Vytváření, předkládání a schvalování firemních žádostí v elektronické podobě

Modul žádosti umožňuje vytváření různých typů formulářů pro předkládání žádostí (žádost o kurz, náhradní volno, pracovní pomůcky, finance apod.) a nastavení procesu jejich schvalování (v rámci jednoho či více kol) v elektronické podobě dle konkrétních potřeb firmy.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul žádosti


  • Správce aplikace v nastavení modulu vytvoří formulář žádosti k vyplnění a vytvoří k němu relevantní proces schvalování dle pravidel firmy - formuláře žádostí i schvalování vytvoříte jednoduše do 15 minut
  • V rámci modulu je možné nastavit libovolný počet schvalovacích kol (žádost může např. schvalovat přímý nadřízený pracovník a následně ředitel organizace).
  • Schvalovat žádost je možné buď pouze ano/ne nebo vyplněním schvalovacího formuláře - doplněním omezení či upřesněním.
  • Žádost je možné v případě potřeby vrátit žadateli k doplnění (či předchozímu schvalovateli - například ředitel vrací k doplnění nadřízenému žadatele).
  • Schvalovatele jednotlivých kol může správce aplikace určit jmenovitě nebo definuje pracovní pozici uživatelů, kteří mohou žádost schválit. Dále je možné nastavit, zda bude mít žadatel možnost výběru konkrétního schvalovatele z předem definovaných.
  • O každému kroku provedeném se žádostí je zapsán záznam, díky čemuž je dohledatelná kompletní historie schvalovacího procesu
  • Žádosti zadané do systému pro schvalování jsou přehledně tříděny a uživatel tak v jednotlivých sekcí může dle potřeby vidět všechny žádosti, žádosti čekající na vyplnění/doplnění, žádosti čekající na schválení a zamítnuté žádosti.
  • Žádosti předložené v programu pro schvalování je možné vytisknout.

Pro rychlejší předkládání podobných žádostí je možné jednotlivé žádosti kopírovat.