Program pro evidenci denních výkazů

Modul denní výkazy umožňuje vytvoření jednoduchých výkazů dle firemních potřeb, jejich vyplňování a evidenci. Informuje relevantní uživatele o vyplnění výkazu a upozorňuje uživatele, pokud není výkaz vyplněn včas.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít denní výkazy


  • Správce aplikace vytvoří v nastavení modulu jednotlivé typy výkazů a přidělí uživatelům relevantní práva pro čtení/vyplňování/úpravu formulářů.
  • V rámci modulu je možné vytvořit např. výkaz o využití stroje, o tržbě, o pracovním úrazu, o výrobě, o průběhu pracovní směny a případných požadavcích směrem k zaměstnavateli, či o dalších událostech a činnostech.
  • Po vyplnění denního výkazu přijde relevantním osobám e-mailová informace, že byl denní výkaz vyplněn.
  • Pokud uživatel výkaz nevyplní včas, je možné nastavit zasílání upozornění prostřednictvím sms či e-mailu, že je nutné výkaz vyplnit.
  • Ve vyplněných denních výkazech je možné vyhledávat podle typu výkazu, jména zaměstnance či data (rok, měsíc, den).
  • Přehled vytvořených denních výkazů je možné pro případ potřeby dalšího zpracování evidovaných dat exportovat do Excelu nebo vytisknout.

V moderním podniku může zefektivnění a automatizace procesů denního výkaznictví pomoci zvýšit efektivitu a přesnost. eIntranet.net vám to usnadní díky svým elektronickým denním výkazům. Zde jsou některé z hlavních výhod používání elektronických Denních výkazů v eIntranet.net: 1. Snadnější a přesnější sledování dat - Elektronické denní přehledy umožňují kdykoli snadno přistupovat k údajům o všech aspektech vašeho podnikání a zaznamenávat je. To pomáhá omezit lidské chyby a poskytuje vám přesné informace v reálném čase, které vám umožní měřit pokrok, stanovovat cíle a přijímat lepší rozhodnutí. 2. Lepší dostupnost a přehlednost - S eIntranet.net mají členové týmu i manažeři přístup k výkazům kdykoli a odkudkoli. To zvyšuje přehlednost mezi různými odděleními a umožňuje efektivnější spolupráci mezi týmy. 3. Zefektivnění administrativních úkolů - Automatizace procesů každodenního reportování nejen šetří čas a úsilí, ale také snižuje potřebu ručního zadávání. Díky tomu se můžete soustředit na důležitější úkoly a zvýšit spokojenost s prací ve vašem týmu. 4. Automatizovaná upozornění - Díky automatizovaným upozorněním eIntranet.net můžete být informováni, kdykoli dojde k dosažení nebo překročení určitých prahových hodnot. To vám pomůže udržet si přehled o problémech, které mohou ovlivnit úspěch vašeho podnikání. To jsou jen některé z výhod používání elektronických denních zpráv v eIntranet.net. Zefektivněním a automatizací procesů denních výkazů můžete zajistit přesnost a zlepšit přehled, dostupnost a spolupráci mezi týmy. S eIntranet.net je snadné využít těchto výhod a vytěžit z vašeho podnikání maximum.