Docházkový systém

Modul docházka slouží k přehledné evidenci a schvalování docházky všech zaměstnanců. Jednoduchým a efektivním způsobem umožňuje zaznamenávání různých typů událostí v rámci docházky konkrétního zaměstnance – standardní pracovní doba, pracovní cesta, lékař, nemoc, ošetřování člena rodiny apod.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul docházka


  • Usnadňuje nadřízeným kontrolu pracovní doby zaměstnanců a pomáhá vytvářet podklady pro mzdy, včetně služebních cest a nároků na stravenky/stravné. Díky evidenci docházky máte též přehled o přesčasech/podčasech jednotlivých zaměstnanců – systém umožňuje jejich vyrovnání s výplatou.
  • V rámci modulu je možné evidovat noční a víkendové směny či práci o státním svátku.
  • V aplikaci je možné vyplnit automatickou pracovní dobu, která se bude zaměstnancům předvyplňovat, a zaměstnanci doplňují pouze změny, pokud k nim dojde.
  • Docházku je možné vést buď způsobem standardního vyplnění, nebo za použití čipu přiděleného každému zaměstnanci, který se používá při vstupu na čtecím zařízení – čipy a čtecí zařízení představují doplňkovou službu, nejsou součástí ceny provozu systému.
  • Modul docházka je propojen s modulem dovolené – pokud tedy bude uživateli v rámci modulu dovolené schválena dovolená, její termín se pak automaticky zapíše i do kalendáře v rámci modulu docházka.
  • V nastavení modulu je možné zadávat hodinovou sazbu zaměstnaců, která se pak exportuje do přehledu docházky v Excelu. Tím je možné připravit komplexnější podklad pro mzdovou účetní.
  • V rámci modulu je možné předkládat docházku za určité období ke schválení zaměstnancům s k tomu přidělenými právy (např. nadřízeným).
  • Pracovní dobu je možné si předvyplnit či kopírovat z jednotlivých dní. Je možné nastavit i automatické předvyplnění různé pracovní doby uživatelů pro jednotlivé pracovní dny.

Do přehledu docházky je možný automatický zápis pracovních neschopností zaměstnance - pro nastavení automatického zápisu je nutné mít aktivní moduly datové zprávy a eNeschopenka.

Modul umožňuje stahovat pracovní listy zaměstnanců pro potřeby kontroly z inspektorátu práce.

V rámci modulu je možné nastavit podmínky pro výpočet nároku na stravenky pro daný kalendářní rok.