Cestovní příkazy v elektronické podobě

Modul cestovní příkazy významnou měrou usnadňuje vedení a prokazatelnost nutných úkonů spojených s realizací pracovních cest. Celý proces evidence, zpracování a schvalování cestovního příkazu probíhá v elektronické formě.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

Elektronická evidence cestovních příkazů, výpočet náhrad


  • Pracovní cesty zaměstnanců, a nejen zaměstnanců, představují často významnou pomoc při plnění zaměstnavatelem uložených pracovních úkolů. Modul cestovní příkazy významnou měrou usnadňuje vedení a prokazatelnost nutných úkonů spojených s realizací pracovních cest.
  • Postup zadávání a zpracování cestovního příkazu plně odpovídá tištěným formulářům cestovních příkazů tak, aby byla zajištěna relevantnost a procesní správnost evidence pracovních cest.
  • V rámci elektronického cestovního příkazu vedeného v aplikaci eIntranet jsou přesně a jasně uvedeny všechny podmínky konkrétní pracovní cesty zaměstnance tak, aby mohly být schváleny vysílajícím vedoucím zaměstnancem (příslušným vedoucím k tomu pověřeným). Tato část je rozhodující a následně jí odpovídá vyúčtování pracovní cesty. Jde zejména o dobu a místo nástupu a ukončení cesty (počátek a konec pracovní cesty), místo plnění pracovních úkolů (přechodné pracoviště), způsob dopravy, ubytování a další podle potřeby a uvážení zaměstnavatele.
  • V rámci modulu cestovní příkazy probíhá veškeré schvalování v elektronické podobě, což významně urychluje jejich schvalovací proces. Zároveň je, pro případ potřeby, zachována možnost získání tištěné verze schváleného cestovního příkazu.
  • Během procesu vyplňování a schvalování služební cesty může být cestovní příkaz ve stavu: založen - čeká na schválení k cestě - schválen, cesta povolena - schválen, čeká na proplacení - vyřízen - zamítnut.
  • Vyúčtování pracovní cesty se po zadání příslušných údajů provede automaticky. V nastavení modulu je ale nutné nejprve zadat sazby jednotlivých položek, podle kterých se bude vyúčtování provádět. cestovního příkazu.
  • Cestovní příkazy lze vyplňovat jak pro tuzemské, tak i zahraniční služební cesty.