Převozní listy

Modul převozní listy je určen pro usnadnění plánování a organizace transportu pacientů.
Efektivní organizace transportu pacientů zdravotnických zařízení.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul převozní listy


  • Modul je rozčleněn na sekce: Zapsané – Přiřazené/Přiřazené mé – Dnes/Dnes mé – Vyřízené – Zrušené – Vše.
  • Přehled zapsaných převozních listů je možné exportovat do Excelu nebo vytisknout.
  • Zapsané listy je možné třídit podle typu převozu.
  • V převozních listech je možné vyhledávat dle potřeby.
  • Modul určený především pro zdravotnické organizace

Elektronické převozní listy pro transport pacientů představují moderní řešení pro zajištění efektivní a bezpečné přepravy pacientů mezi zdravotnickými zařízeními. Tyto listy slouží jako digitální ekvivalenty tradičních papírových dokumentů, které obsahují klíčové informace o pacientovi, jeho zdravotním stavu a specifických požadavcích na přepravu. Hlavní výhody elektronických převozních listů zahrnují:

Zlepšená přesnost a úplnost informací - elektronické systémy mohou snížit riziko chyb, které jsou běžné při ručním vypisování papírových dokumentů; umožňují automatické vyplňování údajů z elektronické zdravotní dokumentace pacienta

Rychlejší dostupnost informací - zdravotnický personál má okamžitý přístup k převozním listům odkudkoli, kde je dostupný internet, což zrychluje proces přípravy a schválení transportu

Lepší sledování a koordinace - elektronické systémy umožňují sledování stavu transportu v reálném čase, což usnadňuje koordinaci mezi různými týmy a zdravotnickými zařízeními

Zvýšená bezpečnost a ochrana dat - digitální převozní listy jsou chráněny hesly, čímž je zajištěna ochrana citlivých zdravotních informací před neoprávněným přístupem

Ekologické řešení - použitím elektronických dokumentů se snižuje potřeba papíru, což přispívá k ochraně životního prostředí