Schvalování prémií k výplatě nadřízenými

Elektronické schvalování prémií nadřízenými - vedoucí pracovník zapíše návrh prémií pro daný měsíc do tabulky, kterou odešle hlavnímu schvalovateli ke schválení.

Dostupné v jazycích:
CZ

Prémie zaměstnanců - schvalování návrhů prémií nadřízenými


  • Návrh prémií za daný kalendářní měsíc pro jednotlivé podřízené zapíše vedoucí pracovník do tabulky a odešle ji ke schválení hlavnímu schvalovateli
  • Hlavní schvalovatel může schválit tak, jak bylo navrženo, nebo upravit a schválit; schválení je možné provést přímo v aplikaci nebo přes tlačítko v informačním e-mailu
  • Průběžné informování prostřednictvím e-mailu - o odeslání návrhu vedoucím pracovníkem, o schválení prémií hlavním schvalovatelem (pro vedoucí pracovníky i pro účetní).
  • Přehledné zobrazení vyplacených prémií za jednotlivé měsíce/uživatele.
  • Možnost exportu přehledu schválených prémií dle potřeby.

Používání elektronických docházkových systémů je dnes ve firmách stále oblíbenější. Nejenže poskytuje efektivní a pohodlný způsob sledování pracovní doby zaměstnanců, ale také nabízí podnikům možnost získat odměny plynoucí ze sledování a monitorování docházky. Jednou z mnoha výhod, které podniky díky elektronickým docházkovým systémům získávají, je možnost přidělovat odměny v softwaru eIntranet.net. Bonusy jsou skvělým způsobem, jak odměnit zaměstnance za jejich tvrdou práci a nasazení. Zde se dozvíte, jak bonusy v softwaru eIntranet.net fungují: Bonusy v softwaru eIntranet.net jsou založeny na řadě faktorů, včetně výkonnosti zaměstnanců a cílů společnosti. Aby zaměstnanci získali nárok na bonus, musí splnit očekávanou docházku, protože ta je jedním z nejdůležitějších kritérií pro získání bonusu. Díky elektronickým docházkovým systémům mají zaměstnavatelé snadný přístup k podrobným přehledům o docházce zaměstnanců, což jim umožňuje určit, kteří zaměstnanci si zaslouží bonusy. Kromě odměny za dobrou docházku mohou být zaměstnanci odměněni také za to, že plní své povinnosti nad rámec svých povinností, například za včasný příchod nebo pozdní příchod. Díky elektronickému docházkovému systému mohou být bonusy zaměstnancům uděleny během několika minut, místo aby museli čekat, až bonusové šeky dorazí poštou. A konečně, používání bonusových programů v softwaru eIntranet.net je pro firmy skvělým způsobem, jak projevit svým zaměstnancům uznání. Odměna za jejich tvrdou práci a obětavost nejen zvýší morálku a podpoří vyšší produktivitu, ale také zlepší udržení zaměstnanců a jejich loajalitu. Celkově jsou bonusy v softwaru eIntranet.net skvělým způsobem, jak udržet motivaci zaměstnanců, a umožňují podnikům odměnit a ocenit tvrdou práci svých zaměstnanců. To následně vede k lepšímu celkovému výkonu, vyšší morálce a lepšímu udržení zaměstnanců.