Program pro plánování projektů a sledování postupu jejich realizace

Modul projekty umožňuje přehledné zobrazení základních informací o projektu, jednotlivých projektových aktivit (hlavních i dílčích) a kontrolu plnění jejich realizace i úkolů souvisejících s realizací projektu.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul projekty:


  • Možnost přidělení různých přístupových práv uživatelům – od pouhého práva číst až po možnost upravovat a mazat projekty; ke každému konkrétnímu projektu je ještě možné definovat specifická přístupová práva pro uživatele.
  • Projekty je možné třídit na aktivní/neaktivní.
  • Základní údaje o projektu jsou přednastaveny, další volitelná pole evidující informace o projektu je možné definovat v nastavení modulu.
  • K jednotlivým projektovým částem je možné přiřazovat skupinu položek/konkrétní položky, termín jejich realizace, zodpovědné osoby apod. – následně se zadané údaje přehledně zobrazují v rámci Ganttova diagramu.
  • Na projektové aktivity je možné navázat relevantní úkoly – buď je možné vytvořit nový úkol ke konkrétní vytvořené projektové činnosti nebo je možné vybrat z již vytvořených úkolů v modulu úkoly a přiřadit ho k dané projektové činnosti.
  • Veškeré události a změny související s realizací projektu jsou evidovány.
  • Přehled zadaných projektů je možné exportovat do Excelu, případně je možné informace ke konkrétnímu projektu vytisknout.

eIntranet.net je inovativní webová intranetová platforma pro podniky všech velikostí. Toto výkonné softwarové řešení poskytuje komplexní sadu nástrojů a funkcí pro zefektivnění komunikace, zvýšení produktivity a plné využití výkonu internetu. Zde jsou některé z klíčových výhod eIntranet.net: • Zlepšení spolupráce: Poskytnutím online platformy, kde mohou týmy a oddělení spolupracovat na projektech v reálném čase, pomáhá eIntranet.net zlepšit spolupráci a sdílení znalostí v rámci organizací. Týmy mohou snadno sdílet dokumenty a přistupovat k informacím uloženým v zabezpečeném centrálním úložišti. • Zvýšená produktivita: Zaměstnanci mohou rychle přistupovat k informacím uloženým na jednom centralizovaném místě, což jim umožňuje rychle najít relevantní informace, přistupovat k dokumentům a datům a rychle reagovat na dotazy zákazníků. • Úspora nákladů: Eliminací potřeby drahých investic do hardwaru a softwaru eIntranet.net výrazně snižuje náklady na IT infrastrukturu i poplatky za softwarové licence a údržbu. • Zabezpečení: Všechna data uložená na zabezpečených serverech eIntranet.net jsou pravidelně zálohována a šifrována, aby byla chráněna před krádeží nebo neoprávněným přístupem. Robustní bezpečnostní opatření zajišťují bezpečnost vašich důležitých obchodních informací. • Škálovatelná platforma: Systém je navržen tak, aby rostl s vaší firmou a lze jej snadno upravit nebo upgradovat tak, aby vyhovoval měnícím se potřebám vaší organizace. eIntranet.net je efektivní nástroj pro podniky všech velikostí, které chtějí zlepšit spolupráci, zvýšit produktivitu, snížit náklady a zajistit bezpečnost svých dat. Díky výkonné sadě funkcí a flexibilní platformě je eIntranet.net dokonalým řešením pro všechny vaše potřeby elektronického projektu.