Elektronická evidence listinné pošty

Modul listinná pošta je určen pro evidenci příchozí a odchozí listinné firemní pošty; je propojen s modulem schvalování, což umožňuje předání vloženého záznamu ke schválení odpovědnými pracovníky v elektronické podobě.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul listinná pošta


  • Listinná pošta je rozřazována do složek Doručená nebo Odeslaná.
  • Aplikace automaticky přiděluje evidenční číslo vloženým dokumentům (ve formátu číslo/rok) a hlídá kontinuálnost číselné řady.
  • Při zápisu došlé/odchozí pošty je možné odesílatele/adresáta načítat z modulu CRM.
  • Dále je možné určit případného řešitele došlého dokumentu – jmenovaný řešitel je o vložení nového dokumentu informován automaticky prostřednictvím e-mailové zprávy.
  • Systém umožňuje, pokud je to z hlediska archivace nutné, nahrát scan příchozího/odchozího dokumentu.
  • V rámci modulu je možné odlišovat vnitrostátní a mezinárodní poštu.
  • V odeslané listinné poště je možné generovat štítky na obálky (a vytisknout je) nebo podací arch pro Českou poštu pro odesílání doporučených psaní.
  • Záznamy pro zápis na arch ČP je možné nejprve vyfiltrovat dle potřebných kritérií a následně teprve vygenerovat podací arch ČP.