Rezervace vozidel

Elektronický systém pro rezervaci firemních vozidel. Modul rezervace vozidel umožňuje vytvoření žádosti o rezervaci vozidla a její odeslání určenému nadřízenému pracovníkovi ke schválení. O vytvoření nové žádosti o rezervaci i o jejím výsledku jsou relevantní uživatelé informováni prostřednictvím e-mailu.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK ES

K čemu můžete využít modul rezervace firemních vozidel


  • možnost přidělení různých přístupových práv uživatelům – od pouhého práva číst až po možnost zadávání rezervací pro jiné uživatele
  • lze označit vozidla, která mohou být využita k rezervacím (informace o vozidlech se načítají z modulu evidence vozidel)
  • schválené rezervace je možné si nechat zobrazit v ročních či měsíčních přehledech
  • v rezervacích je možné vyhledávat dle různých kritérií – předkladatele rezervace, rezervovaného vozidla či termínu rezervace
  • přehled vytvořených žádostí je možné exportovat do Excelu či si vytisknout
  • Všechny denní nebo časově omezené rezervace lze provést (možnost využití vozidla více než jednou během daného dne, pokud je k dispozici)

Elektronický systém pro rezervaci vozidel v rámci aplikace eIntranet.net nabízí mnoho výhod pro firmy a organizace, které spravují vozový park. Zde jsou některé z klíčových přínosů:

Efektivita a úspora času - umožňuje rychlé a snadné rezervace vozidel bez potřeby telefonické nebo e-mailové komunikace; automatizuje procesy spojené s rezervacemi, což snižuje administrativní zátěž

Dostupnost a pohodlí - rezervační systém je přístupný 24/7, což umožňuje uživatelům rezervovat vozidla kdykoli, aniž by museli čekat na pracovní dobu; uživatelé mohou provádět rezervace z jakéhokoli zařízení s internetovým připojením

Transparentnost a přehlednost - uživatelé mohou snadno vidět dostupnost vozidel v reálném čase, což minimalizuje konflikty a dvojité rezervace;systém poskytuje přehledné kalendáře a harmonogramy rezervací vozidel, což usnadňuje plánování

Optimalizace využití vozidel - systém umožňuje efektivní plánování a využití vozového parku, čímž se zvyšuje produktivita; pomáhá identifikovat nevyužívaná nebo nedostatečně využívaná vozidla

Sledování a analýza dat - aplikace shromažďuje data o využití vozidel, což umožňuje organizacím analyzovat trendy a optimalizovat správu vozového parku; umožňuje sledovat náklady na provoz vozidel, údržbu a další důležité ukazatele

Bezpečnost a kontrola - aplikace může zahrnovat přístupová práva a omezení, což zajišťuje, že pouze autorizovaní uživatelé mohou rezervovat vozidla; digitální záznamy o rezervacích usnadňují dohledání a audit

Snížení nákladů - automatizace procesů a snížení administrativní práce vede ke snížení provozních nákladů; efektivnější využití vozidel a lepší plánování může vést k úsporám

Údržba a servis vozidel - aplikace (modul evidence vozidel) může integrovat informace o plánované údržbě a servisu vozidel, což pomáhá udržovat vozový park v optimálním stavu; umožňuje snadné sledování termínů pro technické kontroly a další povinné úkony

Používání elektronického systému pro rezervaci vozidel v rámci aplikace eIntranet.net tedy výrazně zlepšuje efektivitu, přehlednost a správu vozového parku, což vede k lepší organizaci a úsporám nákladů.