Software pro správu vozového parku

Elektronická evidence důležitých údajů souvisejících s provozem firemních vozidel.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK ES

K čemu můžete využít evidenci vozidel


  • Evidované údaje jsou rozděleny do několika sekcí – obecné (zde jsou evidovány základní údaje, dálniční známky, pojištění, reflexní vesty, tankovací karta, pneu), servis (umožňuje evidovat záznamy o servisu a vytvářet servisní plán), škody (evidence škodních událostí) a poznámky/změny.
  • V modulu jsou nadefinovány hlavní údaje, které budou evidovány, ale je možné si zobrazení vybraných údajů vypnout/zapnout dle potřeby.
  • Evidovaná vozidla je možné rozdělovat na aktivní (v provozu) a neaktivní. U každého vozidla v evidenci je možné si vygenerovat předávací protokol pro svěření vozidla zaměstnanci.
  • Modul hlídá blížící se termíny (konec platnosti STK, pojištění, lékárničky apod.) a automaticky zasílá relevantním osobám (řidičům a správcům vozového parku) e-mailovou zprávu informující o blížícím se vypršení termínu (14 dní před vypršením termínu).
  • V rámci pojištění (povinné ručení i havarijní pojištění) je možné evidovat i pojištění následné - pokud je zadáno pojištění následné, automaticky nahradí v 1.den platnosti pojištění, které platilo původně.
  • V evidovaných vozidlech je možné vyhledávat pomocí funkce rychlého vyhledávání nebo pomocí funkce Filtr, která umožňuje podrobnější vyhledávání (dle pojišťovny, řidiče apod.).
  • Veškeré údaje o evidovaných vozidlech je možné stahovat do přehledné tabulky v Excelu.
  • Modul umožňuje nastavení odlišných přístupových práv pro různé typy uživatelů – od možnosti pouhého náhledu do evidence až po možnost zadávání, úpravy a mazání evidovaných vozidel.

Aplikace eIntranet.net umožňuje komplexní správu vozidel, včetně sledování jejich stavu, údržby, a provozních nákladů. Níže jsou uvedeny klíčové funkce a výhody, které může aplikace eIntranet.net nabídnout:

Evidence údajů o vozidlech - evidence základních údajů o vozidlech, jako jsou SPZ, výrobce, model, rok výroby, barva, typ paliva, a další technické specifikace; uchovávání dokumentace, včetně technických průkazů, pojištění, leasingových smluv apod.

Sledování údržby a oprav - plánování pravidelné údržby a technických kontrol; záznamy o provedených opravách, výměnách dílů a servisních úkonech; upozornění na blížící se termíny údržby či technické kontroly

Správa nákladů - evidence provozních nákladů, včetně nákladů na palivo, údržbu, opravy, pojištění a další provozní výdaje

Automatické upozornění - upozornění na expiraci dokladů, termíny technických kontrol, servisní intervaly a další důležité události; možnost nastavení vlastních upozornění a notifikací podle potřeb firmy

Efektivní správa vozidel - centralizovaná evidence všech údajů o vozidlech umožňuje snadný přístup k informacím a zjednodušuje správu flotily

Snížení provozních nákladů - díky přehledu o nákladech a možnosti optimalizace údržby a provozu může firma dosáhnout úspor

Zvýšení bezpečnosti - pravidelné údržby a technické kontroly přispívají k vyšší bezpečnosti vozidel a řidičů

Zajištění souladu s legislativou - upozornění na expiraci dokladů a termíny kontrol pomáhají zajistit dodržování zákonných požadavků

Lepší rozhodování - díky analytickým nástrojům a reportům mohou manažeři činit informovaná rozhodnutí týkající se správy vozidel