Software pro správu vozového parku

Elektronická evidence důležitých údajů souvisejících s provozem firemních vozidel.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít evidenci vozidel


  • Evidované údaje jsou rozděleny do několika sekcí – obecné (zde jsou evidovány základní údaje, dálniční známky, pojištění, reflexní vesty, tankovací karta, pneu), servis (umožňuje evidovat záznamy o servisu a vytvářet servisní plán), škody (evidence škodních událostí) a poznámky/změny.
  • V modulu jsou nadefinovány hlavní údaje, které budou evidovány, ale je možné si zobrazení vybraných údajů vypnout/zapnout dle potřeby.
  • Evidovaná vozidla je možné rozdělovat na aktivní (v provozu) a neaktivní. U každého vozidla v evidenci je možné si vygenerovat předávací protokol pro svěření vozidla zaměstnanci.
  • Modul hlídá blížící se termíny (konec platnosti STK, pojištění, lékárničky apod.) a automaticky zasílá relevantním osobám (řidičům a správcům vozového parku) e-mailovou zprávu informující o blížícím se vypršení termínu (14 dní před vypršením termínu).
  • V rámci pojištění (povinné ručení i havarijní pojištění) je možné evidovat i pojištění následné - pokud je zadáno pojištění následné, automaticky nahradí v 1.den platnosti pojištění, které platilo původně.
  • V evidovaných vozidlech je možné vyhledávat pomocí funkce rychlého vyhledávání nebo pomocí funkce Filtr, která umožňuje podrobnější vyhledávání (dle pojišťovny, řidiče apod.).
  • Veškeré údaje o evidovaných vozidlech je možné stahovat do přehledné tabulky v Excelu.
  • Modul umožňuje nastavení odlišných přístupových práv pro různé typy uživatelů – od možnosti pouhého náhledu do evidence až po možnost zadávání, úpravy a mazání evidovaných vozidel.

Moderní svět zaznamenal významný posun ve způsobu, jakým podniky řídí své operace, se zavedením elektronických záznamů vozidel do eIntranet.net softwaru. Tato aplikace nabízí řadu výhod, které umožňují společnostem snížit náklady, zvýšit efektivitu a zlepšit spokojenost zákazníků. Mnoho podniků proto využívá tuto technologii k optimalizaci svých operací a vytváření efektivnějšího pracovního prostředí. Zde jsou některé z klíčových výhod používání elektronických záznamů vozidel v eIntranet.net softwaru. Pro začátečníky nabízí podnikům snadno použitelný systém pro sledování jejich vozidel. Díky schopnosti přesně sledovat stav každého vozidla mohou podniky ušetřit čas a peníze tím, že zajistí, že opravy budou prováděny včas a že preventivní údržba bude vhodně naplánována. Kromě toho, pokud se objeví nějaké nepředvídané problémy, podniky mohou rychle a snadno identifikovat příčinu a podniknout nezbytné kroky k vyřešení situace. To šetří čas, energii a zdroje, které pak mohou být přerozděleny na jiné naléhavé záležitosti. Elektronická evidence vozidel v softwaru eIntranet.net také usnadňuje vozovým parkům zůstat v souladu s průmyslovými předpisy. Díky komplexnímu pochopení plánu údržby každého vozidla mohou společnosti zajistit, že nezmeškají žádné důležité termíny nebo požadavky, které by je mohly ohrozit. Záznamy navíc poskytují důležitý přehled o stavu každého vozidla, což může vozovým parkům pomoci identifikovat problémy, které by mohly vést k obavám o bezpečnost nebo otázkám odpovědnosti. Kromě toho lze elektronické záznamy vozidel v softwarových eIntranet.net použít k vytváření podrobných zpráv, které mohou podnikům pomoci identifikovat vzorce a trendy v jejich provozu. Tyto informace nejen pomáhají podnikům činit informovanější rozhodnutí, ale také jim umožňují plánovat dopředu, aby lépe řešily potenciální problémy dříve, než nastanou. Kromě toho mohou podniky tyto informace sdílet se zákazníky, což umožňuje transparentnější a spolehlivější služby zákazníkům. Celkově lze říci, že elektronická evidence vozidel v softwaru eIntranet.net nabídnout cennou řadu výhod, které mohou společnostem pomoci snížit náklady a zvýšit celkovou efektivitu. Využitím plné výhody této technologie mohou podniky zajistit, že zůstanou konkurenceschopné na neustále se měnícím trhu.