Elektronický rozpis pracovní činnosti zaměstnanců

Program (software) pro přehledné plánování pracovní činnosti zaměstnanců. Rozpis prací umožňuje jednoduché a přehledné vytvoření rozpisu práce pro zaměstnance v požadovaném kalendářním období dle potřeby a zvyklostí firmy.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul rozpis prací


  • možnost přidělení různých přístupových práv uživatelům – od pouhého práva zobrazení svých rozvrhů až po možnost plánování rozvrhů
  • v rámci modulu je možné vytvořit jednotlivé pracovní týmy, pro které budou rozpisy vytvářeny
  • jednotlivé typy pracovních činností je možné si přednastavit a barevně odlišit
  • odkaz na vytvořený rozpis prací je možné relevantním pracovníkům zaslat e-mailem
  • vytvořené rozpisy pro různá časová období je možné si vytisknout
  • modul je propojen na modul rezervace vozidel – po vytvoření rozpisu je možné vytvořit rezervace vozidel pro jednotlivé zaměstnance

Elektronický pracovní rozvrh v eIntranet.net softwaru je neocenitelným nástrojem pro obchodní profesionály. Může pomoci zlepšit produktivitu, komunikaci a spolupráci v rámci jakékoli organizace. Zde jsou některé z výhod použití této technologie: Řízení času: Díky elektronickému plánování práce mohou uživatelé snadno vytvářet úkoly a přiřazovat pracovníky ke každému úkolu. Software také umožňuje uživatelům nastavit termíny a sledovat pokrok na projektech. Tím je zajištěno, že projekty jsou dokončeny včas a s výsledky nejvyšší kvality. Komunikace: Elektronické plánování práce pomáhá manažerům lépe komunikovat se svými zaměstnanci. Prostřednictvím e-mailových oznámení a připomenutí mohou obchodní lídři rychle dostávat aktuální informace o průběhu svých projektů. Kromě toho jsou do softwaru zabudovány e-maily a chatovací místnosti, které umožňují vzdáleným spolupracovníkům zůstat v kontaktu a vzájemně se informovat o informacích o projektu. Snížení nákladů: Elektronické plánování práce pomáhá organizacím šetřit peníze. Zefektivněním procesů a eliminací ručního zadávání dat mohou organizace snížit náklady na pracovní sílu a zvýšit efektivitu. Navíc, protože elektronické plánování eliminuje spotřebu a skladování papíru, podniky také šetří náklady na papír. Vylepšená spolupráce: Díky přístupu ke stejnému kalendáři mohou týmy a oddělení snadno koordinovat projekty a úkoly. Bez ohledu na to, kde se nacházejí, mohou členové týmu synchronizovat své plány a držet krok se změnami v pracovním postupu. Funkce elektronického pracovního rozvrhu v softwaru eIntranet.net je mocným nástrojem, který může podnikům pomoci pracovat efektivněji a úspěšněji. Vylepšená organizace času, komunikace, snižování nákladů a spolupráce jistě prospěje každé organizaci, která chce zůstat konkurenceschopná na dnešním trhu.