Prostor pro ukládání firemní dokumentace ve struktuře vytvořené na základě potřeb firmy.

Modul wiki poskytuje prostor pro strukturované vyvěšování důležitých firemních dokumentů a umožňuje jejich snadné vyhledávání podle definovaných klíčových slov. Do jednotlivých složek a podsložek modulu je možné přidělit uživatelům odlišná přístupová práva.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul wiki


  • Vytvoření vlastní struktury pro vyvěšování dokumentů dle potřeb firmy
  • Hlavní strukturu vytvoří správce aplikace, další složky mohou přidávat i uživatelé s relevantními právy
  • Do jednotlivých vytvořených složek i podsložek lze uživatelům přidělovat odlišná přístupová práva
  • Snadné vyhledávání relevantních dokumentů dle zadaných klíčových slov
  • On-line přístup ke všem důležitým firemním dokumentům – směrnice, návody, firemní postupy, metodiky apod.
  • V rámci uveřejňovaných příspěvků je možné vkládat odkazy, obrázky a videa.
  • V případě potřeby je možné vygenerovat přímý odkaz na uveřejněný dokument/článek pro snazší informování ostatních uživatelů.
  • Možnost volitelného nastavení velikosti, barvy a fontu písma i barvy pozadí použitých u jednotlivých článků uveřejněných v rámci modulu.

Příchod elektronické technologie Wiki způsobil revoluci ve způsobu, jakým podniky komunikují a spolupracují interně i externě. eIntranet.net je nejmodernější softwarová platforma, která nabízí kolaborativní intranetové řešení s využitím síly elektronických wiki. S eIntranet.net mohou podniky dále zvýšit spolupráci mezi jednotlivci, týmy nebo odděleními ve formě sdílení dokumentů, diskusních fór, správy úkolů a dalších. Zde je jen několik z mnoha výhod používání elektronické technologie Wiki eIntranet.net: 1. Zvýšená efektivita – Díky elektronické technologii Wiki na eIntranet.net mohou podniky snadno přistupovat k informacím a sdílet je s větší efektivitou. Dokumenty, obrázky a dokonce i audiovizuální soubory lze rychle sdílet mezi členy týmu, což zajišťuje, že všichni jsou na stejné stránce a informováni. 2. Vylepšená spolupráce – Spolupráce prostřednictvím e-mailů se často může stát únavným úkolem, kdy se více e-mailových vláken vyměňuje pouze pro jeden projekt. S elektronickou technologií Wiki eIntranet.net se spolupráce stává přímočařejší a efektivnější, což zlepšuje celkový pracovní postup. Uživatelé mohou snadno komentovat dokumenty a projekty, což zvyšuje produktivitu a umožňuje týmům ještě efektivnější spolupráci. 3. Zabezpečený přístup – Elektronické wiki poskytují bezpečný přístup ke všem online dokumentům, obrázkům, videím a dalšímu obsahu. To zvyšuje bezpečnost a umožňuje podnikům mít jistotu, že jejich data a informace jsou nejen snadno přístupné, ale také bezpečné. S elektronickou technologií Wiki eIntranet.net mohou podniky zvýšit efektivitu, zlepšit spolupráci a využívat bezpečný přístup. Firmy nyní mohou spolupracovat efektivněji a bezpečněji díky aktuálním informacím dostupným na dosah ruky členů jejich týmu.