Vydané faktury - vydávání a evidence faktur online

Jednoduchý a spolehlivý program pro vystavení faktur. Modul faktury vydané umožňuje vystavení faktur plátcům DPH dle potřeb. V rámci modulu je možné nechat vystavenou fakturu odeslat odběrateli či ji vytisknout.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul faktury vydané


  • Možnost nastavení obecných údajů na fakturách dle potřeb.
  • Údaje o odběrateli je možné načítat dle IČ, z modulu CRM či z již dříve vytvořených faktur.
  • Vystavené faktury je možné nechat odeslat či vytisknout.
  • Před odesláním faktury je možné k vystavené faktuře připojit přílohy - např. podrobný rozpis prací, ceník.
  • Jednotlivé události ohledně faktury jsou zapisovány v rámci poznámek.
  • Vydané faktury obsahují QR kódy pro snazší realizaci platby ze strany zákazníků.
  • Do modulu je možné nastavit různá přístupová práva uživatelům pro čtení/vytváření/mazání faktur.
  • Ve vystavených fakturách je možné vyhledávat dle různých kritérií.

- Přehledná evidence vystavených faktur s možností vyznačení již uhrazených faktur.
- Možnost nastavení automatické kontroly faktur po splatnosti a zasílání notifikací dlužníkům prostřednictvím e-mailu či sms.