Program pro zpracování eNeschopenek - elektronických neschopenek

Modul eNeschopenka umožňuje automatické zpracování eNeschopenek zaměstnanců (uživatelů eIntranetu).

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul eNeschopenka


  • Efektivní zpracování pracovních neschopností zaměstnanců.
  • Automatické zapsání nepřítomnosti z důvodu pracovní neschopnosti do docházky zaměstnance (uživatele eIntranetu).
  • Přehledné zobrazení aktuálních i již proběhlých pracovních neschopností zaměstnanců.
  • Snadné vyhledávání v rámci zapsaných eNeschopenek.
  • Možnost stažení originálních informací o pracovní neschopnosti od ČSSZ ve formátu pdf.
  • Postup pro aktivaci automatického zpracování eNeschopenek naleznete zde: eNeschopenky.pdf

Automatické zpracování neschopenek v elektronické podobě s sebou přináší mnoho výhod:

Efektivita -  zpracování eneschopenky v aplikaci eIntranet.net eliminuje potřebu ručního zadávání dat; místo toho lze informace nahrávat prostřednictvím webového portálu, čímž se eliminuje potřeba papírových formulářů a snižuje se pravděpodobnost chyb - organizace tak ušetří čas, úsilí a peníze, které by jinak vynaložily na ruční zadávání údajů

Úspora nákladů - úspory nákladů spojené s elektronickou eNeschopenkou jsou významné; organizace mohou ušetřit až 50 % nákladů na papír a také eliminovat potřebu drahých úložných skříní, tiskáren

Informace v reálném čase - díky elektronické eNeschopence mohou mít organizace přístup k důležitým dokumentům v reálném čase; mohou tak efektivněji sledovat a monitorovat svůj provoz a rychleji přijímat informovaná rozhodnutí

Spolupráce - organizace mohou při používání elektronické eNeschopenky efektivněji spolupracovat; členové týmu mohou snadno přistupovat k dokumentům, vzájemně je sdílet a upravovat, což urychluje rozhodovací proces

Zabezpečení - elektronická eNeschopenka nabízí vyšší bezpečnost; dokumenty jsou uloženy v digitální podobě, což znamená, že nehrozí jejich ztráta, krádež nebo neoprávněná manipulace; tím jsou chráněny citlivé informace a zajištěn soulad s předpisy o ochraně osobních údajů

Celkově jsou výhody používání elektronické eNeschopenky v aplikaci eIntranet.net jasné. Poskytuje organizacím efektivní, bezpečné a nákladově efektivní řešení, což z ní činí neocenitelný nástroj pro podniky všech velikostí.