Efektivní plánování směn

Modul plánování směn umožňuje jednoduchým a přehledným způsobem plánovat obsazení jednotlivých pracovních směn jak lidskými, tak i dalšími potřebnými (např. technickými – auta, počítače, projektory apod.) zdroji.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít plánování směn


  • Modul umožňuje efektivně přiřazovat potřebné zdroje (lidé, auta, technika, učebny apod.) pro zajištění jednotlivých směn.
  • Zaměstnanci si zadají své časové možnosti pro jednotlivé dny.
  • Zodpovědní pracovníci (např. správce vozového parku, IT) pak nadefinují disponibilitu vlastních zdrojů (auta, učebny, další technika); vlastní zdroje, které bude firma využívat zadá správce aplikace v nastavení modulu.
  • Vedoucí pracovníci pak zadají, jaké lidské a další zdroje potřebují pro zajištění konkrétní směny – následně se jim zobrazí, jaké zdroje jsou v daný den k dispozici, a z nabídky si potom vyberou, které konkrétní zdroje pro zajištění dané směny využijí.
  • O přiřazení na směnu je uživatel automaticky informován prostřednictvím e-mailové zprávy; celkový přehled přiřazených směn pro vybrané období pak nalezne v sekci Moje směny.
  • Modul umožňuje nastavení různých typů práv pro uživatele (od možnosti zadávat pouze své časové možnosti až po možnost vytvářet a mazat směny).
  • Pokud se směny nepřekrývají, je možné povolit přihlášení 1 zdroje na více směn v rámci 1 dne.
  • Pomocí funkce rychlého hledání je pak možné si snadno vyhledat obsazení směn dle data, názvu akce apod.

Dnes se firmy obracejí k elektronickému plánování směn, aby zefektivnily řízení svých pracovních sil. Používání aplikace, jako je eIntranet.net, nabízí řadu výhod, které usnadňují a zefektivňují správu plánů směn.

Jednou z hlavních výhod elektronického plánování směn je zvýšená přesnost - společnosti se mohou vyhnout nákladným chybám přesným zadáním údajů o zaměstnancích do systému, které lze následně použít k rychlému generování plánů směn, které odpovídají požadavkům každého jednotlivého podniku;  to eliminuje časově náročné manuální procesy spojené s papírovou časomírou a plánováním.

Další výhodou elektronického plánování směn je lepší komunikace - manažeři mohou rychle a snadno provádět úpravy plánu v reálném čase, což jim umožňuje efektivně řídit personální zdroje; díky elektronickému plánování směn mají zaměstnanci také kdykoli přístup ke svým plánům a mohou dostávat oznámení o provedených změnách, což jim umožňuje zůstat organizovaní a produktivní.

Úspory nákladů jsou další velkou výhodou používání eIntranet.net pro plánování směn - automatizací procesů podniky šetří peníze za nákladné administrativní úkony, jako je tisk, archivace a zadávání dat.

A konečně, eIntranet.net pomáhá firmám dosáhnout většího souladu s pracovními zákony a předpisy - aplikace obsahuje nástroje, které umožňují zaměstnavatelům snadno sledovat volno, přesčasy, svátky a další zákonné požadavky; to snižuje riziko nedodržování předpisů a nákladných soudních sporů.

Celkově elektronické plánování směn s eIntranet.net nabízí firmám mnoho výhod. Poskytuje snadný a efektivní způsob, jak generovat přesné plány, komunikovat se zaměstnanci v reálném čase a sledovat hodiny zaměstnanců. Navíc pomáhá podnikům dodržovat pracovní zákony a šetřit peníze za administrativní úkoly.