Efektivní řízení firemních zakázek

Dokonalý přehled o firemních zakázkách a postupu jejich realizace. Modul zakázky usnadňuje hlídání termínů, kontrolu zadaných úkolů i odvedené práce. V rámci modulu je možné přehledně evidovat jakékoliv změny související s realizací zakázky.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul zakázky


  • Přehledná evidence firemních zakázek
  • V rámci evidence je možné nastavit dle firemních potřeb, jaká data budou u zakázek evidována – např. název zakázky, zadavatel, číslo zakázky či její priorita, případně i v jaké struktuře (např. jak budou vypadat čísla zakázek)
  • Propojení na modul úkoly – u vytvořené zakázky je možné zadávat relevantním pracovníkům úkoly související s realizací zakázky
  • Propojení na modul výkazy práce – odvedenou práci u dané zakázky je možné zapisovat do výkazů práce přímo u zakázky
  • Snadné vyhledávání zapsaných zakázek dle různých kritérií – např. aktuálnost zakázky, číslo či název zakázky
  • K zadaným zakázkám je možné zadávat zaměstnancům různá přístupová práva – např. přístup jen k zakázkám, kde je daný zaměstnanec uveden x přístup ke všem zakázkám
  • Možnost zápisu a evidence nákladů na zakázku - výkazy práce, faktury přijaté, skladové výdejky.

Přehledná evidence a efektivní řízení firemních zakázek v rámci aplikace eIntranet.net přináší firmám možnost centralizovaně spravovat a monitorovat všechny aspekty jejich zakázkového procesu. Tento systém poskytuje řadu klíčových funkcí a výhod, které zlepšují efektivitu, transparentnost a kontrolu nad projekty. Zde jsou hlavní aspekty:

Centralizovaná správa zakázek - umožňuje ukládání a správu všech informací o zakázkách v jednom centrálním místě; možnost kategorizace zakázek a nastavení různých stavů, což usnadňuje sledování průběhu a statusu jednotlivých projektů

Plánování a sledování projektů - nástroje pro plánování projektů, rozvrhování úkolů a přidělování zdrojů; možnost sledovat pokrok jednotlivých úkolů a celkového projektu v reálném čase.

Komunikace a spolupráce - možnost sdílet komentáře, diskutovat o problémech a řešeních přímo v rámci jednotlivých zakázek v rámci aplikace eIntranet.net

Dokumentace a archivace - možnost ukládání a správa veškerých dokumentů spojených s každou zakázkou, včetně smluv, technické dokumentace, a dalších relevantních materiálů

Notifikace a upozornění - automatické notifikace a upozornění na nové úkoly, změny stavů zakázek nebo termínů;možnost nastavení a přijímání připomínek ohledně klíčových termínů a událostí spojených s jednotlivými zakázkami.

Přehledná evidence a efektivní řízení firemních zakázek v rámci aplikace eIntranet.net představuje klíčový nástroj pro moderní firemní řízení. Tento systém umožňuje centralizovanou správu, plánování a sledování projektů, zlepšuje komunikaci a spolupráci a poskytuje nástroje pro analýzu a strategické rozhodování. Výsledkem je zvýšení efektivity, transparentnosti a konkurenceschopnosti firmy na trhu.