Program pro zpracování eNeschopenek - elektronických neschopenek

Modul eNeschopenka umožňuje automatické zpracování eNeschopenek zaměstnanců (uživatelů eIntranetu).

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul eNeschopenka


  • Efektivní zpracování pracovních neschopností zaměstnanců.
  • Automatické zapsání nepřítomnosti z důvodu pracovní neschopnosti do docházky zaměstnance (uživatele eIntranetu).
  • Přehledné zobrazení aktuálních i již proběhlých pracovních neschopností zaměstnanců.
  • Snadné vyhledávání v rámci zapsaných eNeschopenek.
  • Možnost stažení originálních informací o pracovní neschopnosti od ČSSZ ve formátu pdf.
  • Postup pro aktivaci automatického zpracování eNeschopenek naleznete zde: eNeschopenky.pdf

Nástup elektronické eNeschopenky v softwaru eIntranet.net byl přínosem pro organizace po celém světě. Způsobila revoluci ve způsobu, jakým organizace řídí svůj provoz, a umožnila jim sdílet informace, spolupracovat a zvyšovat produktivitu. Zde jsou některé výhody používání elektronické eNeschopenky v softwaru eIntranet.net ve srovnání s tradičními papírovými procesy: 1. Efektivita: Elektronická eNeschopenka v softwaru eIntranet.net eliminuje potřebu ručního zadávání dat. Místo toho lze informace nahrávat prostřednictvím webového portálu, čímž se eliminuje potřeba papírových formulářů a snižuje se pravděpodobnost chyb. Organizace tak ušetří čas, úsilí a peníze, které by jinak vynaložily na ruční zadávání údajů. 2. Úspora nákladů: Úspory nákladů spojené s elektronickou eNeschopenkou jsou významné. Organizace mohou ušetřit až 50 % nákladů na papír a také eliminovat potřebu drahých úložných skříní, tiskáren a faxů. 3. Informace v reálném čase: Díky elektronické eNeschopence mohou mít organizace přístup k důležitým dokumentům v reálném čase. Mohou tak efektivněji sledovat a monitorovat svůj provoz a rychleji přijímat informovaná rozhodnutí. 4. Spolupráce: Organizace mohou při používání elektronické eNeschopenky efektivněji spolupracovat. Členové týmu mohou snadno přistupovat k dokumentům, vzájemně je sdílet a upravovat, což urychluje rozhodovací proces. 5. Zabezpečení: Elektronická eNeschopenka nabízí vyšší bezpečnost. Dokumenty jsou uloženy v digitální podobě, což znamená, že nehrozí jejich ztráta, krádež nebo neoprávněná manipulace. Tím jsou chráněny citlivé informace a zajištěn soulad s předpisy o ochraně osobních údajů. Celkově jsou výhody používání elektronické eNeschopenky v softwaru eIntranet.net jasné. Poskytuje organizacím efektivní, bezpečné a nákladově efektivní řešení, což z ní činí neocenitelný nástroj pro podniky všech velikostí.