Nástroj pro snadné plánování termínu schůzek on-line

Modul plánování schůzek umožňuje snadnou a efektivní organizaci termínu jednání, schůzek, porad či setkání.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul plánování schůzek


  • Vytvoření události a hlasování o přijatelném termínu schůzky pozvanými účastníky – možnost volby 1 termínu či všech hodících se termínů.
  • Možnost hlasování jen uživateli eIntranetu nebo rozeslání vygenerovaného odkazu i pro neuživatele aplikace.
  • O průběhu hlasování jednotlivými účastníky je zakladatel události průběžně informován prostřednictví e-mailu.
  • Hlasování je možné ukončit v nastaveném termínu, případně okamžitě (dle potřeby).
  • Po ukončení hlasování je odsouhlasený termín rozeslán pozvaným účastníkům.
  • Výsledky hlasování je možné exportovat do Excelu.