Prostor pro ukládání firemní dokumentace ve struktuře vytvořené na základě potřeb firmy.

Modul wiki poskytuje prostor pro strukturované vyvěšování důležitých firemních dokumentů a umožňuje jejich snadné vyhledávání podle definovaných klíčových slov. Do jednotlivých složek a podsložek modulu je možné přidělit uživatelům odlišná přístupová práva.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul wiki


  • Vytvoření vlastní struktury pro vyvěšování dokumentů dle potřeb firmy
  • Hlavní strukturu vytvoří správce aplikace, další složky mohou přidávat i uživatelé s relevantními právy
  • Do jednotlivých vytvořených složek i podsložek lze uživatelům přidělovat odlišná přístupová práva
  • Snadné vyhledávání relevantních dokumentů dle zadaných klíčových slov
  • On-line přístup ke všem důležitým firemním dokumentům – směrnice, návody, firemní postupy, metodiky apod.
  • V rámci uveřejňovaných příspěvků je možné vkládat odkazy, obrázky a videa.
  • V případě potřeby je možné vygenerovat přímý odkaz na uveřejněný dokument/článek pro snazší informování ostatních uživatelů.
  • Možnost volitelného nastavení velikosti, barvy a fontu písma i barvy pozadí použitých u jednotlivých článků uveřejněných v rámci modulu.