Software pro evidenci řidičů

Modul evidence řidičů umožňuje efektivně a přehledně evidovat základní informace o řidičích vozidel ve firmách (čísla řidičských průkazů, skupiny, pro které má řidič oprávnění, případná omezení) a hlídat aktuálnost souvisejících termínů (platnost řidičských průkazů, zdravotních prohlídek či školení řidičů). Termíny zdravotních prohlídek je možné hlídat i pro uživatele, kteří nemají řidičské oprávnění.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK ES

K čemu můžete využít evidenci řidičů


  • Evidované údaje jsou rozděleny do několika sekcí – základní údaje, skupiny ŘP, školení a zdravotní prohlídky.
  • V modulu jsou nadefinovány hlavní údaje, které budou evidovány, ale je možné si zobrazení vybraných údajů vypnout/zapnout dle potřeby.
  • Mimo standardní skupiny řidičských oprávnění modul umožňuje evidovat oprávnění i pro paletové vozíky.
  • Modul hlídá blížící se termíny (konec platnosti řidičského průkazu, zdravotní prohlídky či profesního školení) a automaticky zasílá relevantním osobám e-mailovou zprávu informující o blížícím se vypršení termínu (14 dní před vypršením termínu).
  • Evidenci zdravotních prohlídek je možné vést i pro uživatele, kteří nemají řidičské oprávnění. V rámci evidence je možné nastavit periodu opakování zdravotních prohlídek (1 rok až 6 let) a hlídat platnost těchto prohlídek.
  • V údajích o řidičích v evidenci je možné vyhledávat pomocí funkce rychlého vyhledávání nebo filtrovat uživatele dle získaných řidičských oprávnění.
  • Veškeré údaje o řidičích v evidenci je možné stahovat do přehledné tabulky v Excelu.
  • Modul umožňuje nastavení odlišných přístupových práv pro různé typy uživatelů – od možnosti pouhého náhledu do evidence až po možnost zadávání, úpravy a mazání údajů o řidičích v evidenci.

Zefektivněním procesu správy dat vám eIntranet.net umožňuje snadno ukládat, spravovat a vyhledávat záznamy řidičů. Výhod elektronických záznamů řidičů je celá řada - především poskytují pohodlný a bezpečný způsob ukládání záznamů řidičů a přístupu k nim; všechny záznamy řidičů jsou uloženy na jednom centralizovaném místě, což usnadňuje rychlé vyhledání potřebných informací; všechny záznamy řidičů jsou navíc bezpečně šifrovány, což zajišťuje ochranu citlivých údajů. Hlavní výhody evidence údajů o řidičích v elektronické podobě:

Přehledná evidence - umožňuje zadání a aktualizaci údajů o řidičích ve firmě a jejich oprávnění k řízení

Sledování školení a certifikací - uchovává informace o absolvovaných školeních a certifikacích, což je důležité pro dodržování zákonných požadavků.

Automatická upozornění - upozorňuje na blížící se termíny údržby, expiraci dokladů či certifikátů a jiné důležité události