Přehledné on-line úložiště informací o firemních výrobcích

Modul výrobky umožňuje přehlednou a efektivní evidenci výrobků a výrobkových sestav, včetně veškeré výrobní dokumentace, s možností tisku QR kódů, kontroly cen a převedení do skladového hospodářství.

Dostupné v jazycích:
CZ

On-line archiv informací a dokumentace k výrobkům


  • Evidence informací k vyráběným produktům – název, čísla, jednotky, ceny, kompletní výrobní dokumentace, obrázky
  • Možnost generování a tisku QR kódů pro označení výrobků
  • Automatické přepočtení nákupní ceny v cizí měně do CZK
  • Možnost přepočtu různých cen výrobků (prodejní/pořizovací/nákupní)
  • Možnost synchronizace výrobků s modulem skladové hospodářství
  • Možnost nastavení volitelných polí pro evidenci informací o výrobcích dle firemních potřeb
  • Evidence typů práce nutné pro výrobu výrobků umožňuje sledování nákladů na výrobu
  • Možnost automatické kontroly cen (prodejní cena musí být vyšší než pořizovací)