Program pro evidenci denních výkazů

Modul denní výkazy umožňuje vytvoření jednoduchých výkazů dle firemních potřeb, jejich vyplňování a evidenci. Informuje relevantní uživatele o vyplnění výkazu a upozorňuje uživatele, pokud není výkaz vyplněn včas.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít denní výkazy


  • Správce aplikace vytvoří v nastavení modulu jednotlivé typy výkazů a přidělí uživatelům relevantní práva pro čtení/vyplňování/úpravu formulářů.
  • V rámci modulu je možné vytvořit např. výkaz o využití stroje, o tržbě, o pracovním úrazu, o výrobě, o průběhu pracovní směny a případných požadavcích směrem k zaměstnavateli, či o dalších událostech a činnostech.
  • Po vyplnění denního výkazu přijde relevantním osobám e-mailová informace, že byl denní výkaz vyplněn.
  • Pokud uživatel výkaz nevyplní včas, je možné nastavit zasílání upozornění prostřednictvím sms či e-mailu, že je nutné výkaz vyplnit.
  • Ve vyplněných denních výkazech je možné vyhledávat podle typu výkazu, jména zaměstnance či data (rok, měsíc, den).
  • Přehled vytvořených denních výkazů je možné pro případ potřeby dalšího zpracování evidovaných dat exportovat do Excelu nebo vytisknout.