Elektronický formulář pro vyplnění záznamu o výjezdu lékařské posádky k pacientovi

Modul záznamy o výjezdu slouží zdravotnickým záchranným službám a umožňuje vytvoření záznamu o výjezdu posádky k pacientovi.

Dostupné v jazycích:
CZ

On-line vyplnění zprávy o výjezdu k pacientům


  • Modul určený především pro zdravotnické organizace
  • Možnost nastavení předvyplněného textu ve formuláři
  • Elektronický formulář pro vyplnění hlavních informací o výjezdu – datum, hlavní časy (výzva, výjezd, místo, odjezd, předání), identifikace posádky i pacienta, zaznamenání stavu pacienta a jeho diagnózy
  • Možnost nahrání záznamu pulsu pacienta

Díky technologickému pokroku je řízení letištního provozu snazší než kdykoli předtím. Jedním z nejoblíbenějších softwarových programů, který tuto potřebu splňuje, je systém elektronické evidence odletů (EDR) společnosti eIntranet.net. Systém EDR má řadu výhod, které z něj činí cenný přínos pro letiště, letecké společnosti a další pracovníky zapojené do provozu letiště. Systém EDR pomáhá zefektivnit letištní procesy tím, že elektronicky zaznamenává informace o odletu cestujících a automatizuje generování zpráv během několika minut. Letiště se tak mohou vyhnout nákladným zpožděním, která by vznikala při ručním shromažďování a organizování stejných údajů. Systém EDR navíc umožňuje aktualizovat informace o cestujících a letech v reálném čase, což pomáhá personálu přesněji sledovat provoz a identifikovat případné problémy. Další výhodou systému EDR je možnost rychlého přístupu k datům. Díky snadnému přístupu k dříve shromážděným informacím o odletech cestujících mohou letiště snadno identifikovat opakující se cestující a rychle a s větší přesností reagovat na případná bezpečnostní rizika nebo hrozby. To nejen zvyšuje celkovou bezpečnost letišť, ale také šetří čas i zdroje personálu. V neposlední řadě systém EDR bezproblémově spolupracuje s aplikacemi a databázemi třetích stran, což umožňuje větší sdílení informací a síťovou spolupráci s různými oblastmi letiště. Tím je zajištěno, že všichni pracovníci mají přístup ke stejným aktualizovaným informacím, což dále snižuje počet manuálních chyb a zvyšuje efektivitu provozu letiště. Celkově systém EDR od společnosti eIntranet.net pomáhá letištím výrazně snížit náklady, zvýšit bezpečnost a lépe řídit jejich provoz. Díky svým komplexním funkcím a zefektivněným procesům je systém EDR pro dnešní letiště nezbytností.