Elektronický formulář pro vyplnění záznamu o výjezdu lékařské posádky k pacientovi

Modul záznamy o výjezdu slouží zdravotnickým záchranným službám a umožňuje vytvoření záznamu o výjezdu posádky k pacientovi.

Dostupné v jazycích:
CZ

On-line vyplnění zprávy o výjezdu k pacientům


  • Modul určený především pro zdravotnické organizace
  • Možnost nastavení předvyplněného textu ve formuláři
  • Elektronický formulář pro vyplnění hlavních informací o výjezdu – datum, hlavní časy (výzva, výjezd, místo, odjezd, předání), identifikace posádky i pacienta, zaznamenání stavu pacienta a jeho diagnózy
  • Možnost nahrání záznamu pulsu pacienta

Záznam o výjezdu zdravotnické posádky k pacientovi je klíčovým dokumentem ve zdravotnických službách, který zaznamenává detaily o reakci zdravotnického týmu na výzvu, včetně informací o pacientovi, diagnóze, poskytnuté péči a dalších relevantních údajích. Digitalizace tohoto procesu a možnost vést tyto záznamy online může zlepšit efektivitu, dostupnost a přesnost informací.

Elektronický zápis záznamů o výjezdu zdravotnické posádky k pacientovi může výrazně zvýšit efektivitu a kvalitu péče, umožnit lepší sledování a vyhodnocování výjezdů a zajistit bezpečný a rychlý přenos informací mezi všemi zainteresovanými stranami.