Schvalování dokumentů

Modul schvalování je výrazným pomocníkem pro zajištění přehledného oběhu jakýchkoliv firemních dokumentů a pro zajištění jejich efektivního schvalovacího procesu. Je možné ho využít např. pro schvalování nabídek, smluv, objednávek apod. Pro složitější implementace doporučujeme využít modul žádosti, který umožnuje vícekolové schvalování, doplňování formulářů v dalším kole a dalsí složitější akce.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul schvalování


  • Zjednodušuje a zrychluje administrativní záležitosti spojené se schvalováním v rámci firmy, odpadá složitější manipulace s papírovými dokumenty.
  • Správce aplikace vytvoří pro Vaši společnost jednotlivé typy dokumentů – smlouvy, nabídky, objednávky a přiřadí k nim práva uživatelů, kteří je mohou zadávat – asistentky, účetní – a uživatele, kteří je mohou schvalovat (vedoucí).
  • V rámci modulu je možné nastavit i 2-kolový schvalovací proces - po schválení dokumentu schvalovatelem na 1.úrovni je o této skutečnosti informován i nadřízený schvalovatel, který může schválení dokumentu potvrdit nebo zamítnout.
  • Dokument pak v elektronické formě rámci intranetu absolvuje proces vložení, schválení/zamítnutí a je v systému nadále evidován i s poznámkami při jednotlivých krocích.
  • S workflow můžete řešit libovolné procesy schvalování rozličných typů dokumentů v několika stupňové hierarchii podle Vaší firemní struktury a Vašich požadavků.