Správa efektivního interního vzdělávání

Modul školení zaměstnanců umožňuje vypisovat jednotlivá školení, přiřazovat zaměstnance na relevantní školení a evidovat, která školení má zaměstnanec absolvovat nebo je již absolvoval. Společně s modulem testy umožňuje nastavení efektivního systému interního vzdělávání zaměstnanců ve firmách.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul školení zaměstnanců


 • Možnost přidělení různých přístupových práv uživatelům – od pouhého práva číst až po možnost zadávání školení pro jiné uživatele.
 • O přiřazení na školení je uživatel informován prostřednictvím e-mailu. Zasílání upozornění na nutnost vyplnění testu v případě jeho nevyplnění v zadaném termínu (jak zaměstnanci, tak i nadřízeným).
 • Systém počítá s různými způsoby absolvování školení:
  • seznámení s textem, kdy na konci zaměstnanec potvrdí, že se s textem seznámil
  • absolvování školení potvrdí zapsáním data přímo zaměstnanec
  • absolvování školení potvrdí nadřízený
 • Možnost propojení školení s modulem testy - uživatel je ze školení automaticky přesměrován na vyplnění testu.
 • Při potvrzování absolvování školení je možné přiložit soubory - např. diplomy, certifikáty, osvědčení - což umožňuje mít dokonalý přehled o získaných cerfikátech.
 • Školení je možné zadat jako opakované - např. po roce se školení zaměstnancům automaticky vypíše znovu.
 • Pomocí pole „Hledat“ je pak možné vyhledávat školení dle jednotlivých pracovníků, data či tématu školení.
 • Přehled zaměstnanců a školení, které mají vypsaná, případně je již absolvovali, je možné exportovat do Excelu.

Elektronické školení zaměstnanců poskytuje zaměstnavatelům a organizacím mnoho výhod. Jednou z hlavních výhod je, že nabízí nákladově efektivní způsob školení zaměstnanců. Díky eIntranet.net mohou společnosti rychle a snadno přistupovat ke zdrojům školení svých zaměstnanců, což eliminuje potřebu nákladného a časově náročného procesu přivádění instruktorů na pracoviště. Elektronické školení zaměstnanců navíc zajišťuje, že každý dostává konzistentní informace. Všem zaměstnancům je doručena stejná zpráva, takže nehrozí, že by různí školitelé sdělovali různá témata nebo informace. To také pomáhá zajistit, aby všichni zaměstnanci měli aktuální informace o nejnovějších procesech a zásadách na pracovišti. Další velkou výhodou eIntranet.net je, že umožňuje interaktivnější trénink než tradiční metody. Platforma usnadňuje sdílení videa, zvuku a textového obsahu mezi školiteli a zaměstnanci, což umožňuje efektivnější školení. Zaměstnanci mohou také vzájemně komunikovat prostřednictvím online fóra nebo okna chatu, což pomáhá zlepšit výsledky učení. Elektronické školení zaměstnanců také usnadňuje sledování výkonu a vedení záznamů. S řídicím systémem eIntranet.net mohou zaměstnavatelé snadno sledovat, jak zaměstnanci postupují ve svém školení, což jim v případě potřeby umožňuje provádět rychlé úpravy. Kromě toho lze elektronické školení zaměstnanců rychle aktualizovat tak, aby odráželo změny v zásadách a postupech organizace. Celkově je elektronické školení zaměstnanců s eIntranet.net neocenitelným nástrojem pro každou firmu nebo organizaci. Eliminuje potřebu nákladného a časově náročného školení vedeného instruktorem, zajišťuje, že každý dostává konzistentní informace, podporuje interaktivnější školení a poskytuje pohodlné možnosti sledování a vedení záznamů.