Objednávky přijaté

Modul objednávky přijaté slouží k vytváření a elektronické evidenci přijatých objednávek. Efektivní práce s objednávkami přijatými od firemních zákazníků.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul objednávky přijaté


  • Vytvoření skupin přijatých objednávek dle firemních potřeb.
  • Možnost evidence interních poznámek/příloh.
  • Návaznost na související dokumenty – možnost vytvoření poptávky, objednávky vydané, zakázky, dodacího listu a faktury vydané (bez dodacího listu).
  • Propojení s modulem zakázky (výběr z evidovaných zakázek).
  • Propojení s modulem CRM – evidence údajů o zákaznících.
  • Statistika přijatých objednávek dle let.
  • Vyhledávání objednávek dle různých kritérií – datum, firma apod.

Elektronické objednávky přijaté v aplikaci eIntranet.net nabízejí podnikům řadu výrazných výhod oproti papírovým objednávkovým procesům. Mezi tyto výhody patří:

Rychlost a efektivita - využitím elektronických objednávek v aplikaci eIntranet.net mohou firmy zpracovávat objednávky výrazně rychleji než tradiční metody; objednávky mohou být dokončeny a odeslány mnohem rychleji, což umožňuje zvýšit spokojenost zákazníků

Úspora nákladů - odstraněním potřeby papírových systémů mohou firmy ušetřit drahocenný čas a peníze za tisk, poštu a další kancelářské náklady spojené s objednáváním; elektronická evidence objednávek navíc umožňuje přesnější sledování a analýzu objednávek, což vede k dalším úsporám nákladů

Vyšší přesnost - díky elektronickým objednávkám mohou firmy snížit chyby spojené s ručním zadáváním dat; jakékoli změny objednávek nebo informací o zákaznících mohou být přesně a rychle implementovány

Celkově eIntranet.net nabízí firmám efektivní a nákladově efektivní způsob správy objednávek. Jeho pokročilé funkce a vylepšená přesnost z něj činí ideální nástroj pro firmy, které chtějí zefektivnit své objednávkové procesy.