Knihy jízd elektronicky

Modul knihy jízd je určen pro evidenci knihy jízd v elektronické podobě, umožňuje evidovat potřebné údaje související s jízdami firemních vozidel. Elektronické vedení knihy jízd je zcela srovnatelné s klasickým, tištěným, způsobem vedení knihy jízd (podobné postupy), ale je pohodlnější a hospodárnější než vedení tištěné knihy jízd.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul knihy jízd


 • V rámci vedení elektronické knihy jízd máte dokonalý přehled:
  • o kilometrech, které má vozidlo najeto
  • kdo, kdy a kam s ním naposledy jel
  • z jakého důvodu bylo vozidlo použito
  • kdy se tankovalo
  • kolik kilometrů ujel řidič vozidla služebně a kolik soukromě
 • V případě potřeby si můžete tyto informace zobrazit či doplnit odkudkoliv, kde je připojení na internet, a nemusíte čekat, až se dostanete k tištěné verzi knihy jízd.
 • Pokud vozidlo jezdí určité jízdy pravidelně (stejná cesta), počet kilometrů se může doplňovat automaticky.
 • V případě potřeby je možné stáhnout si přehled využívání vozidla za jednotlivé měsíce nebo jakoukoliv jízdu převést do tištěné podoby.