Systém pro předávání informací prostřednictvím sms

Modul sms slouží k rychlému informování zaměstnanců prostřednictvím sms zpráv. V případě potřeby může uživatel s relevantními právy zaslat jednomu či více zaměstnancům, kteří jsou vedeni v rámci aplikace jako uživatelé, sms zprávu.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul sms


  • Rychlé předání důležité informace jako je změna termínu, připomenutí důležitého úkolu či události, svolání jednání apod. – to je výhodné například při větším počtu příjemců zprávy pohybujících se mimo pracoviště.
  • Počet uživatelů, kterým je možné zaslat najednou sms zprávu, není omezen, resp. odpovídá počtu uživatelů, kteří v rámci firmy využívají aplikaci eIntranet.
  • Zprávy lze zasílat i skupinám uživatelů – např. dle pracovní pozice či umístění (kanceláře).
  • Rozsah zprávy je omezen na 140 znaků.
  • Příjemcům se před zněním zprávy zobrazí text „SMS z intranetu“.