Program pro plánování projektů a sledování postupu jejich realizace

Modul projekty umožňuje přehledné zobrazení základních informací o projektu, jednotlivých projektových aktivit (hlavních i dílčích) a kontrolu plnění jejich realizace i úkolů souvisejících s realizací projektu.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul projekty:


  • Možnost přidělení různých přístupových práv uživatelům – od pouhého práva číst až po možnost upravovat a mazat projekty; ke každému konkrétnímu projektu je ještě možné definovat specifická přístupová práva pro uživatele.
  • Projekty je možné třídit na aktivní/neaktivní.
  • Základní údaje o projektu jsou přednastaveny, další volitelná pole evidující informace o projektu je možné definovat v nastavení modulu.
  • K jednotlivým projektovým částem je možné přiřazovat skupinu položek/konkrétní položky, termín jejich realizace, zodpovědné osoby apod. – následně se zadané údaje přehledně zobrazují v rámci Ganttova diagramu.
  • Na projektové aktivity je možné navázat relevantní úkoly – buď je možné vytvořit nový úkol ke konkrétní vytvořené projektové činnosti nebo je možné vybrat z již vytvořených úkolů v modulu úkoly a přiřadit ho k dané projektové činnosti.
  • Veškeré události a změny související s realizací projektu jsou evidovány.
  • Přehled zadaných projektů je možné exportovat do Excelu, případně je možné informace ke konkrétnímu projektu vytisknout.