Program pro správu zákazníků

Modul evidence zákazníků usnadňuje evidenci všech důležitých informací o firemních zákaznících. Hlavní evidované údaje jsou přednastaveny, další údaje k evidování si uživatelé doplňují sami. Modul je propojený s modulem výkazy práce pro snadnější možnost vykazování odpracované činnosti u jednotlivých zákazníků.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít evidenci zákazníků


  • Díky evidenci zákazníků mají firmy snadný přístup ke všem podstatným informacím o firemních klientech.
  • Základní údaje, které budou evidovány, jsou přednastaveny (např. název/jméno, adresa, telefon, e-mail), další údaje si uživatelé mohou doplnit dle vlastních potřeb (termíny, další identifikační údaje apod.).
  • Pokud si uživatel zadá do evidence položky, u kterých je třeba hlídat platnost, systém automaticky uživatele s předstihem upozorní na blížící se konec platnosti daného termínu.
  • Evidence je propojena na modul výkazy práce – díky tomu je možné odvedenou práci zapsat přímo k danému zákazníkovi a v případě potřeby si ji nechat zobrazit i ve výkazu práce.
  • V rámci modulu je možné vyhledávat pomocí funkce rychlého vyhledávání nebo pomocí funkce Filtr, která umožňuje vyhledávání dle různých kritérií – např. dle toho, zda se jedná o aktivního či neaktivního zákazníka, nebo dle místa sídla firmy.
  • Modul umožňuje nastavení odlišných přístupových práv pro různé typy uživatelů – od pouhé možnosti číst v evidenci až po možnost číst, přidávat poznámky, upravovat a mazat v evidenci.