Software pro evidenci řidičů

Modul evidence řidičů umožňuje efektivně a přehledně evidovat základní informace o řidičích vozidel ve firmách (čísla řidičských průkazů, skupiny, pro které má řidič oprávnění, případná omezení) a hlídat aktuálnost souvisejících termínů (platnost řidičských průkazů, zdravotních prohlídek či školení řidičů). Termíny zdravotních prohlídek je možné hlídat i pro uživatele, kteří nemají řidičské oprávnění.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK ES

K čemu můžete využít evidenci řidičů


  • Evidované údaje jsou rozděleny do několika sekcí – základní údaje, skupiny ŘP, školení a zdravotní prohlídky.
  • V modulu jsou nadefinovány hlavní údaje, které budou evidovány, ale je možné si zobrazení vybraných údajů vypnout/zapnout dle potřeby.
  • Mimo standardní skupiny řidičských oprávnění modul umožňuje evidovat oprávnění i pro paletové vozíky.
  • Modul hlídá blížící se termíny (konec platnosti řidičského průkazu, zdravotní prohlídky či profesního školení) a automaticky zasílá relevantním osobám e-mailovou zprávu informující o blížícím se vypršení termínu (14 dní před vypršením termínu).
  • Evidenci zdravotních prohlídek je možné vést i pro uživatele, kteří nemají řidičské oprávnění. V rámci evidence je možné nastavit periodu opakování zdravotních prohlídek (1 rok až 6 let) a hlídat platnost těchto prohlídek.
  • V údajích o řidičích v evidenci je možné vyhledávat pomocí funkce rychlého vyhledávání nebo filtrovat uživatele dle získaných řidičských oprávnění.
  • Veškeré údaje o řidičích v evidenci je možné stahovat do přehledné tabulky v Excelu.
  • Modul umožňuje nastavení odlišných přístupových práv pro různé typy uživatelů – od možnosti pouhého náhledu do evidence až po možnost zadávání, úpravy a mazání údajů o řidičích v evidenci.

Elektronický záznam řidiče: Zjednodušení správy dat pomocí eIntranet.net V dnešním neustále se vyvíjejícím světě technologií musí podniky udržet náskok, aby si zachovaly konkurenceschopnost. Za tímto účelem vyvinula společnost eIntranet.net inovativní řešení správy záznamů řidičů - elektronický záznam řidiče. Zefektivněním procesu správy dat vám eIntranet.net umožňuje snadno ukládat, spravovat a vyhledávat záznamy řidičů. Výhod elektronických záznamů řidičů je celá řada. Především poskytují pohodlný a bezpečný způsob ukládání záznamů řidičů a přístupu k nim. Všechny záznamy řidičů jsou uloženy na jednom centralizovaném místě, což usnadňuje rychlé vyhledání potřebných informací. Všechny záznamy řidičů jsou navíc bezpečně šifrovány, což zajišťuje ochranu citlivých údajů. Elektronické záznamy řidičů jsou nejen pohodlné a bezpečné, ale pro podniky jsou také vysoce nákladově efektivní. Díky ukládání záznamů v cloudu mohou podniky ušetřit provozní náklady spojené se správou papírování. Využitím automatizovaného systému mohou navíc podniky omezit chyby spojené s ručním zadáváním údajů. A konečně, elektronické záznamy řidičů poskytují přehled o výkonnosti a záznamech řidičů v reálném čase. To umožňuje manažerům rychle identifikovat potenciální problémy a řešit je dříve, než se z nich stanou závažné problémy. Přehled v reálném čase navíc umožňuje manažerům identifikovat oblasti, kde lze výkonnost zlepšit, a přijmout příslušná opatření. Jak vidíte, elektronické záznamy řidičů od společnosti eIntranet.net mohou vaší firmě pomoci zefektivnit proces správy dat. Díky bezpečnému a pohodlnému ukládání, nákladové efektivitě a přehledu v reálném čase elektronické záznamy řidičů zvyšují efektivitu a snižují počet chyb. Investice do softwaru společnosti eIntranet.net je investicí do budoucnosti vašeho podniku.