Systém pro sdílení firemních informací

Modul novinky je určen pro rychlou vnitrofiremní komunikaci, umožňuje přehledné a kontinuální předávání informací mezi zaměstnanci. Sdílení novinek podporuje lepší informovanost zaměstnanců a přispívá k jejich sounáležitosti se společností.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK ES

K čemu můžete využít modul novinky


  • V rámci modulu novinky získá firma jednotné místo, dostupné kdykoliv pro všechny zaměstnance, kde mohou být vyvěšovány nejen provozní informace (termíny, úkoly, oznámení).
  • V případě potřeby je možné omezit přístup k novinkám jen pro některé uživatele, či určit, kdo má právo novinky zapisovat.
  • Novinky se zobrazují od-do data, které zadáte, nebo neomezeně.
  • Jsou-li součástí novinky odkazy na webové stránky či obrázky, lze je vkládat přímo do textu novinky.
  • V zapsaných novinkách lze vyhledávat dle různých kritérií - např. dle názvu či typu novinky.

eIntranet.net je výkonná a uživatelsky přívětivá softwarová platforma pro společnosti, která zvyšuje jejich produktivitu a efektivitu komunikace. Elektronické zprávy jsou jednou z mnoha funkcí, které nabízí, a mají několik výhod, díky nimž jsou neocenitelným přínosem pro každou organizaci. Klíčovou výhodou elektronického zpravodajství je jeho pohodlí. Je mnohem snazší rychle a pohodlně vysílat informace velkému počtu uživatelů než jinými metodami. Všichni uživatelé mohou přistupovat ke zprávám, číst je a reagovat na ně najednou, což eliminuje potřebu používat noviny nebo zpravodaj. To šetří obrovské množství času a zdrojů a zároveň zajišťuje, že organizace je dobře informována. Dalším velkým přínosem elektronického zpravodajství je jeho hospodárnost. Papírové kopie a náklady na zasílání mohou být při sdílení zpráv s velkým publikem poměrně vysoké. S funkcí zpráv eIntranet.net se toto vše stává prakticky zdarma. Spíše než utrácet peníze za inkoust a papír, společnosti mohou jednoduše vytvořit informační kanál, aby udržely všechny své zaměstnance ve smyčce. A konečně, elektronické zprávy pomáhají udržovat uživatele v obraze s nejnovějšími zprávami z organizace. Všechny zprávy jsou centralizovány na jednom místě, snadno přístupné a pravidelně aktualizované. To zefektivňuje komunikaci a zajišťuje, že každý má vždy přehled o nejnovějším vývoji. Závěrem lze říci, že elektronické zpravodajství je skvělým nástrojem pro každou společnost, která chce zvýšit efektivitu a šetřit zdroje. S intuitivní softwarovou platformou eIntranet.net mohou organizace nyní více než kdy jindy využít neomezenou sílu elektronického zpravodajství.