Prostor pro ukládání firemní dokumentace ve struktuře vytvořené na základě potřeb firmy.

Modul wiki poskytuje prostor pro strukturované vyvěšování důležitých firemních dokumentů a umožňuje jejich snadné vyhledávání podle definovaných klíčových slov. Do jednotlivých složek a podsložek modulu je možné přidělit uživatelům odlišná přístupová práva.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK ES

K čemu můžete využít modul wiki


  • Vytvoření vlastní struktury pro vyvěšování dokumentů dle potřeb firmy
  • Hlavní strukturu vytvoří správce aplikace, další složky mohou přidávat i uživatelé s relevantními právy
  • Do jednotlivých vytvořených složek i podsložek lze uživatelům přidělovat odlišná přístupová práva
  • Snadné vyhledávání relevantních dokumentů dle zadaných klíčových slov
  • On-line přístup ke všem důležitým firemním dokumentům – směrnice, návody, firemní postupy, metodiky apod.
  • V rámci uveřejňovaných příspěvků je možné vkládat odkazy, obrázky a videa.
  • V případě potřeby je možné vygenerovat přímý odkaz na uveřejněný dokument/článek pro snazší informování ostatních uživatelů.
  • Možnost volitelného nastavení velikosti, barvy a fontu písma i barvy pozadí použitých u jednotlivých článků uveřejněných v rámci modulu.

Implementace wiki prostřednictvím aplikace eIntranet.net přináší firmám řadu výhod, které podporují efektivní sdílení znalostí, spolupráci a organizaci informací. Wiki je nástroj umožňující vytváření, úpravu a správu obsahu, který mohou zaměstnanci využívat ke sdílení důležitých informací, dokumentů a postupů. Níže jsou uvedeny klíčové výhody využití wiki v aplikaci eIntranet.net:

Centralizované úložiště znalostí - všechny důležité informace, dokumenty a postupy jsou uloženy na jednom místě, což usnadňuje jejich vyhledávání a používání; zaměstnancům umožňuje  přístup k aktuálním a jednotným informacím, čímž se minimalizují nesrovnalosti a chyby

Podpora spolupráce a komunikace - zaměstnanci mohou společně vytvářet a upravovat obsah, což podporuje týmovou spolupráci a sdílení znalostí; možnost diskuse a komentování příspěvků zvyšuje interakci mezi zaměstnanci a podporuje řešení problémů a sdílení nápadů

Zlepšení školení a vzdělávání - wiki může sloužit jako platforma pro sdílení školících materiálů, tutoriálů a dalších vzdělávacích zdrojů; materiály lze snadno aktualizovat, což zajišťuje, že zaměstnanci mají vždy přístup k nejnovějším informacím a postupům

Zvýšení produktivity a efektivity - zaměstnanci mohou rychle vyhledat potřebné informace, což šetří čas a zvyšuje efektivitu práce; wiki umožňuje standardizovat pracovní postupy a postupy, což vede k vyšší konzistenci a kvalitě práce

Zachování firemního know-how - wiki slouží jako úložiště firemního know-how, které je dostupné i při odchodu zaměstnanců z firmy; noví zaměstnanci mají rychlý přístup ke všem důležitým informacím a materiálům, což usnadňuje jejich začlenění do týmu

Flexibilita a přizpůsobivost - wiki lze přizpůsobit specifickým potřebám firmy, včetně vytváření různých kategorií a struktur obsahu

Transparentnost a kontrola obsahu - sledování historie změn a úprav umožňuje kontrolu nad tím, kdo a kdy upravoval obsah; nastavení přístupových práv zajišťuje, že citlivé informace jsou dostupné pouze oprávněným osobám

Wiki v aplikaci eIntranet.net představuje mocný nástroj pro centralizaci a správu firemních znalostí. Přináší řadu výhod, včetně zlepšení spolupráce, zvýšení produktivity, usnadnění školení a vzdělávání a zachování firemního know-how. Díky flexibilitě a možnosti přizpůsobení potřebám firmy se wiki stává neocenitelnou součástí moderního podnikového prostředí, která podporuje efektivní sdílení informací a spolupráci mezi zaměstnanci.