Software pro správu vozového parku

Elektronická evidence důležitých údajů souvisejících s provozem firemních vozidel.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít evidenci vozidel


  • Evidované údaje jsou rozděleny do několika sekcí – základní údaje, dálniční známky, pojištění, reflexní vesty, tankovací karta, pneu.
  • V modulu jsou nadefinovány hlavní údaje, které budou evidovány, ale je možné si zobrazení vybraných údajů vypnout/zapnout dle potřeby.
  • Evidovaná vozidla je možné rozdělovat na aktivní (v provozu) a neaktivní.
  • Modul hlídá blížící se termíny (konec platnosti STK, pojištění, lékárničky apod.) a automaticky zasílá relevantním osobám (řidičům a správcům vozového parku) e-mailovou zprávu informující o blížícím se vypršení termínu (14 dní před vypršením termínu).
  • V rámci pojištění (povinné ručení i havarijní pojištění) je možné evidovat i pojištění následné - pokud je zadáno pojištění následné, automaticky nahradí v 1.den platnosti pojištění, které platilo původně.
  • V evidovaných vozidlech je možné vyhledávat pomocí funkce rychlého vyhledávání nebo pomocí funkce Filtr, která umožňuje podrobnější vyhledávání (dle pojišťovny, řidiče apod.).
  • Veškeré údaje o evidovaných vozidlech je možné stahovat do přehledné tabulky v Excelu.
  • Modul umožňuje nastavení odlišných přístupových práv pro různé typy uživatelů – od možnosti pouhého náhledu do evidence až po možnost zadávání, úpravy a mazání evidovaných vozidel.

U každého vozidla v evidenci je možné si vygenerovat předávací protokol pro svěření vozidla zaměstnanci.