Program pro elektronickou evidenci výkazů práce

Modul výkazy práce umožňuje zaznamenávání vykonané práce podle jednotlivých odpracovaných hodin. Za pomoci tohoto modulu je možné průběžně sledovat a vyhodnocovat jednotlivé zakázky a projekty, jednoduše fakturovat provedené práce a získávat přehledné podklady pro mzdy.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul výkazy práce


 • Díky vedení výkazů práce mají vedoucí zaměstnanci, ale i mzdoví pracovníci, přehled, kolik hodin zaměstnanec odpracoval:
  • za den
  • za týden
  • za měsíc
  • za vyrovnávací období
  • kolik z toho připadlo na práci přesčas, případně noční práci apod.
 • Statistiky vykázané práce v požadovaných obdobích, a to dle jednotlivých zaměstnanců i zakázek, je možné si nechat zobrazit i v grafovém zobrazení.
 • V rámci modulu je možné nechat si vyhledat již vložené výkazy práce, a to podle jména zaměstnance, kalendářního roku nebo zakázky či více zakázek najednou.
 • V případě, že uživatel nemá vyplněný výkaz práce za X dní zpětně (nastavuje správce aplikace), aplikace zašle uživateli automaticky upozornění prostřednictvím e-mailu či sms, že je nutné výkazy práce doplnit.
 • Jednotlivým uživatelům modulu je možné nastavit různé typy práv - např. zapisování a čtení své práce, zapisování a čtení práce vybraných uživatelů nebo zapisování a čtení práce všech.
 • Práva uživatelů pro zobrazení či zapisovaní odvedené práce je v rámci modulu možné nastavovat také dle jednotlivých zakázek či projektů.
 • V rámci modulu je možné omezit názvy zakázek, pro které budou výkazy práce vyplňovány - buď může názvy zakázek definovat pouze správce nebo se budou názvy zakázek načítat z modulu zakázky.
 • Data obsažená v modulu je možné v případě potřeby stáhnout do Excelu (včetně celkových součtů) nebo vytisknout.