Program pro plánování projektů a sledování postupu jejich realizace

Modul projekty umožňuje přehledné zobrazení základních informací o projektu, jednotlivých projektových aktivit (hlavních i dílčích) a kontrolu plnění jejich realizace i úkolů souvisejících s realizací projektu.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul projekty:


  • Možnost přidělení různých přístupových práv uživatelům – od pouhého práva číst až po možnost upravovat a mazat projekty; ke každému konkrétnímu projektu je ještě možné definovat specifická přístupová práva pro uživatele.
  • Projekty je možné třídit na aktivní/neaktivní.
  • Základní údaje o projektu jsou přednastaveny, další volitelná pole evidující informace o projektu je možné definovat v nastavení modulu.
  • K jednotlivým projektovým částem je možné přiřazovat skupinu položek/konkrétní položky, termín jejich realizace, zodpovědné osoby apod. – následně se zadané údaje přehledně zobrazují v rámci Ganttova diagramu.
  • Na projektové aktivity je možné navázat relevantní úkoly – buď je možné vytvořit nový úkol ke konkrétní vytvořené projektové činnosti nebo je možné vybrat z již vytvořených úkolů v modulu úkoly a přiřadit ho k dané projektové činnosti.
  • Veškeré události a změny související s realizací projektu jsou evidovány.
  • Přehled zadaných projektů je možné exportovat do Excelu, případně je možné informace ke konkrétnímu projektu vytisknout.

Používání aplikace eIntranet.net pro plánování projektů a sledování postupu jejich realizace přináší mnoho výhod. Zde jsou některé klíčové přínosy tohoto systému:

Centralizace informací - všechny projektové informace jsou centralizovány na jednom místě, což usnadňuje přístup ke všem důležitým dokumentům, plánům a komunikaci; uživatelé mohou přistupovat k informacím odkudkoli, kde mají internetové připojení, což zvyšuje flexibilitu a mobilitu týmu

Efektivní plánování a řízení - eIntranet.net umožňuje vizualizovat projektové plány pomocí Ganttových diagramů, což usnadňuje sledování milníků a časového harmonogramu; systém umožňuje snadné vytváření a přidělování úkolů jednotlivým členům týmu, což zlepšuje koordinaci a zodpovědnost

Sledování postupu v reálném čase - uživatelé mohou vidět aktuální stav projektu a postup prací v reálném čase, což umožňuje rychlé reakce na případné problémy nebo zpoždění; systém automaticky zasílá upozornění o důležitých událostech, termínech a změnách, což pomáhá udržet všechny zúčastněné informované

Zlepšení komunikace a spolupráce - eIntranet.net obsahuje nástroje pro interní komunikaci, což podporuje spolupráci a řešení problémů přímo v rámci platformy; snadné sdílení a spolupráce na dokumentech přímo v aplikaci zvyšuje efektivitu týmu

Transparentnost a sledovatelnost - každá změna a akce je zaznamenána, což umožňuje sledování historie projektu a auditování procesů; generování přehledných reportů o průběhu projektu, využití zdrojů a výkonnosti týmu usnadňuje rozhodování a řízení

Zlepšení produktivity a snížení nákladů - automatizace rutinních úkolů a administrativních činností snižuje zátěž na lidské zdroje a minimalizuje chyby; efektivní plánování a sledování využití zdrojů pomáhá optimalizovat pracovní sílu a materiály, což může vést ke snížení nákladů

Bezpečnost a důvěrnost - eIntranet.net zajišťuje bezpečnost uložených dat a umožňuje nastavení přístupových práv, což chrání důvěrné informace a zajišťuje, že pouze oprávněné osoby mají přístup k citlivým údajům; pravidelné zálohování dat minimalizuje riziko ztráty informací a umožňuje rychlou obnovu v případě potřeby

Používání aplikace eIntranet.net pro plánování a sledování projektů tedy zvyšuje efektivitu, transparentnost a komunikaci v rámci týmů, což může vést k lepšímu dosažení projektových cílů a celkovému zlepšení výkonnosti organizace.