Elektronický zápis odvedené práce a souvisejících nákladů pro zákazníky (vč. možnosti elektronického podpisu zákazníka)

Modul pracovní výkazy slouží k vykazování odvedené práce a souvisejících nákladů. V rámci modulu je možné vytvoření databáze využívaných přístrojů, zařízení, servisních prací, materiálu, dopravy a tisk formuláře vygenerováného v pdf včetně podpisu zákazníka. Modul umožňuje vytvářet různé skupiny pracovních výkazů dle potřeby.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK ES

Elektronické zpracování pracovních výkazů


  • Efektivní a přehledné vedení podkladů pro fakturaci odvedené práce zákazníkům
  • Možnost vytváření různých skupin pracovních výkazů dle potřeby
  • Nastavení jednotlivých částí výkazů dle potřeby – vyplňování přístrojů/zařízení, práce, materiálu, dopravy, vedlejších nákladů
  • Možnost podpisu vyplněného pracovního výkazu zákazníkem přímo v aplikaci
  • Označení pracovního výkazu, že je již určen pro fakturaci pro fakturantky
  • Možnost tisku pracovního výkazu v pdf nebo odeslání e-mailem
  • Možnost filtrování pracovních výkazů dle jejich stavu

V moderním obchodním světě mohou být elektronické pracovní výkazy neocenitelným nástrojem pro zefektivnění procesů a zajištění přesnosti. Aplikace eIntranet.net nabízí řadu elektronických řešení pro pracovní výkazy, která mohou firmám pomoci zlepšit jejich výkonnost a efektivitu. Zde jsou některé z klíčových výhod používání elektronických pracovních výkazů v aplikaci eIntranet.net.:

Zvýšená přesnost - elektronické pracovní výkazy poskytují přesnější údaje než manuální metody sledování času; automatickým sledováním hodin zaměstnanců, přesčasů, absencí a dalších informací souvisejících s časem se minimalizují chyby a zvyšuje se přesnost dat

Lepší viditelnost - díky dostupným datům v reálném čase mohou manažeři získat aktuální přehled o plánech svých zaměstnanců; to usnadňuje zajistit, aby zaměstnanci plnili své cíle a dodržovali své termíny

Zjednodušené zpracování mezd - automatizace zpracování mezd pomocí elektronických pracovních výkazů je obrovská úspora času; tím, že eliminuje potřebu ručně zaznamenávat hodiny a zpracovávat mzdy, eIntranet.net usnadňuje rychlé a přesné vyplácení mezd zaměstnancům

Lepší dodržování předpisů - elektronické pracovní výkazy také usnadňují plnění průmyslových předpisů; eIntranet.net zaznamenává právní dokumenty, jako jsou zaměstnanecké smlouvy a dohody, aby bylo zajištěno, že papírování je v souladu s nejnovějšími zákony a předpisy

Celkově je eIntranet.net ideální volbou pro firmy, které chtějí zefektivnit své operace a zvýšit efektivitu. Využitím výhod elektronických řešení pracovních výkazů platformy mohou podniky těžit ze zvýšené přesnosti, zjednodušeného zpracování mezd, lepšího dodržování předpisů a lepší viditelnosti.