Žádost o dovolenou elektronicky

Modul dovolené jednak usnadňuje a zefektivňuje proces schvalování dovolené zaměstnanců (vše probíhá elektronicky) a jednak přehledně eviduje čerpání dovolené (měsíční i roční přehledy, zbývající dovolené). Dovolenou je možné evidovat a žádosti předkládat v hodinách nebo ve dnech.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK ES

K čemu můžete využít modul dovolené


  • Schvalovat či zamítat dovolené jednotlivým zaměstnancům mohou nastavení uživatelé (většinou jejich nadřízení, kteří obdrží automaticky emailem elektronickou žádost, kterou mohou přímo z emailu schválit či zamítnout); celkový přehled mohou vidět například majitelé firmy či personální oddělení.
  • Celkový přehled dovolených je vidět v přehledném kalendáři a je možné ho stáhnout, například pro mzdové podklady, v excelu za jednotlivé měsíce.
  • Žádanky (žádosti o dovolenou) i schvalování jsou elektronické a maximálně automatizované. Nebudete tedy trávit čas či utrácet peníze za práci, kterou může technika udělat za Vás. Modul dovolených dělá vše za Vás, včetně generování reportů pro vaší mzdovou účetní a možnosti importu dovolených do Vašeho mzdového softwaru.
  • Jeden den dovolené průměrného zaměstnance, který není řádně evidován, stojí vaší firmu peníze. Proto již žádné papírové lístečky, které se mohou ztratit, nebo nepřehledné tabulky, na které se zapomíná.
  • V aplikaci mohou zaměstnanci přes webové rozhraní plánovat volno, žádat o ně své nadřízené, a poté sledovat, v jakém stavu se jejich žádost aktuálně nachází. Management má dokonalý přehled o plánovaných dovolených, čímž lze předejít problémům s nevhodně zvolenými termíny dovolené s ohledem na bezproblémové fungování organizace.
  • V nastavení modulu je možné definovat, který uživatel může vidět dovolené ostatních uživatelů. Dále je možné definovat, o jaký typ volna může zaměstnanec žádat - dovolená, sick day, placené či neplacené volno.
  • V rámci modulu je možné stahovat export dovolených za vybraný měsíc pro import do IS Premier.

Elektronické žádosti o dovolenou a jejich schvalování online představují moderní a efektivní způsob, jak spravovat žádosti zaměstnanců o volno. Tento systém zjednodušuje proces žádání o dovolenou, schvalování ze strany nadřízených a následnou správu záznamů o dovolených.

Implementace elektronického systému pro žádosti o dovolenou a jejich schvalování může výrazně zlepšit efektivitu a transparentnost v rámci firmy, což vede k lepší organizaci a spokojenosti zaměstnanců. Hlavními výhodami elektronického systému pro žádosti o dovolenou jsou:

Efektivita - automatizace procesu žádání a schvalování dovolených šetří čas a snižuje administrativní zátěž

Transparentnost - zaměstnanci mohou snadno sledovat stav svých žádostí, což zvyšuje transparentnost procesu

Přesnost - systém snižuje riziko chyb při zpracování žádostí a udržuje přesné záznamy o dovolených

Flexibilita - zaměstnanci mohou podávat žádosti odkudkoliv a kdykoliv, což zvyšuje flexibilitu a pohodlí