Systém pro sdílení firemních informací

Modul novinky je určen pro rychlou vnitrofiremní komunikaci, umožňuje přehledné a kontinuální předávání informací mezi zaměstnanci. Sdílení novinek podporuje lepší informovanost zaměstnanců a přispívá k jejich sounáležitosti se společností.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul novinky


  • V rámci modulu novinky získá firma jednotné místo, dostupné kdykoliv pro všechny zaměstnance, kde mohou být vyvěšovány nejen provozní informace (termíny, úkoly, oznámení).
  • V případě potřeby je možné omezit přístup k novinkám jen pro některé uživatele, či určit, kdo má právo novinky zapisovat.
  • Novinky se zobrazují od-do data, které zadáte, nebo neomezeně.
  • Jsou-li součástí novinky odkazy na webové stránky či obrázky, lze je vkládat přímo do textu novinky.
  • V zapsaných novinkách lze vyhledávat dle různých kritérií - např. dle názvu či typu novinky.