Žádost o dovolenou elektronicky

Modul dovolené jednak usnadňuje a zefektivňuje proces schvalování dovolené zaměstnanců (vše probíhá elektronicky) a jednak přehledně eviduje čerpání dovolené (měsíční i roční přehledy, zbývající dovolené). Dovolenou je možné evidovat a žádosti předkládat v hodinách nebo ve dnech.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul dovolené


  • Schvalovat či zamítat dovolené jednotlivým zaměstnancům mohou nastavení uživatelé (většinou jejich nadřízení, kteří obdrží automaticky emailem elektronickou žádost, kterou mohou přímo z emailu schválit či zamítnout); celkový přehled mohou vidět například majitelé firmy či personální oddělení.
  • Celkový přehled dovolených je vidět v přehledném kalendáři a je možné ho stáhnout, například pro mzdové podklady, v excelu za jednotlivé měsíce.
  • Žádanky (žádosti o dovolenou) i schvalování jsou elektronické a maximálně automatizované. Nebudete tedy trávit čas či utrácet peníze za práci, kterou může technika udělat za Vás. Modul dovolených dělá vše za Vás, včetně generování reportů pro vaší mzdovou účetní a možnosti importu dovolených do Vašeho mzdového softwaru.
  • Jeden den dovolené průměrného zaměstnance, který není řádně evidován, stojí vaší firmu peníze. Proto již žádné papírové lístečky, které se mohou ztratit, nebo nepřehledné tabulky, na které se zapomíná.
  • V aplikaci mohou zaměstnanci přes webové rozhraní plánovat volno, žádat o ně své nadřízené, a poté sledovat, v jakém stavu se jejich žádost aktuálně nachází. Management má dokonalý přehled o plánovaných dovolených, čímž lze předejít problémům s nevhodně zvolenými termíny dovolené s ohledem na bezproblémové fungování organizace.
  • V nastavení modulu je možné definovat, který uživatel může vidět dovolené ostatních uživatelů. Dále je možné definovat, o jaký typ volna může zaměstnanec žádat - dovolená, sick day, placené či neplacené volno.
  • V rámci modulu je možné stahovat export dovolených za vybraný měsíc pro import do IS Premier.

Electronic Vacations (eVacations) v softwarovém eIntranet.net nabízí podnikům mnoho výhod oproti tradičním metodám řízení dovolené zaměstnanců a jiného volna. Mezi výhody používání eVacations patří vyšší přesnost, zvýšená efektivita a úspora nákladů. Přesnost: eVacation zajišťuje, že žádosti o dovolenou jsou sledovány přesně a efektivně. Všechny informace jsou uloženy v bezpečném cloudovém systému přístupném z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu. To eliminuje zpracování papíru, eliminuje chyby při ručním zadávání a zkracuje dobu zpracování. Žádosti jsou schváleny nebo zamítnuty včas, což uvolňuje personální pracovníky, aby se mohli soustředit na jiné úkoly. Efektivita: eVacations také zjednodušuje proces žádosti o dovolenou. Zaměstnanci mohou odesílat své požadavky z libovolného místa s připojením k internetu, což eliminuje potřebu předkládat fyzické formuláře nebo čekat na schválení z více míst. Profily zaměstnanců jsou uloženy v jednom centralizovaném systému, což nadřízeným usnadňuje kontrolu minulých dovolených a přesné rozhodování o nadcházejících požadavcích. Úspora nákladů: Zjednodušením zpracování žádostí o dovolenou může eVacations snížit provozní náklady podniků. Náklady na zpracování papíru lze eliminovat a čas potřebný ke zpracování a schválení žádostí lze výrazně zkrátit. Přesnost systému navíc umožňuje podnikům vyhnout se potenciálním nákladům spojeným se spory ohledně žádostí o dovolenou nebo nesprávně zaznamenaných informací. Celkově eVacations nabízí podnikům mnoho výhod oproti tradičním metodám řízení dovolené zaměstnanců a jiného volna. Od vyšší přesnosti a zvýšené efektivity až po úsporu nákladů jsou podniky všech velikostí připraveny těžit z automatizovaného zpracování žádostí o dovolenou.