Elektronická evidence listinné pošty

Modul listinná pošta je určen pro evidenci příchozí a odchozí listinné firemní pošty; je propojen s modulem schvalování, což umožňuje předání vloženého záznamu ke schválení odpovědnými pracovníky v elektronické podobě.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul listinná pošta


  • Listinná pošta je rozřazována do složek Doručená nebo Odeslaná.
  • Aplikace automaticky přiděluje evidenční číslo vloženým dokumentům (ve formátu číslo/rok) a hlídá kontinuálnost číselné řady.
  • Při zápisu došlé/odchozí pošty je možné odesílatele/adresáta načítat z modulu CRM.
  • Dále je možné určit případného řešitele došlého dokumentu – jmenovaný řešitel je o vložení nového dokumentu informován automaticky prostřednictvím e-mailové zprávy.
  • Systém umožňuje, pokud je to z hlediska archivace nutné, nahrát scan příchozího/odchozího dokumentu.
  • V rámci modulu je možné odlišovat vnitrostátní a mezinárodní poštu.
  • V odeslané listinné poště je možné generovat štítky na obálky (a vytisknout je) nebo podací arch pro Českou poštu pro odesílání doporučených psaní.
  • Záznamy pro zápis na arch ČP je možné nejprve vyfiltrovat dle potřebných kritérií a následně teprve vygenerovat podací arch ČP.

Aplikace eIntranet.net umožňuje elektronickou evidenci doručené a odeslané listinné pošty, což usnadňuje sledování a správu poštovních zásilek ve firmách a organizacích. Zde je přehled, jak lze tuto funkci využít:

Funkce elektronické evidence v eIntranet.net:

Registrace doručené pošty - po přijetí poštovní zásilky lze vytvořit záznam, který obsahuje datum doručení, odesílatele, typ dokumentu, stručný popis a sken nebo fotografii doručeného dokumentu; pošta může být označena jako doručená a přiřazena konkrétnímu zaměstnanci nebo oddělení

Registrace odeslané pošty - při odesílání poštovní zásilky lze vytvořit záznam s datem odeslání, adresátem, typem dokumentu, stručným popisem obsahu a skenem nebo fotografií odesílaného dokumentu; pošta může být označena jako odeslaná s detaily o poštovní službě a sledovacím číslem

Správa a vyhledávání - všechny záznamy o doručené a odeslané poště jsou archivovány v systému a mohou být kdykoli vyhledány podle různých kritérií (datum, odesílatel, adresát, typ dokumentu, atd.); uživatelé mohou třídit a filtrovat záznamy pro snadnější správu a přehlednost.

Upozornění a notifikace - aplikace může zasílat notifikace o doručené nebo odeslané poště konkrétním zaměstnancům nebo oddělením

Bezpečnost a přístupová práva - přístup k záznamům může být omezen na základě rolí a oprávnění, což zajišťuje, že citlivé informace jsou dostupné pouze oprávněným osobám; systém zaznamenává veškeré změny a přístupy k záznamům, což umožňuje sledovat, kdo a kdy provedl jakoukoliv akci