Evidence majetku elektronicky

Modul evidence majetku umožňuje jednoduchým a přehledným způsobem evidovat veškerý firemní majetek.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK ES

K čemu můžete využít modul evidence majetku


  • U každé položky majetku je vidět celkový počet jednotek (např. kusů, kg, sad, souborů apod.) i počet aktuálně dostupných jednotek.
  • Majetek je možné umístit, tj. přiřadit osobě, která za něj bude zodpovědná a která ho může spotřebovat.
  • V rámci modulu je možné nadefinovat i vlastní typ majetku a zadat e-mailovou adresu, na které přijde oznámení v případě změny stavu majetku.
  • U jednotlivé položky majetku je možné zadat a evidovat podstatné údaje související se správou tohoto majetku, jako je jeho evidenční číslo, typ majetku, středisko, umístění, podrobnosti o jeho nákupu, datum konce platnosti záruky, fotografii majetku apod.
  • O každé úpravě provedené s evidovaným majetkem je veden záznam.
  • K jednotlivým položkám majetku je možné průběžně doplňovat relevantní provozní informace (zápůjčka majetku, reklamace apod).
  • Modul umožňuje nastavení odlišných práv pro různé typy uživatelů (od možnosti pouhého náhledu do evidence po možnost úpravy, přidávání, mazání a obnovování jednotlivých položek majetku).
  • V rámci modulu je možné si ke každé evidované položce majetku vygenerovat předávací protokol o svěření majetku konkrétnímu uživateli/zaměstnanci.

Ve světě správy majetku mohou elektronické záznamy o majetku nabídnout pohodlný a efektivní způsob, jak organizovat a ukládat relevantní podrobnosti spojené s veškerým firemním majetkem. eIntranet.net je webová aplikace, která pomáhá firmám snadno sledovat a zefektivňovat správu jejich majetku. Zde jsou některé z výhod používání aplikace eIntranet.net ke správě záznamů o firemním majetku:

Snadný přístup - díky eIntranet.net jsou všechny vaše záznamy o majetku pohodlně uloženy v jedné zabezpečené cloudové platformě; to usnadňuje přístup k datům odkudkoli s připojením k internetu, kdykoli je potřebujete - nemusíte se obávat, že s sebou nosíte stohy papírů nebo ztratíte důležité dokumenty

Komplexní ukládání dat - eIntranet.net umožňuje uživatelům ukládat všechny typy dat souvisejících s majetkem, od základních informací až po finanční dokumenty; toto komplexní úložiště dat zajišťuje, že uživatelé mají v případě potřeby přístup k nejaktuálnějším informacím, což pomáhá snižovat riziko chyb

Nákladově efektivní - ve srovnání s ručním vedením záznamů může používání eIntranet.net ušetřit správcům nemovitostí drahocenný čas a zároveň výrazně snížit náklady na udržování přesných záznamů; všechna data jsou bezpečně uložena v cloudu, takže není třeba kupovat další úložný prostor

Automatizované úlohy - eIntranet.net nabízí výkonné funkce automatizace, které pomáhají zjednodušit proces schvalování převodu či vyřazení majetku ve firmě

Celkově je eIntranet.net skvělý nástroj pro správu firemního majetku. Díky intuitivnímu rozhraní a snadno použitelným funkcím činí eIntranet.net sledování dat mnohem jednodušší a nákladově efektivnější.