Jednoduchá a přehledná skladová evidence

Modul skladové hospodářství umožňuje kompletní vedení skladů - vytváření jednotlivých položek, příjemek, výdejek, rezervací, inventur. Je možné vytvářet více skupin skladů dle potřeby.

Dostupné v jazycích:
CZ

Elektronické řízení skladového hospodářství


  • Přehledné sledování skladových pohybů u jednotlivých položek skladu
  • Skladové hospodářství obsahuje skladové karty, položky, nákupy, příjemky, rezervace, skladové pohyby a inventury
  • Efektivní správa cen jednotlivých položek – možnost nastavení individuálních cen pro zákazníka, pořizovacích a prodejních cen; přehled o vývoji cen
  • Možnost nastavení uživatelských práv a fungování jednotlivých skladů dle firemních potřeb