Elektronické firemní testy

Modul zajišťující kompletní proces testování (vytvoření, realizaci i vyhodnocení testu) online a získávání informací o znalostech nejen uživatelů firemního intranetu, ale i dalších externích subjektů.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK ES

K čemu můžete využít modul testy


  • Rychlé, jednoduché a efektivní získávání informací o znalostech testovaných subjektů.
  • Snadná administrace a správa testů, automatické generování výsledků testů a jejich zobrazení v přehledných tabulkách.
  • Výsledky testů je možné zobrazovat dle jednotlivých uživatelů i dle jednotlivých otázek a exportovat je do .pdf.
  • Modul testy je možné využít zejména v rámci firemního vzdělávání (ověřování základních znalostí pracovníků nutných pro výkon konkrétní profese či sledování jejich pokroku v dalším firemním vzdělávání) nebo pro zjišťování znalostí dalších spolupracujících subjektů (zákazníků, klientů, pacientů apod.).
  • Při vytváření nového testu si správce testu zadá termín, kdy bude test přístupný (od-do) a komu (všem nebo vybraným uživatelům eIntranetu ve firmě, komukoliv), případně časový limit na splnění testu či na splnění jednolivých testových otázek.
  • V rámci modulu je možné vytvářet otázky s různými variantami odpovědí (textová odpověď, číselná odpověď, výběr 1 správné možnosti, výběr více správných možností a další).
  • Po zodpovězení otázky je možné nechat testovanému zobrazit správnou odpověď. Na konci testu je možné nechat testovanému zobrazit informaci, zda v testu uspěl či neuspěl.
  • Správce testu může nastavit náhodné řazení otázek v testu, výběr jen určitého počtu připravených otázek do testu či minimální počet bodů nutných pro splnění testu.

V moderním technologickém věku se stále více společností obrací k elektronickým testům, aby posoudily efektivitu svých zaměstnanců. Elektronické testy, které jsou k dispozici prostřednictvím eIntranet.net, jsou vynikajícím způsobem, jak poskytnout zpětnou vazbu zaměstnavatelům i zaměstnancům. Zde je jen několik výhod použití elektronického testu v eIntranet.net softwaru: 1. Přesnost a spolehlivost: Elektronické testy lze provádět rychle s minimálním úsilím a výsledky jsou přesné a spolehlivé. Tyto typy testů lze klasifikovat automaticky, bez nutnosti lidského vstupu, což zajišťuje, že výsledky jsou nestranné a platné. Výsledky lze také porovnat s jinými testy nebo srovnávacími testy a analyzovat za účelem zjištění pokroku nebo slabých stránek zaměstnanců v průběhu času. 2. Úspora času: Čas potřebný k hodnocení, analýze a kompilaci výsledků testů se výrazně snižuje při použití elektronických testů. Kromě toho mohou být elektronické testy navrženy tak, aby byly náhodně generovány různé otázky z předem určeného testovacího fondu, což eliminuje potřebu více verzí testů. 3. Nákladová efektivita: Zatímco počáteční náklady na provádění elektronických testů mohou být vysoké, dlouhodobé náklady jsou sníženy díky vyšší přesnosti a rychlejším výsledkům. To může vést ke snížení nákladů na pracovní sílu a administrativy spojených s manuálními testovacími metodami. 4. Flexibilita: Elektronické testy lze snadno přizpůsobit tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům jakéhokoli podniku. Různé formáty otázek a styly mohou být použity k lepšímu vyhodnocení různých typů znalostí, dovedností a schopností. Kromě toho mohou být testy prováděny na dálku, což umožňuje zaměstnancům pracovat podle vlastního pohodlí. Celkově lze říci, že elektronické testy v softwarových eIntranet.net poskytují podnikům řadu výhod. Jsou přesné, spolehlivé, nákladově efektivní a flexibilní, což z nich činí neocenitelný zdroj pro hodnocení efektivity zaměstnanců.