Vedení pokladní knihy v elektronické podobě

Modul pokladna slouží k vedení pokladní knihy - vystavování příjmových i výdajových dokladů a jejich schvalování. Možnost sledování stavu pokladny v přehledném zobrazení a nastavení různých skupin pokladen dle potřeby.

Dostupné v jazycích:
CZ

On-line správa pokladní knihy


  • Přehledné vedení pokladní knihy
  • Vystavování příjmových i výdajových dokladů a jejich schvalování
  • Nastavení základních parametrů příjmových i výdajových dokladů dle potřeby
  • Sledování stavu pokladny v přehledném zobrazení
  • Nastavení různých skupin pokladen dle potřeby
  • Možnost nastavení různých uživatelských práv k jednotlivým pokladnám
  • Možnost zobrazení vložených dokumentů podle různých kritérií

Elektronická pokladna v aplikaci eIntranet.net je výkonný nástroj poskytující uživatelům aplikace efektivní a spolehlivý způsob správy financí. Zde jsou některé z výhod používání elektronické pokladny se v aplikaci eIntranet.net:

Vyšší přesnost - elektronická pokladna eliminuje možnost manuálních chyb a zajišťuje přesnost a spolehlivost při sledování příjmů a výdajů

Zvýšená bezpečnost - veškerá finanční data uložená v elektronické pokladně jsou bezpečně šifrována, což poskytuje zvýšenou ochranu před hackery nebo jinými škodlivými aktivitami

Úspora času - s elektronickou pokladnou mohou uživatelé okamžitě zpracovávat platby a vytvářet přehledné finanční výkazy, což jim šetří čas a peníze za manuální účetní operace

Lepší přehlednost - díky podrobnému výkaznictví mají uživatelé na první pohled přístup k  informacím o příjmech/výdajích, resp. stavu pokladny

Elektronické schvalování - zapsané příjmy i výdaje je možné on-line schválit zodpovědnými pracovníky

Celkově lze říci, že elektronická pokladna v aplikaci eIntranet.net poskytuje uživatelům snadný a efektivní způsob správy financí. Zefektivněním svých operací mohou uživatelé ušetřit čas a snížit své režijní náklady, což zajistí, že jejich podnikání zůstane konkurenceschopné a úspěšné.