Cestovní příkazy v elektronické podobě

Modul cestovní příkazy významnou měrou usnadňuje vedení a prokazatelnost nutných úkonů spojených s realizací pracovních cest. Celý proces evidence, zpracování a schvalování cestovního příkazu probíhá v elektronické formě.

Dostupné v jazycích:
CZ

Elektronická evidence cestovních příkazů, výpočet náhrad


  • Pracovní cesty zaměstnanců, a nejen zaměstnanců, představují často významnou pomoc při plnění zaměstnavatelem uložených pracovních úkolů. Modul cestovní příkazy významnou měrou usnadňuje vedení a prokazatelnost nutných úkonů spojených s realizací pracovních cest.
  • Postup zadávání a zpracování cestovního příkazu plně odpovídá tištěným formulářům cestovních příkazů tak, aby byla zajištěna relevantnost a procesní správnost evidence pracovních cest.
  • V rámci elektronického cestovního příkazu vedeného v aplikaci eIntranet jsou přesně a jasně uvedeny všechny podmínky konkrétní pracovní cesty zaměstnance tak, aby mohly být schváleny vysílajícím vedoucím zaměstnancem (příslušným vedoucím k tomu pověřeným). Tato část je rozhodující a následně jí odpovídá vyúčtování pracovní cesty. Jde zejména o dobu a místo nástupu a ukončení cesty (počátek a konec pracovní cesty), místo plnění pracovních úkolů (přechodné pracoviště), způsob dopravy, ubytování a další podle potřeby a uvážení zaměstnavatele.
  • V rámci modulu cestovní příkazy probíhá veškeré schvalování v elektronické podobě, což významně urychluje jejich schvalovací proces. Zároveň je, pro případ potřeby, zachována možnost získání tištěné verze schváleného cestovního příkazu.
  • Během procesu vyplňování a schvalování služební cesty může být cestovní příkaz ve stavu: založen - čeká na schválení k cestě - schválen, cesta povolena - schválen, čeká na proplacení - vyřízen - zamítnut.
  • Vyúčtování pracovní cesty se po zadání příslušných údajů provede automaticky. V nastavení modulu je ale nutné nejprve zadat sazby jednotlivých položek, podle kterých se bude vyúčtování provádět. cestovního příkazu.
  • Cestovní příkazy lze vyplňovat jak pro tuzemské, tak i zahraniční služební cesty.
  • Snadné vyhledávání a třídění cestovních příkazů dle stavu (založen, čeká na schválení, vráceno k doplnění, schválen, vyřízen, zamítnut, zrušen).

Software elektronických cestovních příkazů (ETO) od společnosti eIntranet.net přináší revoluci ve způsobu, jakým podniky a organizace spravují cestovní výdaje. Výhody využití eIntranet.net ETO jsou četné a mocné. Pro začátek, ETO zjednodušuje proces rezervace, schvalování a sledování cest pro služební cesty. S ETO mohou uživatelé rychle a snadno rezervovat lety a ubytování, stejně jako spravovat svůj cestovní rozpočet. Všechny procesy jsou zjednodušeny s minimálním počtem kroků. To šetří drahocenný čas a peníze podnikům. ETO také poskytuje podnikům pohodlný způsob, jak kontrolovat a sledovat cestovní výdaje. Podrobné účtenky jsou automaticky generovány a ukládány do systému. To umožňuje manažerům rychle a snadno sledovat cestovní náklady zaměstnanců a ujistit se, že dodržují rozpočet. ETO navíc nabízí vylepšené bezpečnostní funkce. Společnosti mohou stanovit limity, kolik může každý jednotlivý zaměstnanec utratit za své cesty. Tím je zajištěno, že je minimalizováno případné zneužití cestovních prostředků. A konečně, ETO je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý a intuitivní. Rozhraní se snadno používá, takže i ti, kteří mají malé zkušenosti s počítačem, mohou rychle pochopit a těžit ze softwaru. Celkově vzato, software ETO od eintranet.net je vynikajícím nástrojem pro každou firmu nebo organizaci, která nese cestovní výdaje. Tím, že eliminuje potíže s papírováním a zefektivňuje celý cestovní proces, ETO pomáhá šetřit čas a peníze a zároveň poskytuje bezpečný a snadný způsob řízení cestovních nákladů.