Elektronický rozpis pracovní činnosti zaměstnanců

Program (software) pro přehledné plánování pracovní činnosti zaměstnanců. Rozpis prací umožňuje jednoduché a přehledné vytvoření rozpisu práce pro zaměstnance v požadovaném kalendářním období dle potřeby a zvyklostí firmy.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul rozpis prací


  • možnost přidělení různých přístupových práv uživatelům – od pouhého práva zobrazení svých rozvrhů až po možnost plánování rozvrhů
  • v rámci modulu je možné vytvořit jednotlivé pracovní týmy, pro které budou rozpisy vytvářeny
  • jednotlivé typy pracovních činností je možné si přednastavit a barevně odlišit
  • odkaz na vytvořený rozpis prací je možné relevantním pracovníkům zaslat e-mailem
  • vytvořené rozpisy pro různá časová období je možné si vytisknout
  • modul je propojen na modul rezervace vozidel – po vytvoření rozpisu je možné vytvořit rezervace vozidel pro jednotlivé zaměstnance