Knihy jízd elektronicky

Modul knihy jízd je určen pro evidenci knihy jízd v elektronické podobě, umožňuje evidovat potřebné údaje související s jízdami firemních vozidel. Elektronické vedení knihy jízd je zcela srovnatelné s klasickým, tištěným, způsobem vedení knihy jízd (podobné postupy), ale je pohodlnější a hospodárnější než vedení tištěné knihy jízd.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul knihy jízd


 • V rámci vedení elektronické knihy jízd máte dokonalý přehled:
  • o kilometrech, které má vozidlo najeto
  • kdo, kdy a kam s ním naposledy jel
  • z jakého důvodu bylo vozidlo použito
  • kdy se tankovalo
  • kolik kilometrů ujel řidič vozidla služebně a kolik soukromě
 • V případě potřeby si můžete tyto informace zobrazit či doplnit odkudkoliv, kde je připojení na internet, a nemusíte čekat, až se dostanete k tištěné verzi knihy jízd.
 • Pokud vozidlo jezdí určité jízdy pravidelně (stejná cesta), počet kilometrů se může doplňovat automaticky.
 • V případě potřeby je možné stáhnout si přehled využívání vozidla za jednotlivé měsíce nebo jakoukoliv jízdu převést do tištěné podoby.

Aplikace eIntranet.net nabízí komplexní řešení pro vedení knihy jízd v elektronické podobě, což je užitečné pro firmy a jednotlivce, kteří chtějí přesně a efektivně zaznamenávat a spravovat informace o svých jízdách. Tato funkce přináší mnoho výhod, včetně úspory času, přesnosti záznamů a snadného přístupu k datům.

Funkce elektronické knihy jízd v eIntranet.net:

Manuální zadávání jízd - uživatelé manuálně zadávají své jízdy (automatické zpracování knihy jízd umožňuje modul GPS lokace)

Podrobné záznamy - každý záznam jízdy obsahuje detailní informace, jako jsou datum a čas jízdy, počáteční a koncová adresa, ujetá vzdálenost, účel jízdy a případné poznámky

Kategorizace jízd - jízdy lze kategorizovat na služební a soukromé, což je důležité pro správné účtování a daňové účely

Výhody elektronické knihy jízd:

Přesnost a spolehlivost - modul knihy jízd poskytuje přehlednou evidenci o jízdách služebních vozidel

Úspora času - automatizace procesů zjednodušuje správu jízd a snižuje administrativní zátěž

Lepší přehled - podrobné a snadno přístupné záznamy pomáhají lépe sledovat využití vozidel a náklady na dopravu

Podpora daňové evidence - přesné záznamy usnadňují správu daňových povinností spojených s využitím služebních vozidel

Používání elektronické knihy jízd v aplikaci eIntranet.net je efektivní a praktické řešení pro moderní správu firemních vozidel a cestovních nákladů.