Možnost vyvěšení vlastních odkazů

Modul menu-vlastní odkazy umožňuje zařazení důležitých firemních odkazů jako samostatných modulů v rámci menu eIntranetu. Díky tomuto modulu mohou uživatelé eIntranetu najít všechny důležité firemní informace na jednom místě.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK ES

K čemu můžete využít menu-vlastní odkazy


 • Správce aplikace vytvoří v nastavení modulu menu-vlastní odkazy jednotlivé odkazy a uživatelům přidělí práva pro jejich zobrazení
 • Vytvořené odkazy se pak zobrazují v nabídce modulů dle názvu odkazů – např. Archiv
 • Výhodou takto umístěných odkazů je rychlá dostupnost všech dalších důležitých pracovních podkladů
 • V rámci modulu je možné vytvářet např. odkazy na:
  • Archiv
  • Pracovní postupy
  • Návody
  • Videogalerie
  • Fotogalerie
  • Další důležité pracovní informace

Zařazení důležitých firemních odkazů jako samostatných modulů v rámci menu aplikace eIntranet.net je užitečný způsob, jak zlepšit přístup k klíčovým informacím a nástrojům pro zaměstnance. Tento postup může zahrnovat několik kroků a přizpůsobení v závislosti na konkrétních potřebách vaší organizace.

Zlepšení přístupu a navigace - uživatelé mohou snadno a rychle najít důležité odkazy, což zvyšuje jejich produktivitu; jasně uspořádané moduly s intuitivními názvy a ikonami usnadňují navigaci v eIntranetu

Zvýšení efektivity práce - zaměstnanci nemusí ztrácet čas hledáním odkazů nebo systémů, které často používají; všechny klíčové informace a nástroje jsou dostupné z jednoho místa, což zjednodušuje pracovní procesy

Zvýšení uživatelské spokojenosti - lepší organizace a snadný přístup k důležitým odkazům zvyšují celkovou spokojenost uživatelů; možnost přizpůsobit si moduly podle potřeb jednotlivých oddělení nebo uživatelů zlepšuje jejich pracovní zkušenost

Lepší organizace a správa informací - uspořádání odkazů do kategorií nebo skupin pomáhá udržovat pořádek a přehlednost; administrátoři mohou snadno aktualizovat nebo přidávat nové odkazy bez nutnosti složitých změn v celém systému

Zvýšení bezpečnosti a kontroly přístupu - možnost nastavit přístupová práva pro jednotlivé moduly zajišťuje, že citlivé informace jsou dostupné pouze oprávněným osobám

Podpora informovanosti a spolupráce - uživatelé mají lepší přehled o dostupných nástrojích a zdrojích, což podporuje spolupráci a informovanost

Flexibilita a škálovatelnost - systém může být snadno přizpůsoben rostoucím potřebám organizace, přidáváním nových modulů nebo upravováním stávajících; jakmile se objeví nové potřeby nebo nástroje, mohou být snadno integrovány do eIntranetu bez narušení stávající struktury