Správa efektivního interního vzdělávání

Modul školení zaměstnanců umožňuje vypisovat jednotlivá školení, přiřazovat zaměstnance na relevantní školení a evidovat, která školení má zaměstnanec absolvovat nebo je již absolvoval. Společně s modulem testy umožňuje nastavení efektivního systému interního vzdělávání zaměstnanců ve firmách.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul školení zaměstnanců


 • Možnost přidělení různých přístupových práv uživatelům – od pouhého práva číst až po možnost zadávání školení pro jiné uživatele.
 • O přiřazení na školení je uživatel informován prostřednictvím e-mailu. Zasílání upozornění na nutnost vyplnění testu v případě jeho nevyplnění v zadaném termínu (jak zaměstnanci, tak i nadřízeným).
 • Systém počítá s různými způsoby absolvování školení:
  • seznámení s textem, kdy na konci zaměstnanec potvrdí, že se s textem seznámil
  • absolvování školení potvrdí zapsáním data přímo zaměstnanec
  • absolvování školení potvrdí nadřízený
 • Možnost propojení školení s modulem testy - uživatel je ze školení automaticky přesměrován na vyplnění testu.
 • Při potvrzování absolvování školení je možné přiložit soubory - např. diplomy, certifikáty, osvědčení - což umožňuje mít dokonalý přehled o získaných cerfikátech.
 • Školení je možné zadat jako opakované - např. po roce se školení zaměstnancům automaticky vypíše znovu.
 • Pomocí pole „Hledat“ je pak možné vyhledávat školení dle jednotlivých pracovníků, data či tématu školení.
 • Přehled zaměstnanců a školení, které mají vypsaná, případně je již absolvovali, je možné exportovat do Excelu.

Elektronická správa vzdělávání zaměstnanců v rámci aplikace eIntranet.net přináší řadu výhod, které mohou výrazně zlepšit efektivitu a kvalitu vzdělávání ve firmě. Zde jsou některé z klíčových přínosů:

Efektivní organizace a administrace vzdělávacích programů - všechny vzdělávací aktivity jsou spravovány z jednoho místa, což usnadňuje organizaci a administraci kurzů, školení a workshopů

Přístupnost a flexibilita - zaměstnanci mohou přistupovat k vzdělávacím materiálům kdykoli a odkudkoli, což umožňuje flexibilní plánování vzdělávání

Personalizace a přizpůsobení obsahu - možnost vytvářet individuální vzdělávací plány na míru pro každého zaměstnance na základě jejich potřeb, dovedností a kariérních cílů

Sledování a hodnocení pokroku - aplikace umožňuje sledovat pokrok zaměstnanců v reálném čase, včetně absolvovaných kurzů, výsledků testů a získaných certifikátů

Zvýšení produktivity a kvalifikace zaměstnanců - lepší kvalifikace zaměstnanců vede k vyšší produktivitě a kvalitě práce

Úspora nákladů a času - snížení nákladů na školení díky automatizaci a možným online formám vzdělávání

Lepší plánování a řízení - přehled o vzdělávacích aktivitách a pokroku zaměstnanců umožňuje lepší plánování a řízení lidských zdrojů

Flexibilita a pohodlí pro zaměstnance - možnost vzdělávat se vlastním tempem a v čase, který jim vyhovuje

Motivace a rozvoj kariéry zaměstnanců - přístup k relevantním vzdělávacím materiálům a certifikacím podporuje profesní rozvoj a motivaci

Zlepšení pracovních dovedností - širší možnosti rozvoje dovedností a znalostí přispívají ke zlepšení výkonu a spokojenosti v práci.

Implementace elektronické správy vzdělávání zaměstnanců v rámci aplikace eIntranet.net přináší komplexní řešení pro organizaci, správu a sledování vzdělávacích aktivit ve firmě. Tento systém podporuje efektivní a flexibilní vzdělávání, zlepšuje komunikaci a spolupráci a poskytuje cenné nástroje pro monitorování a analýzu vzdělávacích programů. Výsledkem je zvýšení kvalifikace a produktivity zaměstnanců, což vede k celkovému zlepšení výkonnosti firmy.