Objednávky přijaté

Modul objednávky přijaté slouží k vytváření a elektronické evidenci přijatých objednávek. Efektivní práce s objednávkami přijatými od firemních zákazníků.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul objednávky přijaté


  • Vytvoření skupin přijatých objednávek dle firemních potřeb.
  • Možnost evidence interních poznámek/příloh.
  • Návaznost na související dokumenty – možnost vytvoření poptávky, objednávky vydané, zakázky, dodacího listu a faktury vydané (bez dodacího listu).
  • Propojení s modulem zakázky (výběr z evidovaných zakázek).
  • Propojení s modulem CRM – evidence údajů o zákaznících.
  • Statistika přijatých objednávek dle let.
  • Vyhledávání objednávek dle různých kritérií – datum, firma apod.

Jako vlastník firmy je důležité zajistit, aby objednávky byly přijímány a zpracovávány rychle a efektivně. Elektronické objednávky přijaté v softwaru eIntranet.net nabízejí podnikům řadu výrazných výhod oproti papírovým objednávkovým procesům. Mezi tyto výhody patří: 1. Rychlost a efektivita: Využitím digitálního objednávkového systému eIntranet.net mohou podniky zpracovávat objednávky výrazně rychleji než tradiční metody. Objednávky mohou být dokončeny a odeslány mnohem rychleji, což umožňuje zvýšit spokojenost zákazníků. 2. Úspora nákladů: Odstraněním potřeby papírových systémů mohou podniky ušetřit drahocenný čas a peníze za tisk, poštu a další kancelářské náklady spojené s objednáváním. Digitální objednávkové systémy navíc umožňují přesnější sledování a analýzu objednávek, což vede k dalším úsporám nákladů. 3. Vyšší přesnost: Díky elektronickému objednávání mohou podniky snížit chyby spojené s ručním zadáváním dat. Jakékoli změny objednávek nebo informací o zákaznících mohou být přesně a rychle implementovány. 4. Pokročilé funkce: eIntranet.net nabízí pokročilé funkce, jako jsou víceúrovňové schvalovací procesy, sledování objednávek, automatická oznámení o přepravě a obrázky produktů. Tyto funkce zlepšují celkovou zkušenost s objednáváním a poskytují podnikům větší kontrolu a přehled o jejich operacích. Celkově eIntranet.net nabízí podnikům efektivní a nákladově efektivní způsob správy objednávek. Jeho pokročilé funkce a vylepšená přesnost z něj činí ideální nástroj pro firmy, které chtějí zefektivnit své objednávkové procesy.