Efektivní plánování směn

Modul plánování směn umožňuje jednoduchým a přehledným způsobem plánovat obsazení jednotlivých pracovních směn jak lidskými, tak i dalšími potřebnými (např. technickými – auta, počítače, projektory apod.) zdroji.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít plánování směn


  • Modul umožňuje efektivně přiřazovat potřebné zdroje (lidé, auta, technika, učebny apod.) pro zajištění jednotlivých směn.
  • Zaměstnanci si zadají své časové možnosti pro jednotlivé dny.
  • Zodpovědní pracovníci (např. správce vozového parku, IT) pak nadefinují disponibilitu vlastních zdrojů (auta, učebny, další technika); vlastní zdroje, které bude firma využívat zadá správce aplikace v nastavení modulu.
  • Vedoucí pracovníci pak zadají, jaké lidské a další zdroje potřebují pro zajištění konkrétní směny – následně se jim zobrazí, jaké zdroje jsou v daný den k dispozici, a z nabídky si potom vyberou, které konkrétní zdroje pro zajištění dané směny využijí.
  • O přiřazení na směnu je uživatel automaticky informován prostřednictvím e-mailové zprávy; celkový přehled přiřazených směn pro vybrané období pak nalezne v sekci Moje směny.
  • Modul umožňuje nastavení různých typů práv pro uživatele (od možnosti zadávat pouze své časové možnosti až po možnost vytvářet a mazat směny).
  • Pokud se směny nepřekrývají, je možné povolit přihlášení 1 zdroje na více směn v rámci 1 dne.
  • Pomocí funkce rychlého hledání je pak možné si snadno vyhledat obsazení směn dle data, názvu akce apod.