Objednávky přijaté

Modul objednávky přijaté slouží k vytváření a elektronické evidenci přijatých objednávek. Efektivní práce s objednávkami přijatými od firemních zákazníků.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul objednávky přijaté


  • Vytvoření skupin přijatých objednávek dle firemních potřeb.
  • Možnost evidence interních poznámek/příloh.
  • Návaznost na související dokumenty – možnost vytvoření poptávky, objednávky vydané, zakázky, dodacího listu a faktury vydané (bez dodacího listu).
  • Propojení s modulem zakázky (výběr z evidovaných zakázek).
  • Propojení s modulem CRM – evidence údajů o zákaznících.
  • Statistika přijatých objednávek dle let.
  • Vyhledávání objednávek dle různých kritérií – datum, firma apod.