Elektronická evidence listinné pošty

Modul listinná pošta je určen pro evidenci příchozí a odchozí listinné firemní pošty; je propojen s modulem schvalování, což umožňuje předání vloženého záznamu ke schválení odpovědnými pracovníky v elektronické podobě.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul listinná pošta


  • Listinná pošta je rozřazována do složek Doručená nebo Odeslaná.
  • Aplikace automaticky přiděluje evidenční číslo vloženým dokumentům (ve formátu číslo/rok) a hlídá kontinuálnost číselné řady.
  • Při zápisu došlé/odchozí pošty je možné odesílatele/adresáta načítat z modulu CRM.
  • Dále je možné určit případného řešitele došlého dokumentu – jmenovaný řešitel je o vložení nového dokumentu informován automaticky prostřednictvím e-mailové zprávy.
  • Systém umožňuje, pokud je to z hlediska archivace nutné, nahrát scan příchozího/odchozího dokumentu.
  • V rámci modulu je možné odlišovat vnitrostátní a mezinárodní poštu.
  • V odeslané listinné poště je možné generovat štítky na obálky (a vytisknout je) nebo podací arch pro Českou poštu pro odesílání doporučených psaní.
  • Záznamy pro zápis na arch ČP je možné nejprve vyfiltrovat dle potřebných kritérií a následně teprve vygenerovat podací arch ČP.

Elektronická papírová pošta nebo ePapers je jednou z nejuniverzálnějších a nejvýkonnějších funkcí softwarových eIntranet.net. Toto pokročilé řešení obchodní komunikace nabízí organizacím řadu výhod, které mohou zefektivnit provoz a maximalizovat produktivitu na pracovišti. Jednou z hlavních výhod elektronické papírové pošty je zvýšená bezpečnost. Všechny dokumenty zasílané pomocí ePapers jsou šifrovány a lze k nim přistupovat pouze se správnou autorizací. Kromě toho je systém navržen tak, aby detekoval jakékoli pokusy o zachycení nebo manipulaci s daty, což vám umožní chránit vaše důvěrné informace před škodlivými aktéry. Další velkou výhodou elektronické papírové pošty je zvýšená efektivita. Systém eliminuje mnoho ručních procesů, jako je tisk, odesílání pošty a skenování, které mohou zabrat značné množství času. Automatizuje také mnoho úkolů, které by jinak vyžadovaly ruční dokončení, například odesílání zpráv a sledování stavů dokumentů. Snížením množství manuální práce potřebné pro úkoly mohou elektronické papíry pomoci podnikům snížit náklady a zlepšit celkovou efektivitu. Elektronická papírová pošta navíc zjednodušuje spolupráci mezi členy týmu. Pomocí této funkce mohou uživatelé sdílet dokumenty, poskytovat zpětnou vazbu a spolupracovat na projektech v reálném čase. To může dramaticky urychlit proces vývoje a zajistit, že termíny budou vždy dodrženy. A konečně, ePapers poskytuje snadno použitelnou platformu pro správu dokumentů a informací. Systém je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý a intuitivní, což uživatelům usnadňuje nalezení potřebných dat bez jakýchkoli potíží. Nabízí také komplexní možnosti vytváření sestav a analýz, které uživatelům umožňují měřit jejich výkon a identifikovat oblasti pro zlepšení. Celkově výhody elektronické papírové pošty z ní činí skvělý nástroj pro podniky všech velikostí. Díky pokročilému zabezpečení, zvýšené efektivitě, zjednodušené spolupráci a snadno použitelné platformě mohou ePapers pomoci organizacím maximalizovat produktivitu a zajistit úspěch.