Elektronické firemní testy

Modul zajišťující kompletní proces testování (vytvoření, realizaci i vyhodnocení testu) online a získávání informací o znalostech nejen uživatelů firemního intranetu, ale i dalších externích subjektů.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul testy


  • Rychlé, jednoduché a efektivní získávání informací o znalostech testovaných subjektů.
  • Snadná administrace a správa testů, automatické generování výsledků testů a jejich zobrazení v přehledných tabulkách.
  • Výsledky testů je možné zobrazovat dle jednotlivých uživatelů i dle jednotlivých otázek a exportovat je do .pdf.
  • Modul testy je možné využít zejména v rámci firemního vzdělávání (ověřování základních znalostí pracovníků nutných pro výkon konkrétní profese či sledování jejich pokroku v dalším firemním vzdělávání) nebo pro zjišťování znalostí dalších spolupracujících subjektů (zákazníků, klientů, pacientů apod.).
  • Při vytváření nového testu si správce testu zadá termín, kdy bude test přístupný (od-do) a komu (všem nebo vybraným uživatelům eIntranetu ve firmě, komukoliv), případně časový limit na splnění testu či na splnění jednolivých testových otázek.
  • V rámci modulu je možné vytvářet otázky s různými variantami odpovědí (textová odpověď, číselná odpověď, výběr 1 správné možnosti, výběr více správných možností a další).
  • Po zodpovězení otázky je možné nechat testovanému zobrazit správnou odpověď.
  • Správce testu může nastavit náhodné řazení otázek v testu, výběr jen určitého počtu připravených otázek do testu či minimální počet bodů nutných pro splnění testu.

Na konci testu je možné nechat testovanému zobrazit informaci, zda v testu uspěl či neuspěl.