Vytváření, předkládání a schvalování firemních žádostí v elektronické podobě

Modul žádosti umožňuje vytváření různých typů formulářů pro předkládání žádostí (žádost o kurz, náhradní volno, pracovní pomůcky, finance apod.) a nastavení procesu jejich schvalování (v rámci jednoho či více kol) v elektronické podobě dle konkrétních potřeb firmy.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul žádosti


  • Správce aplikace v nastavení modulu vytvoří formulář žádosti k vyplnění a vytvoří k němu relevantní proces schvalování dle pravidel firmy - formuláře žádostí i schvalování vytvoříte jednoduše do 15 minut
  • V rámci modulu je možné nastavit libovolný počet schvalovacích kol (žádost může např. schvalovat přímý nadřízený pracovník a následně ředitel organizace).
  • Schvalovat žádost je možné buď pouze ano/ne nebo vyplněním schvalovacího formuláře - doplněním omezení či upřesněním. Žádosti je možné schvalovat i hromadně.
  • Žádost je možné v případě potřeby vrátit žadateli k doplnění (či předchozímu schvalovateli - například ředitel vrací k doplnění nadřízenému žadatele). Možná je i změna již schválené žádosti (s následným odesláním k novému schválení).
  • Schvalovatele jednotlivých kol může správce aplikace určit jmenovitě nebo definuje pracovní pozici uživatelů, kteří mohou žádost schválit. Dále je možné nastavit, zda bude mít žadatel možnost výběru konkrétního schvalovatele z předem definovaných.
  • O každému kroku provedeném se žádostí je zapsán záznam, díky čemuž je dohledatelná kompletní historie schvalovacího procesu
  • Žádosti zadané do systému pro schvalování jsou přehledně tříděny a uživatel tak v jednotlivých sekcí může dle potřeby vidět všechny žádosti, žádosti čekající na vyplnění/doplnění, žádosti čekající na schválení a zamítnuté žádosti.
  • Žádosti předložené v programu pro schvalování je možné vytisknout, pro rychlejší předkládání podobných žádostí je možné jednotlivé žádosti kopírovat.

Vytváření různých typů formulářů pro předkládání žádostí a nastavení procesu jejich schvalování v elektronické podobě prostřednictvím aplikace eIntranet.net přináší firmám značné výhody. Tento systém umožňuje firmám digitalizovat a automatizovat administrativní procesy, čímž zvyšuje efektivitu, transparentnost a spokojenost zaměstnanců. Níže jsou uvedeny klíčové funkce a výhody tohoto řešení:

Vytváření přizpůsobených formulářů - možnost vytváření různých typů formulářů, například nákupní požadavky, žádosti o školení  a další; flexibilní nastavení formulářů podle specifických potřeb firmy, včetně volitelných a povinných polí, rozbalovacích seznamů, zaškrtávacích políček a dalších prvků

Automatizace schvalovacích procesů - možnost nastavení jednoho nebo více kol schvalování, které odrážejí interní procesy firmy; odesílání automatických oznámení a připomínek schvalovatelům a žadatelům při každé změně stavu žádosti

Sledování stavu žádostí - umožňuje žadatelům i schvalovatelům sledovat aktuální stav žádostí v reálném čase; ukládání a přístup k historii všech žádostí a jejich schvalovacích procesů pro snadné dohledání a audit

Zvýšená efektivita a produktivita - automatizace schvalovacích procesů zkracuje dobu potřebnou k vyřízení žádostí a eliminuje zbytečné prodlevy; digitalizace žádostí a schvalování snižuje administrativní zátěž a potřebu papírové dokumentace

Zlepšená transparentnost a kontrola - jasný přehled o stavu všech žádostí a jejich schvalování zajišťuje, že žádná žádost nezůstane bez povšimnutí

Vyšší spokojenost zaměstnanců - zaměstnanci mohou snadno vytvářet a sledovat své žádosti odkudkoli, což zvyšuje jejich spokojenost a komfort; automatické notifikace a připomínky zajišťují, že zaměstnanci jsou vždy informováni o stavu svých žádostí

Flexibilita a přizpůsobivost - možnost přizpůsobit formuláře a schvalovací procesy konkrétním potřebám a požadavkům firmy

Vytváření různých typů formulářů a nastavení procesu jejich schvalování v rámci aplikace eIntranet.net přináší firmám moderní a efektivní řešení pro správu administrativních procesů. Tento systém zvyšuje efektivitu a transparentnost, zlepšuje kontrolu a sledování žádostí, zvyšuje spokojenost zaměstnanců a poskytuje flexibilitu a bezpečnost dat. Výsledkem je zlepšení celkového řízení a správy firemních procesů.