Nástroj pro snadné plánování termínu schůzek on-line

Modul plánování schůzek umožňuje snadnou a efektivní organizaci termínu jednání, schůzek, porad či setkání.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul plánování schůzek


  • Vytvoření události a hlasování o přijatelném termínu schůzky pozvanými účastníky – možnost volby 1 termínu či všech hodících se termínů.
  • Možnost hlasování jen uživateli eIntranetu nebo rozeslání vygenerovaného odkazu i pro neuživatele aplikace.
  • O průběhu hlasování jednotlivými účastníky je zakladatel události průběžně informován prostřednictví e-mailu.
  • Hlasování je možné ukončit v nastaveném termínu, případně okamžitě (dle potřeby).
  • Po ukončení hlasování je odsouhlasený termín rozeslán pozvaným účastníkům.
  • Výsledky hlasování je možné exportovat do Excelu.

Elektronické hlasování o vhodném termínu schůzek a jednání nabízí mnoho výhod, které zlepšují organizaci, efektivitu a komunikaci ve firmách i jiných organizacích. Mezi tyto výhody patří:

Efektivita a úspora času - elektronické hlasování umožňuje rychlé zjištění preferencí všech účastníků, čímž se zkracuje čas potřebný k dohodnutí termínu; automatizované systémy shromažďují a vyhodnocují hlasy, což snižuje administrativní zátěž a eliminuje potřebu manuálního kontaktu s každým účastníkem

Flexibilita a dostupnost - účastníci mohou hlasovat kdykoliv a odkudkoliv, což usnadňuje zapojení všech, včetně těch, kteří jsou na cestách nebo pracují na dálku; možnost snadno upravit možnosti termínů na základě zpětné vazby od účastníků

Přesnost a transparentnost - elektronické systémy eliminují chyby spojené s manuálním sčítáním hlasů a poskytují přesné výsledky; všichni účastníci mohou vidět průběh hlasování, což zvyšuje důvěru a transparentnost

Lepší komunikace a koordinace - všichni účastníci jsou informováni o procesu hlasování a mohou snadno sledovat jeho vývoj; koordinátoři mohou rychle reagovat na výsledky a plánovat schůzky s ohledem na dostupnost všech účastníků

Nákladová úspora - elektronické hlasování snižuje náklady spojené s tradičními metodami plánování, jako jsou telefonní hovory nebo osobní schůzky; čas ušetřený díky rychlejšímu procesu hlasování může být využit pro produktivnější aktivity

Dokumentace a archivace - výsledky hlasování jsou automaticky zaznamenány a mohou být snadno archivovány pro budoucí potřeby; historie hlasování může být kdykoliv přístupná pro kontrolu

Elektronické hlasování o vhodném termínu schůzek a jednání představuje moderní a efektivní způsob, jak optimalizovat plánovací procesy, zlepšit komunikaci a zapojení účastníků, a zároveň šetřit čas i náklady. To vše přispívá k hladšímu a efektivnějšímu fungování organizace.