Evidence majetku elektronicky

Modul evidence majetku umožňuje jednoduchým a přehledným způsobem evidovat veškerý firemní majetek.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul evidence majetku


  • U každé položky majetku je vidět celkový počet jednotek (např. kusů, kg, sad, souborů apod.) i počet aktuálně dostupných jednotek.
  • Majetek je možné umístit, tj. přiřadit osobě, která za něj bude zodpovědná a která ho může spotřebovat.
  • V rámci modulu je možné nadefinovat i vlastní typ majetku a zadat e-mailovou adresu, na které přijde oznámení v případě změny stavu majetku.
  • U jednotlivé položky majetku je možné zadat a evidovat podstatné údaje související se správou tohoto majetku, jako je jeho evidenční číslo, typ majetku, středisko, umístění, podrobnosti o jeho nákupu, datum konce platnosti záruky, fotografii majetku apod.
  • O každé úpravě provedené s evidovaným majetkem je veden záznam.
  • K jednotlivým položkám majetku je možné průběžně doplňovat relevantní provozní informace (zápůjčka majetku, reklamace apod).
  • Modul umožňuje nastavení odlišných práv pro různé typy uživatelů (od možnosti pouhého náhledu do evidence po možnost úpravy, přidávání, mazání a obnovování jednotlivých položek majetku).
  • V rámci modulu je možné si ke každé evidované položce majetku vygenerovat předávací protokol o svěření majetku konkrétnímu uživateli/zaměstnanci.