Systém pro předávání informací prostřednictvím sms

Modul sms slouží k rychlému informování zaměstnanců prostřednictvím sms zpráv. V případě potřeby může uživatel s relevantními právy zaslat jednomu či více zaměstnancům, kteří jsou vedeni v rámci aplikace jako uživatelé, sms zprávu.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul sms


  • Rychlé předání důležité informace jako je změna termínu, připomenutí důležitého úkolu či události, svolání jednání apod. – to je výhodné například při větším počtu příjemců zprávy pohybujících se mimo pracoviště.
  • Počet uživatelů, kterým je možné zaslat najednou sms zprávu, není omezen, resp. odpovídá počtu uživatelů, kteří v rámci firmy využívají aplikaci eIntranet.
  • Zprávy lze zasílat i skupinám uživatelů – např. dle pracovní pozice či umístění (kanceláře).
  • Rozsah zprávy je omezen na 140 znaků.
  • Příjemcům se před zněním zprávy zobrazí text „SMS z intranetu“.

S eIntranet.net mohou společnosti snadno využívat špičkové možnosti elektronického zasílání zpráv SMS. Díky této službě se společnosti mohou spojit se svými zaměstnanci rychle, bezpečně a nákladově efektivně. Zde je pět způsobů, jak mohou elektronické SMS zprávy prostřednictvím eIntranet.net prospět firmám:

Zvýšená efektivita – pomocí SMS zpráv mohou společnosti zkrátit dobu potřebnou ke sdělení důležitých zpráv svým zaměstnancům; zaměstnanci mohou přijímat základní informace téměř okamžitě a mohou být produktivnější

Vylepšené zabezpečení - všechny zprávy odesílané prostřednictvím šifrovaných serverů eIntranet.net jsou bezpečné, což znamená, že citlivá data zůstávají v bezpečí

Úspora nákladů – společnosti šetří čas i peníze tím, že využívají elektronické SMS zprávy; se sníženou potřebou manuální komunikace mohou firmy výrazně snížit své výdaje na práci

Spolehlivost – u zpráv odeslaných prostřednictvím aplikace eIntranet.net lze zaručit rychlé doručení, což zajistí, že důležité informace nebudou nikdy ztraceny nebo zpožděny

Škálovatelnost – společnosti mohou snadno zvýšit nebo snížit používání elektronických SMS zpráv podle potřeby, aby vyhovovaly jejich měnícím se potřebám; ať už potřebují komunikovat s několika zaměstnanci nebo stovkami, eIntranet.net je pokryje

Využitím zasílání SMS prostřednictvím aplikace eIntranet.net mohou firmy zajistit efektivní, bezpečnou a nákladově úspornou komunikaci se svými zaměstnanci; to bude v konečném důsledku přínosem jak pro společnost, tak pro její zaměstnance, což z ní činí vynikající volbu pro podniky všech velikostí.