Vydané faktury - vydávání a evidence faktur online

Jednoduchý a spolehlivý program pro vystavení faktur. Modul faktury vydané umožňuje vystavení faktur plátcům DPH dle potřeb. V rámci modulu je možné nechat vystavenou fakturu odeslat odběrateli či ji vytisknout.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul faktury vydané


  • Možnost nastavení obecných údajů na fakturách dle potřeb a přizpůsobení barevného designu faktury dle firemních potřeb.
  • Údaje o odběrateli je možné načítat dle IČ, z modulu CRM či z již dříve vytvořených faktur.
  • Vystavené faktury je možné nechat odeslat či vytisknout. Před odesláním faktury je možné k vystavené faktuře připojit přílohy - např. podrobný rozpis prací, ceník.
  • V rámci modulu je možné vystavovat následující typy dokladů - daňový doklad, faktura, zálohová faktura, proforma faktura, daňový doklad k zaplacené záloce, opravný daňový doklad. Doklady lze vystavovat i s přenesenou daňovou povinností.
  • Do modulu je možné nastavit různá přístupová práva uživatelům pro čtení/vytváření/mazání faktur. Jednotlivé události ohledně faktury jsou zapisovány v rámci poznámek.
  • Vydané faktury obsahují QR kódy pro snazší realizaci platby ze strany zákazníků. Možnost nastavení automatické kontroly faktur po splatnosti a zasílání notifikací dlužníkům prostřednictvím e-mailu či sms.
  • Vydané faktury lze automaticky párovat s přijatými platbami v bance (s využitím modulu bankovní výpisy). Možnost nastavení automatického zasílání notifikací o neuhrazené faktuře zákazníkům.
  • Přehledná evidence vystavených faktur s možností vyznačení již uhrazených faktur. Ve vystavených fakturách je možné vyhledávat dle různých kritérií.

Elektronické faktury jsou stále populárnější jako nákladově efektivní, pohodlný a bezpečný způsob správy finančních transakcí. Softwarová eIntranet.net je předním poskytovatelem elektronického zpracování faktur a nabízí několik výhod pro podniky, které ji používají. 1. Automatizace: Elektronické faktury vystavené s eIntranet.net lze generovat a odesílat automaticky, což eliminuje potřebu ručního papírování a procesů. Chybám se lze vyhnout a ušetřit čas díky předvyplněným údajům na faktuře. 2. Efektivita: Všechny strany zapojené do platebního procesu mohou zobrazit fakturu v reálném čase a provádět platby rychle a bezpečně. To pomáhá snížit zpoždění a zlepšit efektivitu procesu. 3. Zabezpečení: Všechny faktury vystavené prostřednictvím eIntranet.net jsou digitálně podepsány a šifrovány. To poskytuje ochranu proti podvodům a padělání. 4. Úspora nákladů: Automatizované zpracování faktur eliminuje potřebu drahých papírových dodávek a manuálních procesů. To může podnikům ušetřit peníze v dlouhodobém horizontu. 5. Zákaznický servis: Zákazníci obdrží své faktury rychle a mohou okamžitě zaplatit, což zvyšuje úroveň spokojenosti zákazníků. Celkově eIntranet.net nabízí efektivní, bezpečné a nákladově efektivní řešení elektronického zpracování faktur. Automatizací procesu mohou podniky ušetřit čas a peníze a zároveň poskytovat zákazníkům lepší služby.