliminuje potřebu spravovat redundantní informace, protože všechny dokumenty, obrázky a soubory mohou být uloženy v jednom centrálním umístění. eIntranet.net také umožňuje podnikům snižovat náklady a zvyšovat efektivitu. Využitím elektronických produktů mohou podniky eliminovat potřebu drahých pevných disků, tiskáren a papírového spotřebního materiálu. Kromě toho mohou podniky ušetřit čas zjednodušením procesů a automatizací rutinních úkolů. Nakonec eIntranet.net umožňuje optimální škálovatelnost a přizpůsobení. Firmy si mohou platformu přizpůsobit tak, aby vyhovovala jejich potřebám, a podle potřeby přidávat nové funkce. To umožňuje podnikům držet krok s jejich neustále se vyvíjejícími potřebami. Závěrem lze říci, že implementace elektronických produktů, jako je eIntranet.net, nabízí podnikům řadu výhod, pokud jde o bezpečnost, spolupráci, správu zdrojů, úspory nákladů a škálovatelnost. Díky svým komplexním schopnostem je eIntranet.net ideální volbou pro podniky, které chtějí zůstat konkurenceschopné v současném digitálním věku.