Elektronická kniha jízd a GPS sledování vozidel

Modul GPS sledování vozidel umožňuje sledování pohybu vozidel na mapě v reálném čase a záznam tohoto provozu do knihy jízd, identifikaci řidiče a přepínání mezi soukromou a služební jízdou.
Automaticky generuje knihy jízd, jeho využitím ušetříte spoustu času a peněz za ruční vedení knihy jízd a výpočet diet - tuzemských i zahraničních. Diety jsou generovány do excelu jako jednoduchý podklad pro mzdovou účetní.
Výpisy z knihy jízd je možné exportovat do různých formátů souborů nebo zpřístupnit více uživatelům. Sledování historie provozních dat je samozřejmostí.
Naše elektronická kniha jízd je bez výhrad akceptována finančními úřady.

Dostupné v jazycích:
CZ

Základní vlastnosti a možnosti GPS knihy jízd


 • Rychlá instalace svépomocí (v případě pořízení jednotky do OBD konektoru či na autobaterii) - obdrženou přednastavenou GPS jednotku pouze zapojíte do OBD zásuvky/na autobaterii vozidla (instalace zabere pár minut a již můžete vozidlo sledovat).
 • Automatický záznam místa (ve formátu: ulice, číslo popisné, obec, stát) a času zahájení a ukončení jízdy.
 • Automatický výpočet ujeté vzdálenosti.
 • Možnost rozlišení typu jízdy (soukromá x služební) - automatické (dle času a pracovního dne) nebo ruční.
 • Možnost zadávání účelu jízdy - např. pracovní schůzka, obchodní jednání, apod.
 • Možnost nahrání dokladů souvisejících s jízdou (tankování, parkování...), případně dalších poznámek.
 • Přiřazení řidičů k jednotlivým vozidlům.
 • Anonymizování soukromých jízd.

Nastavení vlastních oblastí.

Výpočet diet pro ČR i zahraničí.

Zabezpečení vozidel - máte přehled o jejich pohybu, možnost nastavení upozornění na pohyb mimo povolenou dobu (například v noci).

Výběr typu ikony a barvy pro každé vozidlo.

Možnost sledování napětí na baterii a upozornění při poklesu formou SMS/Email (vhodné též jako prevence proti odcizení).

Možnost informace na SMS/Email při vjezdu/výjezdu do/z nastavených oblastí (vhodné též jako prevence proti odcizení). Toto nastavení lze využít i v jen definovaný čas a hlídat tak například noční výjezdy u vozidel s kterými v noci běžně nejezdíte.

Měsíční platba za provoz: 159,-Kč bez DPH pro celou EU

Instalace OBD GPS jednotky do auta - PDF dokument - výhodou této jednotky je velice snadná instalace a jednoduchá možnost případné výměny do jiného vozidla v případě prodeje/leasingu.   

GPS jednotky do vozidla      

GPS do OBD

 • Jednoduché zapojení
 • Přenos do jiného vozidla
 • Rozšíření (např. čtečka čipů pro identifikaci řidičů)

GPS na autobaterii

 • Jednoduché zapojení
 • Přenos do jiného vozidla
 • Rozšíření (např. čtečka čipů pro identifikaci řidičů)

GPS napevno s možností připojení CAN

 • Jednoduché zapojení
 • Přenos do jiného vozidla
 • Rozšíření (např. čtečka čipů pro identifikaci řidičů)

Rozšiřující moduly pro GPS napevno

Modul pro napojení CAN

 • Čtení údajů z CAN

Přepínač služební/soukromá

 • HW přepínač typu jízdy

Identifikace čipy

 • Identifikace řidičů čipy

Identifikace RFID

 • Identifikace řidičů RFID