Jednoduchá a přehledná skladová evidence

Modul skladové hospodářství umožňuje kompletní vedení skladů - vytváření jednotlivých položek, příjemek, výdejek, rezervací, inventur. Je možné vytvářet více skupin skladů dle potřeby.

Dostupné v jazycích:
CZ

Elektronické řízení skladového hospodářství


  • Přehledné sledování skladových pohybů u jednotlivých položek skladu
  • Skladové hospodářství obsahuje skladové karty, položky, nákupy, příjemky, rezervace, skladové pohyby a inventury
  • Efektivní správa cen jednotlivých položek – možnost nastavení individuálních cen pro zákazníka, pořizovacích a prodejních cen; přehled o vývoji cen
  • Možnost nastavení uživatelských práv a fungování jednotlivých skladů dle firemních potřeb
  • Možnost evidování EAN kódu a jeho generování na dodací list a fakturu vydanou (urychlení na-/vy- skladnění).

Jednoduchá a přehledná skladová evidence v elektronické podobě v aplikaci eIntranet.net může výrazně zlepšit správu skladových zásob, usnadnit přístup k informacím a optimalizovat procesy ve firmě. Zde je přehled, jak může takový systém fungovat a jaké výhody nabízí:

Centralizovaná databáze skladových položek - udržuje kompletní a aktuální seznam všech skladových položek, včetně popisu, množství, umístění a dalších důležitých informací

Přehledná a intuitivní uživatelská rozhraní - umožňuje rychlý přístup k důležitým informacím, jako jsou aktuální stavy zásob, nejčastěji používané položky, nedostatky a další; rychlé vyhledávání položek podle různých kritérií a možnost filtrování podle kategorií, umístění nebo jiných atributů

Sledování pohybů zásob - eviduje všechny příjmy a výdeje zboží, což umožňuje sledování pohybů zásob v reálném čase; udržuje záznamy o všech pohybech skladových položek, včetně data, času, množství a zodpovědných osob

Zvýšená efektivita a produktivita - snížení času stráveného manuálním zaznamenáváním a vyhledáváním položek; automatizace procesů a snížení administrativní zátěže

Přesnost a spolehlivost dat - snížení rizika chyb způsobených ručním zadáváním dat; přesné a aktuální informace o stavech zásob

Lepší plánování a rozhodování - přehledné a aktuální informace umožňují lepší plánování zásob a optimalizaci nákupů

Zlepšení komunikace a spolupráce - centralizovaná databáze umožňuje všem zúčastněným stranám přístup ke stejným informacím; zjednodušení komunikace mezi skladem, nákupním oddělením a dalšími odděleními

Snížení nákladů - optimalizace skladových zásob vede ke snížení nákladů na skladování a minimalizaci nedostatků nebo přebytků zboží; automatizace a zefektivnění procesů snižuje provozní náklady

Implementace elektronické skladové evidence v rámci aplikace eIntranet.net poskytuje organizacím nástroj pro efektivní správu skladových zásob. Umožňuje snadný přístup k aktuálním informacím, zvyšuje přesnost a spolehlivost dat a podporuje lepší plánování a optimalizaci procesů. Výsledkem je zvýšená efektivita, snížení nákladů a lepší celková správa skladu.