Vytváření diskuzí dle potřeb uživatelů aplikace s možností nastavení různých přístupových práv do diskuzí

Modul diskuze umožňuje sdílení názorů, námětů, poznatků k různým, nejen firemním, tématům. Výhodou je možnost rychlé odezvy přihlášených účastníků v rámci diskuze, přehlednost a jednoduchost.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul diskuze


  • V nastavení modulu přidělí správce aplikace obecná práva k přístupu do modulu.
  • V rámci modulu je možné vytvářet jednoduché diskuze (pouze s jedním uživatelem) nebo hromadné diskuze (s více uživateli).
  • Konkrétní přístupy do jednotlivých diskuzí pak přiděluje uživatel, který má právo vytvářet diskuze (a přiřazovat do nich lidi).
  • K jednotlivým příspěvkům diskuze je možné přikládat přílohy.
  • V jednotlivých diskuzích je možné si nechat zobrazit všechny příspěvky nebo jen poslední.
  • V případě potřeby je možné upravovat nastavení diskuze – přidávat/odebírat uživatele – nebo diskuzi smazat.