Program pro správu zákazníků

Modul evidence zákazníků usnadňuje evidenci všech důležitých informací o firemních zákaznících. Hlavní evidované údaje jsou přednastaveny, další údaje k evidování si uživatelé doplňují sami. Modul je propojený s modulem výkazy práce pro snadnější možnost vykazování odpracované činnosti u jednotlivých zákazníků.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít evidenci zákazníků


  • Díky evidenci zákazníků mají firmy snadný přístup ke všem podstatným informacím o firemních klientech.
  • Základní údaje, které budou evidovány, jsou přednastaveny (např. název/jméno, adresa, telefon, e-mail), další údaje si uživatelé mohou doplnit dle vlastních potřeb (termíny, další identifikační údaje apod.).
  • Pokud si uživatel zadá do evidence položky, u kterých je třeba hlídat platnost, systém automaticky uživatele s předstihem upozorní na blížící se konec platnosti daného termínu.
  • Evidence je propojena na modul výkazy práce – díky tomu je možné odvedenou práci zapsat přímo k danému zákazníkovi a v případě potřeby si ji nechat zobrazit i ve výkazu práce.
  • V rámci modulu je možné vyhledávat pomocí funkce rychlého vyhledávání nebo pomocí funkce Filtr, která umožňuje vyhledávání dle různých kritérií – např. dle toho, zda se jedná o aktivního či neaktivního zákazníka, nebo dle místa sídla firmy.
  • Modul umožňuje nastavení odlišných přístupových práv pro různé typy uživatelů – od pouhé možnosti číst v evidenci až po možnost číst, přidávat poznámky, upravovat a mazat v evidenci.

Elektronická evidence zákazníků se rychle stává neocenitelným nástrojem pro podniky všech velikostí. Software eIntranet.net pomáhá společnostem ukládat, spravovat a zpřístupňovat údaje o zákaznících, což vede ke zlepšení služeb zákazníkům a zrychlení reakcí. Zde je jen několik výhod, které přináší elektronická evidence zákazníků v softwaru eIntranet.net: První výhodou je vyšší přesnost. Díky elektronickému ukládání dat je mnohem jednodušší aktualizovat a sledovat informace o zákaznících. To může pomoci zajistit, že zákazníci budou mít vždy aktuální informace o svých účtech, což sníží odliv zákazníků v důsledku neaktuálních záznamů. Další klíčovou výhodou systému eIntranet.net je jeho intuitivní design. Díky jeho uživatelsky přívětivému rozhraní mohou uživatelé snadno přidávat nové zákazníky a zobrazovat jejich údaje během několika minut. Kromě toho eIntranet.net umožňuje uživatelům přistupovat k informacím o zákaznících kdykoli a kdekoli, což jim umožňuje získávat důležité informace o zákaznících na cestách. Velkou výhodou používání eIntranet.net je možnost spouštět komplexní přehledy o zákaznících. To usnadňuje identifikaci jakýchkoli vzorců nebo poznatků, které mohou pomoci při budoucích marketingových aktivitách. Přehledy lze také použít k segmentaci zákazníků na základě jejich historických nákupů, demografických údajů nebo zeměpisné polohy, což zajistí, že se podniky zaměří na správné publikum. V neposlední řadě mohou podniky pomocí softwaru eIntranet.net snadno a bezpečně ukládat údaje o zákaznících. To nejen ochrání osobní údaje zákazníků, ale také pomůže dodržovat nařízení GDPR a další zákony o ochraně osobních údajů. Elektronické záznamy o zákaznících v softwaru eIntranet.net jsou nepostradatelným přínosem pro podniky všech velikostí - od vyšší přesnosti až po bezpečné ukládání. Díky snadnému používání a komplexním nástrojům pro vytváření zpráv může podnikům pomoci udržet si přehled a přijímat informovaná rozhodnutí.