Systém pro předávání informací prostřednictvím sms

Modul sms slouží k rychlému informování zaměstnanců prostřednictvím sms zpráv. V případě potřeby může uživatel s relevantními právy zaslat jednomu či více zaměstnancům, kteří jsou vedeni v rámci aplikace jako uživatelé, sms zprávu.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul sms


  • Rychlé předání důležité informace jako je změna termínu, připomenutí důležitého úkolu či události, svolání jednání apod. – to je výhodné například při větším počtu příjemců zprávy pohybujících se mimo pracoviště.
  • Počet uživatelů, kterým je možné zaslat najednou sms zprávu, není omezen, resp. odpovídá počtu uživatelů, kteří v rámci firmy využívají aplikaci eIntranet.
  • Zprávy lze zasílat i skupinám uživatelů – např. dle pracovní pozice či umístění (kanceláře).
  • Rozsah zprávy je omezen na 140 znaků.
  • Příjemcům se před zněním zprávy zobrazí text „SMS z intranetu“.

Vzhledem k tomu, že technologie stále roste, je třeba, aby si podniky udržely náskok před křivkou. S eIntranet.net mohou společnosti snadno využívat špičkové možnosti elektronického zasílání zpráv SMS. Díky této službě se společnosti mohou spojit se svými zaměstnanci rychle, bezpečně a nákladově efektivně. Zde je pět způsobů, jak mohou elektronické SMS zprávy prostřednictvím eIntranet.net prospět podnikům: 1. Zvýšená efektivita – Pomocí elektronických SMS zpráv mohou společnosti zkrátit dobu potřebnou ke sdělení důležitých zpráv svým zaměstnancům. Zaměstnanci mohou přijímat základní informace téměř okamžitě a mohou být produktivnější. 2. Vylepšené zabezpečení - Všechny zprávy odesílané prostřednictvím šifrovaných serverů eIntranet.net jsou bezpečné, což znamená, že citlivá data zůstávají v bezpečí před zvědavýma očima. Výsledkem je lepší klid pro všechny zúčastněné. 3. Úspora nákladů – Společnosti šetří čas i peníze tím, že využívají elektronické SMS zprávy. Se sníženou potřebou manuální komunikace mohou podniky výrazně snížit své výdaje na práci. 4. Spolehlivost – U zpráv odeslaných prostřednictvím systému eIntranet.net lze zaručit rychlý příjezd, což zajistí, že důležité informace nebudou nikdy ztraceny nebo zpožděny. 5. Škálovatelnost – Společnosti mohou snadno zvýšit nebo snížit používání elektronických SMS zpráv podle potřeby, aby vyhovovaly jejich měnícím se potřebám. Ať už potřebují komunikovat s několika zaměstnanci nebo stovkami, eIntranet.net je pokryje. Využitím služeb elektronického SMS eIntranet.net mohou podniky zajistit efektivní, bezpečnou a nákladově efektivní komunikaci se svými zaměstnanci. To bude v konečném důsledku přínosem jak pro společnost, tak pro její zaměstnance, což z ní činí vynikající volbu pro podniky všech velikostí.