Elektronický zápis odvedené práce a souvisejících nákladů pro zákazníky (vč. možnosti elektronického podpisu zákazníka)

Modul pracovní výkazy slouží k vykazování odvedené práce a souvisejících nákladů. V rámci modulu je možné vytvoření databáze využívaných přístrojů, zařízení, servisních prací, materiálu, dopravy a tisk formuláře vygenerováného v pdf včetně podpisu zákazníka. Modul umožňuje vytvářet různé skupiny pracovních výkazů dle potřeby.

Dostupné v jazycích:
CZ

Elektronické zpracování pracovních výkazů


  • Efektivní a přehledné vedení podkladů pro fakturaci odvedené práce zákazníkům
  • Možnost vytváření různých skupin pracovních výkazů dle potřeby
  • Nastavení jednotlivých částí výkazů dle potřeby – vyplňování přístrojů/zařízení, práce, materiálu, dopravy, vedlejších nákladů
  • Možnost podpisu vyplněného pracovního výkazu zákazníkem přímo v aplikaci
  • Označení pracovního výkazu, že je již určen pro fakturaci pro fakturantky
  • Možnost tisku pracovního výkazu v pdf nebo odeslání e-mailem
  • Možnost filtrování pracovních výkazů dle jejich stavu