Správa efektivního interního vzdělávání

Modul školení zaměstnanců umožňuje vypisovat jednotlivá školení, přiřazovat zaměstnance na relevantní školení a evidovat, která školení má zaměstnanec absolvovat nebo je již absolvoval. Společně s modulem testy umožňuje nastavení efektivního systému interního vzdělávání zaměstnanců ve firmách.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul školení zaměstnanců


 • Možnost přidělení různých přístupových práv uživatelům – od pouhého práva číst až po možnost zadávání školení pro jiné uživatele.
 • O přiřazení na školení je uživatel informován prostřednictvím e-mailu.
 • Systém počítá s různými způsoby absolvování školení:
  • seznámení s textem, kdy na konci zaměstnanec potvrdí, že se s textem seznámil
  • absolvování školení potvrdí zapsáním data přímo zaměstnanec
  • absolvování školení potvrdí nadřízený
 • Aplikace upozorňuje uživatele na školení, která musí absolvovat v nejbližších 14-ti dnech.
 • Při potvrzování absolvování školení je možné přiložit soubory - např. diplomy, certifikáty, osvědčení - což umožňuje mít dokonalý přehled o získaných cerfikátech.
 • Školení je možné zadat jako opakované - např. po roce se školení zaměstnancům automaticky vypíše znovu.
 • Pomocí pole „Hledat“ je pak možné vyhledávat školení dle jednotlivých pracovníků, data či tématu školení.
 • Přehled zaměstnanců a školení, které mají vypsaná, případně je již absolvovali, je možné exportovat do Excelu.