Objednávky vydané

Modul objednávky vydané slouží k vytváření a elektronické evidenci vydaných objednávek. Možnost nastavení různých skupin vydaných objednávek dle potřeby.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul objednávky vydané


  • Vytvoření skupin vydaných objednávek dle firemních potřeb.
  • Možnost evidence interních poznámek/příloh.
  • Návaznost na související dokumenty – možnost vytvoření poptávky, objednávky vydané, zakázky, dodacího listu a faktury vydané (bez dodacího listu).
  • Propojení s modulem zakázky (výběr z evidovaných zakázek).
  • Propojení s modulem CRM – evidence údajů o zákaznících.
  • Statistika vydaných objednávek dle let.
  • Vyhledávání objednávek dle různých kritérií – datum, firma apod.

V dnešním obchodním prostředí mohou elektronické objednávky vydávané v softwarových eIntranet.net poskytnout zásadní výhody pro jakoukoli organizaci. eIntranet.net je uživatelsky přívětivá platforma bohatá na funkce, která pomáhá organizacím zvyšovat efektivitu, zefektivňovat procesy a zlepšovat služby zákazníkům. Zde jsou některé z výhod elektronických objednávek vystavených v eIntranet.net: 1. Automatizace: eIntranet.net nabízí automatizované zpracování objednávek, což může ušetřit čas a úsilí. To zahrnuje automatické potvrzení, doručení, doručení a oznámení o platbách. S tímto systémem mohou podniky rychle reagovat na dotazy a objednávky zákazníků, což vede ke zlepšení spokojenosti zákazníků. 2. Bezpečnost: Elektronické objednávky jsou zasílány prostřednictvím zabezpečeného systému, který šifruje data a zajišťuje důvěrnost soukromých informací zákazníků. To zvyšuje důvěru zákazníků a snižuje riziko podvodných objednávek. 3. Přesnost: Elektronické objednávky jsou méně pravděpodobné, že budou nesprávné nebo neúplné než papírové objednávky. Veškeré informace o objednávce zadané do systému jsou okamžitě k dispozici pro kontrolu, což umožňuje rychlou detekci případných chyb. Automatické ověřování také zvyšuje přesnost a minimalizuje chyby. 4. Efektivita: Elektronické objednávky pomáhají zefektivnit provoz tím, že eliminují zastaralé papírování. Proces je rychlejší a efektivnější, od zadání objednávky až po doručení. To vede ke zvýšení produktivity a snížení nákladů. 5. Sledování: eIntranet.net poskytuje sledování objednávek v reálném čase. To umožňuje zákazníkům a podnikům sledovat objednávky, jak procházejí každou fází, od umístění až po plnění. To usnadňuje zajištění včasných dodávek a zvyšuje spokojenost zákazníků. Celkově lze říci, že díky svým uživatelsky přívětivým funkcím, automatizovaným procesům a komplexnímu sledování poskytují elektronické objednávky vydávané v eIntranet.net podnikům řadu výhod. Platforma pomáhá podnikům zefektivnit jejich provoz, zvýšit efektivitu a spokojenost zákazníků a snížit riziko chyb.