Vytváření, předkládání a schvalování firemních žádostí v elektronické podobě

Modul žádosti umožňuje vytváření různých typů formulářů pro předkládání žádostí (žádost o kurz, náhradní volno, pracovní pomůcky, finance apod.) a nastavení procesu jejich schvalování (v rámci jednoho či více kol) v elektronické podobě dle konkrétních potřeb firmy.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul žádosti


  • Správce aplikace v nastavení modulu vytvoří formulář žádosti k vyplnění a vytvoří k němu relevantní proces schvalování dle pravidel firmy - formuláře žádostí i schvalování vytvoříte jednoduše do 15 minut
  • V rámci modulu je možné nastavit libovolný počet schvalovacích kol (žádost může např. schvalovat přímý nadřízený pracovník a následně ředitel organizace).
  • Schvalovat žádost je možné buď pouze ano/ne nebo vyplněním schvalovacího formuláře - doplněním omezení či upřesněním. Žádosti je možné schvalovat i hromadně.
  • Žádost je možné v případě potřeby vrátit žadateli k doplnění (či předchozímu schvalovateli - například ředitel vrací k doplnění nadřízenému žadatele). Možná je i změna již schválené žádosti (s následným odesláním k novému schválení).
  • Schvalovatele jednotlivých kol může správce aplikace určit jmenovitě nebo definuje pracovní pozici uživatelů, kteří mohou žádost schválit. Dále je možné nastavit, zda bude mít žadatel možnost výběru konkrétního schvalovatele z předem definovaných.
  • O každému kroku provedeném se žádostí je zapsán záznam, díky čemuž je dohledatelná kompletní historie schvalovacího procesu
  • Žádosti zadané do systému pro schvalování jsou přehledně tříděny a uživatel tak v jednotlivých sekcí může dle potřeby vidět všechny žádosti, žádosti čekající na vyplnění/doplnění, žádosti čekající na schválení a zamítnuté žádosti.
  • Žádosti předložené v programu pro schvalování je možné vytisknout, pro rychlejší předkládání podobných žádostí je možné jednotlivé žádosti kopírovat.

Použití elektronických požadavků může být velkým přínosem pro každou organizaci. Vzhledem k tomu, že se stále více podniků obrací k digitálnímu věku pro své každodenní potřeby, výhody používání elektronických požadavků v softwaru, jako je eIntranet.net, jsou stále jasnější. Zde jsou některé z výhod elektronických požadavků v eIntranet.net: 1. Zjednodušuje proces žádosti. Díky elektronickým žádostem mohou uživatelé rychle a snadno odeslat své požadavky příslušnému oddělení, aniž by museli ručně vyplňovat dokumenty nebo čekat ve frontě. 2. Zvyšuje účinnost a přesnost. V eIntranet.net má formulář žádosti vestavěná ověření, která zajišťují přesnost žádosti. Tím se snižuje množství času promarněného zpracováním nepřesných požadavků. 3. Eliminuje plýtvání papírem. Nahrazením tradičních papírových formulářů digitálními požadavky mohou organizace snížit svůj dopad na životní prostředí tím, že eliminují zbytečný papírový odpad. 4. Automatizuje oznamovací procesy. Namísto toho, aby bylo nutné ručně upozorňovat oddělení na nové požadavky pokaždé, eIntranet.net automaticky upozorní příslušné strany, když je žádost přijata. To šetří čas a zajišťuje okamžitou odpověď na požadavek. 5. Zlepšuje celkovou uživatelskou zkušenost. Uživatelské rozhraní v eIntranet.net je navrženo tak, aby bylo intuitivní a snadno použitelné, což uživatelům usnadňuje rychlé odesílání požadavků a přijímání rychlých odpovědí. Celkově mohou být elektronické žádosti velkým přínosem pro každou firmu. Využitím výkonných funkcí eIntranet.net mohou organizace ušetřit čas, snížit náklady a zlepšit celkovou uživatelskou zkušenost.