Objednávky vydané

Modul objednávky vydané slouží k vytváření a elektronické evidenci vydaných objednávek. Možnost nastavení různých skupin vydaných objednávek dle potřeby.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul objednávky vydané


  • Vytvoření skupin vydaných objednávek dle firemních potřeb.
  • Možnost evidence interních poznámek/příloh.
  • Návaznost na související dokumenty – možnost vytvoření poptávky, objednávky vydané, zakázky, dodacího listu a faktury vydané (bez dodacího listu).
  • Propojení s modulem zakázky (výběr z evidovaných zakázek).
  • Propojení s modulem CRM – evidence údajů o zákaznících.
  • Statistika vydaných objednávek dle let.
  • Vyhledávání objednávek dle různých kritérií – datum, firma apod.

Použití aplikace eIntranet.net pro vytváření a elektronickou evidenci vydaných objednávek nabízí několik významných výhod:

Efektivita a rychlost - automatizace procesů (automatizované vytváření a zpracování objednávek zkracuje čas potřebný k jejich vyřízení), snížení administrativní zátěže (snižuje nutnost manuálního zadávání a zpracování dat, což uvolňuje čas pro jiné důležité činnosti)

Přesnost a kontrola - minimalizace chyb (elektronická evidence a automatizace snižují riziko lidských chyb při zadávání dat); přesná evidence šechny objednávky jsou zaznamenány a mohou být snadno dohledány pro auditní účely

Transparentnost a sledovatelnost - sledování objednávek a navázných dokladů; historie objednávek: ukládání historie všech objednávek umožňuje snadný přístup k předchozím transakcím

Bezpečnost a soukromí - zabezpečení dat (aplikace nabízí vysokou úroveň zabezpečení, čímž chrání citlivé informace před neoprávněným přístupem), práva a přístupy (umožňuje nastavení různých úrovní přístupu pro různé uživatele, což zajišťuje, že citlivé údaje jsou dostupné pouze oprávněným osobám)

Nákladová úspora - elektronická evidence snižuje potřebu papírové dokumentace a tím i náklady na tisk a archivaci

Implementace systému pro elektronickou evidenci objednávek, jako je eIntranet.net, přináší organizacím mnoho výhod v oblasti efektivity, přesnosti, bezpečnosti a nákladových úspor. To vede k celkovému zlepšení procesů a podpoře lepšího rozhodování.