Elektronická kniha jízd a GPS sledování vozidel

Modul GPS sledování vozidel umožňuje sledování pohybu vozidel na mapě v reálném čase a záznam tohoto provozu do knihy jízd, identifikaci řidiče a přepínání mezi soukromou a služební jízdou.
Automaticky generuje knihy jízd, jeho využitím ušetříte spoustu času a peněz za ruční vedení knihy jízd a výpočet diet - tuzemských i zahraničních. Diety jsou generovány do excelu jako jednoduchý podklad pro mzdovou účetní.
Výpisy z knihy jízd je možné exportovat do různých formátů souborů nebo zpřístupnit více uživatelům. Sledování historie provozních dat je samozřejmostí.
Naše elektronická kniha jízd je bez výhrad akceptována finančními úřady.

Dostupné v jazycích:
CZ

Základní vlastnosti a možnosti GPS knihy jízd


 • Rychlá instalace svépomocí (v případě pořízení jednotky do OBD konektoru či na autobaterii) - obdrženou přednastavenou GPS jednotku pouze zapojíte do OBD zásuvky/na autobaterii vozidla (instalace zabere pár minut a již můžete vozidlo sledovat).
 • Automatický záznam místa (ve formátu: ulice, číslo popisné, obec, stát) a času zahájení a ukončení jízdy.
 • Automatický výpočet ujeté vzdálenosti. Výpočet diet pro ČR i zahraničí.
 • Možnost rozlišení typu jízdy (soukromá x služební) - automatické (dle času a pracovního dne) nebo ruční.
 • Možnost zadávání účelu jízdy - např. pracovní schůzka, obchodní jednání, apod. Nastavení vlastních oblastí - možnost informace na SMS/Email při vjezdu/výjezdu do/z nastavených oblastí (vhodné též jako prevence proti odcizení). Toto nastavení lze využít i v jen definovaný čas a hlídat tak například noční výjezdy u vozidel s kterými v noci běžně nejezdíte.
 • Možnost nahrání dokladů souvisejících s jízdou (tankování, parkování...), případně dalších poznámek.
 • Výběr typu ikony a barvy pro každé vozidlo. Přiřazení řidičů k jednotlivým vozidlům. Anonymizování soukromých jízd.
 • Zabezpečení vozidel - máte přehled o jejich pohybu, možnost nastavení upozornění na pohyb mimo povolenou dobu (například v noci). Možnost sledování napětí na baterii a upozornění při poklesu formou SMS/Email (vhodné též jako prevence proti odcizení).

Měsíční platba za provoz: 159,-Kč bez DPH pro celou EU

Instalace OBD GPS jednotky do auta - PDF dokument - výhodou této jednotky je velice snadná instalace a jednoduchá možnost případné výměny do jiného vozidla v případě prodeje/leasingu.   

GPS jednotky do vozidla      

GPS do OBD

 • Jednoduché zapojení
 • Přenos do jiného vozidla
 • Rozšíření (např. čtečka čipů pro identifikaci řidičů)

GPS na autobaterii

 • Jednoduché zapojení
 • Přenos do jiného vozidla
 • Rozšíření (např. čtečka čipů pro identifikaci řidičů)

GPS napevno s možností připojení CAN

 • Jednoduché zapojení
 • Přenos do jiného vozidla
 • Rozšíření (např. čtečka čipů pro identifikaci řidičů)

Rozšiřující moduly pro GPS napevno

Modul pro napojení CAN

 • Čtení údajů z CAN

Přepínač služební/soukromá

 • HW přepínač typu jízdy

Identifikace čipy

 • Identifikace řidičů čipy

Identifikace RFID

 • Identifikace řidičů RFID

Výhody používání elektronické GPS lokalizace v eIntranet.net V dnešním technologicky vyspělém světě se používání elektronické GPS lokalizace rychle stává základem provozu mnoha podniků. To platí zejména pro podniky, které používají eIntranet.net, open source cloudovou platformu pro správu pracovních rozvrhů, komunikaci a sledování majetku. eIntranet.net umožňuje podnikům sledovat své zaměstnance pomocí GPS polohy a pomáhá jim tak lépe řídit své zaměstnance. Díky této technologii mohou podniky rychle zjistit, kde se jejich zaměstnanci nacházejí a jak dobře plní své úkoly. Jednou z hlavních výhod používání elektronické lokalizace GPS v eIntranet.net je, že umožňuje podnikům lépe sledovat své zaměstnance. Díky přesné poloze, kterou lze zobrazit ve virtuálním prostředí, mohou manažeři a nadřízení sledovat pohyb a činnosti zaměstnanců a zajistit, aby plnili úkoly a jejich produktivita zůstala vysoká. To je výhodné zejména pro podniky s velkým vozovým parkem a mobilními zaměstnanci, protože sledovat je všechny jednotlivě je stále obtížnější. Pokud mají podniky k dispozici GPS lokalizaci, mohou zajistit, aby se zaměstnanci nacházeli tam, kde potřebují. Další významnou výhodou používání elektronické lokalizace GPS v eIntranet.net je, že podniky mohou ušetřit čas a peníze tím, že se vyhnou plýtvání zdroji na neefektivní úkoly. Díky poloze GPS uložené v cloudu mohou firmy rychle vyhledat polohu zaměstnanců předtím, než se vydají na jakoukoli misi nebo úkol. Odpadá tak nutnost vynakládat čas a energii na hledání zaměstnanců a dalších zdrojů, což vede k vyšší efektivitě, lepšímu plnění úkolů a snížení počtu chyb. A konečně, používání elektronické lokalizace GPS v eIntranet.net také pomáhá podnikům zajistit bezpečnost svých zaměstnanců. Díky tomu, že firmy vždy přesně vědí, kde se jejich zaměstnanci nacházejí, mohou rychle reagovat na případné problémy. Pokud pracovník potřebuje pomoc, lze pomocí údajů GPS rychle určit jeho přesnou polohu a zahájit případné záchranné práce. To výrazně snižuje rizika spojená s prací na odlehlých místech a zajišťuje, že zaměstnanci zůstanou v bezpečí. Celkově lze říci, že výhod používání elektronické lokalizace GPS v síti eIntranet.net je celá řada. Nejenže tato technologie umožňuje podnikům lépe sledovat své zaměstnance a šetřit čas a peníze, ale také poskytuje další vrstvu bezpečnosti, která zajišťuje bezpečnost zaměstnanců bez ohledu na to, kde se nacházejí. Jakmile začne tuto technologii využívat více podniků, konkurenční výhoda a efektivita, kterou eIntranet.net nabízí, bude jen růst.