Nástroj pro usnadnění vyplnění protokolů vytvořených dle potřeb uživatelů

Modul protokoly umožňuje elektronické zpracování protokolů se standardizovanou podobou formuláře (o měření, kontrole, jednání apod.) včetně vložení podpisu zpracovatele protokolu a odeslání e-mailem.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul protokoly:


  • Vytvoření jednotlivých formulářů protokolů dle firemních potřeb – protokoly si jednoduše vytvoříte a předáte uživatelům k užívání.
  • V rámci jednotlivých sekcí lze definovat konkrétní typy řádků (např. název, číslo, datum, tabulka, výběr, výběr z evidence majetku).
  • U jednotlivých polí formuláře lze přednastavit výchozí hodnoty.
  • Modul je rozčleněn na sekce: vše – založen – odevzdáno - vyřízeno.
  • Zobrazovat lze jen moje protokoly/všechny protokoly.
  • Modul je možno propojit s moduly CRM (načítání firem), evidence majetku (info o využívaných přístrojích) a HelpDesk (propojení se založenými tikety).
  • Vytvořený protokol lze odeslat e-mailem (jako PDF) nebo vytisknout.
  • Vyhledávání v zapsaných protokolech je možné dle přednastavených typů protokolů.

Elektronické zpracování protokolů se standardizovanou podobou formuláře má mnoho výhod, které zlepšují efektivitu, přesnost a bezpečnost procesů. Zde jsou některé z nich:

Efektivita a rychlost - elektronické formuláře mohou být rychle vyplněny a odeslány bez nutnosti manuálního přepisu nebo přenosu dat; protokoly mohou být okamžitě odeslány e-mailem příslušným osobám, čímž se zkracuje doba mezi vytvořením a doručením dokumentu

Přesnost a konzistence - použití standardizovaných formulářů s předdefinovanými políčky minimalizuje možnost chyb při vyplňování a zvyšuje přesnost dat

Zálohování a archivace - elektronické dokumenty lze snadno ukládat a zálohovat, což usnadňuje jejich pozdější vyhledávání

Ekologické přínosy - elektronické zpracování snižuje potřebu tisku, což má pozitivní dopad na životní prostředí; méně papírových dokumentů znamená méně odpadu a nižší náklady na jeho likvidaci

Flexibilita a dostupnost - elektronické protokoly lze přistupovat a vyplňovat z jakéhokoli zařízení s internetovým připojením, což zvyšuje flexibilitu a dostupnost; méně papíru, tisku a poštovného vede k úsporám nákladů; automatizované systémy také snižují náklady na pracovní sílu potřebnou k manuálnímu zpracování

Elektronické zpracování protokolů tedy přináší celou řadu výhod, které mohou významně zlepšit efektivitu, přesnost a bezpečnost procesů ve firmách a organizacích.